Procesvisualisatie en op toestand gebaseerd onderhoud bij waterzuiveringsbedrijf Warendorf

Overzicht

Biologische reiniging in het activeringsbekken van zuiveringsinstallatie Warendorf  

Activeringsbekken van zuiveringsinstallatie Warendorf

  • Waterzuiveringsbedrijf Warendorf omvat een centrale hoofdzuiveringsinstallatie en meerdere decentrale locaties.
  • Om een hoge flexibiliteit en effectiviteit te bereiken, vindt er gestandaardiseerde data-uitwisseling via FDT-technologie plaats tussen de veldapparaten en het besturingssysteem.
  • Een moderne visualiseringsoplossing van Phoenix Contact maakt een snel alarmmanagement alsmede een uitgebreide documentatie mogelijk.
  • Door de intuïtieve gebruikersinterface kan de visualisering zonder veel moeite worden veranderd en optimaal op de processen en installatie worden afgestemd.

Klantprofiel

Luchtfoto van zuiveringsinstallatie Warendorf  

Luchtfoto van waterzuiveringsbedrijf Warendorf

Het gemoderniseerde waterzuiveringsbedrijf Warendorf bestaat uit talrijke installaties en gebouwen. De hoofdzuiveringsinstallatie is geschikt voor circa 80.000 personen, een andere, kleine zuiveringsinstallatie voor ongeveer 7.000 inwoners.

Elf pompwerken en ca. 25 andere bouwwerken zijn onderling in een netwerk gekoppeld. Het riool- en leidingstelsel omvat in totaal meer dan 250 kilometer.

Toepassing

Zuiveringsinstallatie Warendorf, bedieningsconcept  

Veldapparaten eenvoudig integreren via de gebruikersinterface van de FDT-raamapplicatie

Steeds complexere processen vereisen de toepassing van intelligente en betrouwbare veldapparaten. De installatiegebruiker moet alle bedrijfsdata en diagnosemeldingen op een centrale plaats kunnen aflezen en de intelligente veldapparaten tijdens de runtime kunnen parametreren en diagnosticeren. Alleen zo is een hoge flexibiliteit en effectiviteit op elk gebied van de installatie gewaarborgd.

Een belangrijk onderdeel vormt de FDT-technologie, die voor de gestandaardiseerde data-uitwisseling tussen de veldapparaten en het besturingssysteem dient. Voor de visualisering is een oplossing nodig die de gebruiker een eenvoudige handling en een hoog bedieningscomfort biedt. Om snel op ongeplande gebeurtenissen te kunnen reageren, moet het bedieningspersoneel in complexe installaties snel tussen de verschillende installatiedelen kunnen navigeren. Bovendien moet de visualiseringsoplossing over verschillende communicatie-interfaces beschikken om het met de jaren toegenomen aantal installatiedelen met de verschillende overdrachtsprotocollen te verbinden.

Oplossing

Zuiveringsinstallatie Warendorf, procesoptimalisatie  

Koppelen van veldapparaten via een gestandaardiseerde communicatie-interface

De FDT-raamapplicatie omvat verschillende apparaatdrivers en communicatiedrivers en geeft de gebruiker een overzicht over alle aangebrachte veldapparaten. Via de apparaatdrivers (device-DTM) kunnen de bedrijfsdata, alarmmeldingen en belangrijke meetwaarden van de intelligente veldapparaten op elk gewenst moment van verschillende locaties worden opgevraagd. Daarbij speelt het eronder gelegen bussysteem vanwege de gestandaardiseerde communicatie-interface geen rol meer.

Bij een storing kan de fout snel via de FDT-raamapplicatie worden gelokaliseerd. De gebruiker kan zodoende gericht reageren. Belangrijk is ook de eenvoudige en snelle integratie van nieuwe hardware in de bestaande applicatie. De gebruiker hoeft alleen maar een moduul-DTM in de raamapplicatie te integreren. Bij de volgende stap kan hij het veldapparaat op afstand of direct ter plaatse parametreren en aan de toekomstige taken aanpassen.

Zuiveringsinstallatie Warendorf, procesoptimalisatie  

Visualisering van alle diagnosedata voor onderhoud op basis van de toestand

Snel lokaliseren en verhelpen van storingen

Het lokale visualiseringssysteem bestaat uit een stationaire computer en twee aangesloten monitoren. De gegevens worden door een besturing via het OPC-protocol doorgegeven aan de lokale visualiseringsoplossing Visu+ van Phoenix Contact. Via Visu+ kan het bedienende personeel het gehele zuiveringsproces bewaken en zo nodig snel ingrijpen. Meetwaarden, schakelingen en bedrijfsuren van de afzonderlijke aggregaten worden voor de gebruiker in de vorm van een overzicht of een trend-grafiek weergegeven.

Door de verschillende procesgrootten ontstaat een bijzondere uitdaging wat betreft een nauwkeurige vergelijking. Visu+ genereert daarom verschillende trend-grafieken, die verschillende aanpassingen en filters ter beschikking stellen. Zodoende maken ze een gedetailleerde beschouwing van de relavante informatie mogelijk.

Het lokale visualiseringssysteem beheert ook het alarmmanagement. Mocht tijdens het lopende proces een fout optreden, dan geeft Visu+ de storingsmelding direct door aan de daarvoor verantwoordelijke groep personen. Zo is de gebruiker onmiddellijk geïnformeerd over de toestand van de installatie en is hij in staat om direct te handelen.

Conclusie

Zuiveringsinstallatie Warendorf, bedieningsconcept  

Tim Jungmann, technisch directeur van waterzuiveringsbedrijf Warendorf

De eisen aan het rendement worden voortdurend hoger. Tegen deze achtergrond is het steeds belangrijker om informatie te bundelen en gericht door te geven aan de juiste groep personen. Deze randvoorwaarden worden gerealiseerd door de visualiseringsoplossing Visu+.

"De intuïtief te bedienen gebruikersinterface stelt mijn medewerkers in staat de visualisering zonder veel omhaal te veranderen en daarmee optimaal op de processen en de installatie af te stemmen", vertelt Tim Jungmann, technisch directeur van waterzuiveringsbedrijf Warendorf. Bovendien kunnen storingen in een vroeg stadium worden herkend en preventief worden verholpen.

"Door de FDT-technologie te gebruiken kunnen mijn medewerkers de complete installatie inclusief alle decentrale substations vanuit de controleruimte in Warendorf comfortabel bedienen en relevante gegevens voor het onderhoud aflezen", zegt Jungmann. "Het concept is daarmee een optimale ondersteuning voor ons streven naar een energie- en kostentechnisch zo efficiënt mogelijke aansturing van onze installaties."

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
PROFINET-kopstation voor de koppeling van decentrale periferieIL PN BK DI8 DO4 2TX2703994
Softwarebibliotheken voor PC Worx voor uitbreiding van de besturingstechniek van Phoenix ContactWATERWORX2400180
Visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteitVISU+ 2 RT2400126
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA2692788
Inline-controller met PROFINET-interfaceILC 350 PN2876928
Elektronisch motormanagement voor bedrijf met externe stroomtransformatorenEMM 3-230AC/500AC-IFS2297507
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH2313643
BeschrijvingTypeArtikelnr.
PROFINET-kopstation voor de koppeling van decentrale periferieIL PN BK DI8 DO4 2TX
Softwarebibliotheken voor PC Worx voor uitbreiding van de besturingstechniek van Phoenix ContactWATERWORX
Visualiseringssoftware met SCADA-functionaliteitVISU+ 2 RT
Factoryline Wireless Bluetooth Ethernet Port AdapterFL BT EPA
Inline-controller met PROFINET-interfaceILC 350 PN
Elektronisch motormanagement voor bedrijf met externe stroomtransformatorenEMM 3-230AC/500AC-IFS
ModemPSI-MODEM-SHDSL/ETH

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: