Intelligente pompautomatisering met toegang op afstand

Overzicht

Afvalwaterpompstation  

Afvalwaterpompstation

 • Engineers, installateurs en eigenaren van pompstations voor afvalwater staan voor de uitdaging oude bouwwerken te moderniseren en voor de bewaking met besturingssystemen te koppelen.
 • Phoenix Contact biedt een installatiegereed opgebouwde schakelkastoplossing aan die alle besturings- en regeltaken voor decentrale pompstations op zich neemt.
 • Realiseer een efficiënte automatisering van pompstations voor bijv. het leegpompen van bassins door de pompbesturing eenvoudig ter plaatse in te stellen en te parametreren.

Toepassing

Afvalwaterpompstations zijn een belangrijk onderdeel van een betrouwbare afvoer van afvalwater. De bouwwerken zijn nodig op de plekken waar het water door hoogteverschillen niet vanzelf kan wegstromen. Bij de engineering is een lange levensduur en bedrijfszekerheid net zo belangrijk als de energie-efficiënte werking van het decentrale bouwwerk. Engineers, installateurs en eigenaren van installaties voor afvalwater staan zodoende voor de uitdaging de afzonderlijke pompen in afvalwaterpompstations zo energie-efficiënt mogelijk te laten werken. Bovendien moeten de stilstandtijden van de decentrale bouwwerken worden geminimaliseerd door continue bewaking.

Deze taken vereisen automatisering van de afvalwaterpompstations. Daarbij dient rekening te worden gehouden met invloeden van buitenaf, zoals hevige regenval, uitbreiding van de infrastructuur en verschillende speciale functies van de bouwwerken. Deze verschillende eisen leiden tot een complexe besturing van de voorzieningen voor het afvalwater. Door een toenemende kostendruk bij hoge flexibiliteit zijn hier nieuwe besturingsconcepten en oplossingen gevraagd voor de automatisering van decentrale bouwwerken voor de afvoer van afvalwater.

Oplossing

Phoenix Contact biedt een installatiegereed opgebouwde schakelkastoplossing aan die alle besturings- en regeltaken voor decentrale pompstations op zich neemt. Via het mobiele telecomnetwerk kan het systeem met de besturingscentrale communiceren.

De pompbesturing kan via het communicatieprotocol OPC eenvoudig in het hogere besturingssysteem worden geïntegreerd en gecontroleerd. Alle belangrijke meetwaarden, storingen en bedrijfsinformatie worden door het decentrale station gemeld.

U kunt de pompautomatisering eenvoudig installeren en door de visualisering kunnen alle parameters snel worden ingesteld. Door het aansluiten van eenvoudige digitale signalen minimaliseert u de installatiewerkzaamheden van de decentrale bouwwerken. Stilstandtijden en storingen kunt u met behulp van een gestandaardiseerd product minimaliseren. Naast de voeding van de kast hoeft de eigenaar alleen nog maar de sensoren voor de peilmeting, het debiet en stroommeting alsmede de verschillende ingangssignalen van conventionele knoppen, schakelaars of andere meldingen aan te sluiten.

Topologie afvalwaterpompen  

Oplossingen voor afvalwaterpompen: van motormanagement tot en met veilige datacommunicatie

PumpControl – flexibele pompbesturing voor het management van afvalwater

Schakelkast pompbesturing  

Betrouwbare pompbesturing voor de afvoer van afvalwater

De pompbesturing PumpControl van Phoenix Contact kan door een eenvoudige parametrering met behulp van de geïntegreerde visualisering snel in bedrijf worden genomen.

 • Gestandaardiseerde interfaces voor de koppeling van applicatie-specifieke M&R- en aandrijftechniek.
 • Snell parametrering en eenvoudige diagnose via een geïntegreerd Touch-Panel.
 • Branchespecifieke functies voor een optimale werking en bewaking van enkele en dubbele pompstations.
 • Geïntegreerde interface voor toegang op afstand voor een efficiënte integratie in een hoger besturingssysteem en het versturen van SMS-berichten.

Uw voordelen

 • verhoogde efficiëntie door op de behoefte afgestemde werking van de pompen
 • flexibele montage en snelle parametrering van de pompbesturing via webbrowser
 • geringe engineerskosten door voor installatie gerede schakelkast
 • diagnose op afstand van de decentrale bouwwerken via uitvalveilige remoteprotocollen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: