Omvormer en netinvoeding

Omvormer en netinvoeding

Normconform invoeden

Met totaaloplossingen voor het voedingsmanagement reageert u flexibel op veranderingen in het net.

Terug naar Windenergie-installaties

Categorieën

Voor de invoeding van de opgewekte energie in het voedingsnet bestaan tegenwoordig aanzienlijk hogere eisen dan enkele jaren geleden. Om de netstabiliteit te waarborgen, heeft vrijwel elk land de voorschriften voor netinvoeding sterk verscherpt. Daarom is er voor elke WEA resp. elk windpark een zelfstandig voedingsmanagement vereist.

Phoenix Contact biedt totaaloplossingen aan voor uw voedingsmanagement en netmonitoring, zodat u met nromconforme installaties tegemoetkomt aan deze eisen.

Uw voordelen

  • vermogenselektronica veilig aansluiten met oplossingen voor elke doorsnede
  • servicevriendelijke installatiebeveiliging dankzij functie voor het op afstand opvragen van toestanden
  • normconform invoeden met oplossingen voor het voedingsmanagement

Aansluittechniek

Aansluittechniek van Phoenix Contact  

De aansluittechniek die bij uw installatiegrootte past

Vanwege de EMC dient rondom de omvormer rekening te worden gehouden met hoge eisen aan de data- en signaalcommunicatie.

Daarnaast moet de printplaataansluittechniek hiervoor geschikt zijn en ook stromen tot 125 A kunnen overdragen.

Welke installatiegrootte u ook wilt realiseren of welke lokale richtlijnen ook maar moeten worden aangehouden, hier vindt u de juiste techniek daarvoor.

Beveiliging en verdeling

Componenten voor bescherming tegen blikseminslag  

Betrouwbare bescherming tegen schade door blikseminslag

WEA's lopen door hun onbeschermde plaats grote kans op blikseminslag.

Phoenix Contact biedt met POWERTRAB een extreem robuuste bliksemstroombeveiliging voor hoge vermogens van Type 1, die uw installatie betrouwbaar beschermt tegen schade door overspanningen.

Voor een eenvoudige en snelle verdeling van hoge stromen in uw elektronica vindt u in het productenprogramma CLIPLINE complete voor elke wens de passende oplossing.

Netinvoeding

Transformatorhuisje aan de voet van een windturbine  

Totaaloplossingen voor de netinvoeding

Van retrofit tot en met nieuwbouw: met totaaloplossingen van Phoenix Contact voor de netinvoeding van uw WEA realiseert u de lokale richtlijnen volgens de norm en vooral ook efficiënt.

PACT RCP-stroomtransformatoren vormen bijvoorbeeld het hart van een tijdbesparende retrofit-oplossing rondom de dataregistratie bij de netinvoeding.

Energie op elk moment normconform invoeden

Een WEA heeft tegenwoordig ook als taak om schommelingen in het net tegen te gaan en zodoende de stabiliteit van het net te verhogen. Er moet worden voldaan aan de netaansluitingsvoorwaarden, die in Duitsland bijvoorbeeld zijn vastgelegd in VDE-AR-N 4105. En er moet een net- en installatiebeveiliging worden geïntegreerd die de toestandswaarden van het net registreert en eventueel een nooduitschakeling volgens een gedefinieerde procedure kan uitvoeren.

Volgens deze eisen moet de werking van de WEA continu gewaarborgd zijn en tegelijkertijd het net voortdurend worden bewaakt. Met oplossingen voor het voedingsmanagement van Phoenix Contact kunt u het voedingsnet continu bewaken en de installatiebesturing kan zo op veranderingen in het net reageren.

Oplossingen voor normconforme netinvoeding

Met oplossingen van Phoenix Contact voor het voedingsmanagement reageert u flexibel op veranderingen in het net

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20