Verwijdering van zwevende deeltjes

Verwijdering van zwevende deeltjes

Energie-efficiënte installaties

Registreer relevante meetwaarden en regel de doseereenheid in afhankelijkheid van het waterdebiet.

Bij de waterreiniging worden zandfilters toegepast om vertroebelende stoffen eruit te filteren en de daarop volgende actieve-koolfilters te beschermen. De in het water aanwezige colloïden en fijne gesuspendeerde stoffen worden door gedoseerde toevoeging van flocculatiemiddelen gebonden en kunnen zo gefilterd worden.

Met oplossingen van Phoenix Contact regelt u de doseereenheid in afhankelijkheid van het waterdebiet en registreert u alle relevante meetwaarden, bijv. de troebelheidswaarde.

Uw voordelen

  • verlaging van de energiekosten door het herkennen van besparingspotentieel dankzij modulaire energiegegevensregistratie
  • optimaliseren van de installatiebelasting door intelligent schakelen van de installatiedelen
  • reduceren van piekbelastingen dankzij vooruitkijkende trendberekening

Modulaire besturing van de opeenvolgende filtertrappen

Zeeftrommelinstallatie  

Betrouwbare besturing van de filtratie

De eerste stap in de reiniging van oppervlaktewater wordt met behulp van een zeeftrommelinstallatie uitgevoerd.

Modulaire besturingstechniek uit de 300-serie maakt een betrouwbare besturing van de filtratie aan de hand van de geregistreerde meetwaarden via de meest uiteenlopende gangbare interfaces mogelijk.

Modulaire energiegegevensregistratie

Schakelkast met componenten voor energiegegevensregistratie  

Energiegegevens met modulair vermogensmeetmoduul registreren

Bij het agglomereren wordt de grootte van de vlokking door toevoer van energie gestuurd. Dit wordt via de toerentalregeling bereikt.

De bewaking van de toegevoerde energie naar de motoren is een mogelijkheid voor energie-optimalisering. Registreer de energiegegevens met het modulaire Inline-vermogensmeetmoduul.

Flexibele Ethernet-netwerken

Open filtertrap  

Eenvoudige integratie van de besturing via PROFINET

De open filtertrap werkt volgens het overloopprincipe, waarbij de verblijfsduur van het water een grote invloed op het reinigingsvermogen heeft.

Integreer de veilige besturing van de kleppen en aandrijftechniek via PROFINET eenvoudig in uw netwerk.

Energie-geoptimaliseerd agglomereren

De energie-efficiënte besturing van het agglomereren levert u een aanzienlijke kostenbesparing op. Bewaak de energietoevoer en zorg voor een energie-geoptimaliseerde regeling van het toerental van het roerwerk.

Energiegegevens worden via de besturing met een modulair vermogensmeetmoduul geregistreerd en doorgegeven aan de controleruimte. Het modulaire vermogensmeetmoduul meet AC-stromen tot 5 A, inclusief nuladerstroom en fasespanningen tot 400 V AC.

Topologie: energie-geoptimaliseerd agglomereren

Herken besparingspotentieel door energiegegevens met het modulaire vermogensmeetmoduul te registreren

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20