Modernisering als basis voor een rendabele bedrijfsvoering van zuiveringsinstallaties

Overzicht

Vijzels in het toevoerpompstation  

De vijzels transporteren maximaal 846 m3 afvalwater per uur naar de zuiveringsinstallatie

  • De zuiveringsinstallatie Monsheim moet operationeel blijven en tegelijkertijd grondig gemoderniseerd worden.
  • De nieuwe concepten moeten de beschikbare installaties optimaal benutten en voor een lager energieverbruik zorgen.
  • De modulaire, krachtige besturingstechniek zorgt voor een eenvoudige aansluiting van de veldapparaten op het besturingssysteem. Extra automatiseringscomponenten maken het installatieconcept en besturingssysteem compleet.
  • Het eenduidige concept vormt de basis voor een rendabele exploitatie van de zuiveringsinstallatie.

Klantprofiel

Overzicht van de zuiveringsinstallatie Monsheim  

Rijnland-Palts heeft drie bestuurlijke corporaties die het afvalwater naar de zuiveringsinstallatie afvoeren

De zuiveringsinstallatie Monsheim beschikt over een zuiveringsvermogen van 46.500 inwonereenheden, dat tijdens de wijnoogst tot 120.000 kan oplopen. In het hele gebied liggen vele kilometers aan riolering en er zijn meer dan tien regenwater-overloopbassins, leidingen voor hoogwaterbeheersing en drie pompstations.

Toepassing

Directeur Ralf Schmidt  

Directeur Ralf Schmidt hechtte vooral veel waarde aan een totaaloplossing.

Toen de zuiveringsinstallatie Monsheim in de jaren 70 en 80 gebouwd werd, lag de focus op het voorkomen van waterverontreiniging. Ook vanwege het stijgende energieverbruik besloot het waterschap Mittleres Pfrimmtal in 2014 tot een uitgebreide modernisering. Deze modernisering moest tijdens bedrijf plaatsvinden en in 2017 afgerond zijn. In totaal werd ca. 6,3 miljoen euro geïnvesteerd voor beter gestroomlijnde processen en een duurzamer gebruik van natuurlijke hulpbronnen. De nieuwe concepten moesten vooral aan een verlaging van het energieverbruik bijdragen. Bovendien was het de bedoeling dat de eigen energie behoeft op den duur voor 100 procent zelf gegenereerd zou gaan worden. Om aan deze doelen tegemoet te kunnen komen moesten een aantal processtappen geoptimaliseerd worden. Maar vooral de complete automatiseringstechniek in de zuiveringsinstallatie moest vernieuwd worden.

De oplossing

Axioline-besturing AXC 3050  

Axioline-besturing AXC 3050, modulair uitgebreid met digitale en analoge modulen

Bij de modernisering hebben de verantwoordelijken het belang onderstreept van een modulaire, krachtige besturingstechniek met een eenvoudige aansluiting van de veldapparatuur op het besturingssysteem. Tien PLC's die over de hele installatie verdeeld gemonteerd zijn, sturen na de retrofit alle processen in de zuiveringsinstallatie aan. Afgezien van de besturingen werd de complete elektrische installatie in nieuwe schakelkasten ondergebracht. Van de toevoer via de ventilatoren tot de verwarmingsinstallaties worden de meetwaarden nu via analoge en digitale interfaces geregistreerd en in de decentrale PLC's verwerkt. Deze PLC's sturen het zuiveringsproces aan op basis van de geregistreerde of beschikbare meetwaarden.

Om de gestelde maximale efficiëntie te bereiken, maken extra automatiseringscomponenten het installatieconcept en besturingssysteem compleet. Zo is bijvoorbeeld in de hele installatie middels intelligente switches een redundant netwerk op basis van lichtgeleiders gerealiseerd. Op deze manier is een hoge beschikbaarheid gewaarborgd. De medewerkers kunnen op de bedieningspanelen die over de hele installatie verdeeld zijn de actuele status van de afzonderlijke processen en componenten afvragen en indien nodig in processen ingrijpen.

Een ander doel was het besparen van kosten tijdens de engineering. Een mogelijkheid om processen te verbeteren is een efficiënte koppeling van de automatiserings- en visualiseringscomponenten. Daarom hebben de medewerkers van de zuiveringsinstallatie voor de programmering en het aanmaken van de applicaties de bibliotheek Waterworx gebruikt. Met verschillende modules uit deze bibliotheek kunnen de veldapparaten heel eenvoudig in de toepassing worden geïntegreerd. De geïntegreerde visualiseringsinterface van Waterworx zorgt voor een eenvoudige koppeling van de procesparameters met het besturingssysteem. Bovendien worden de programmeur en exploitant bij het realiseren van de applicatie door andere branchespecifieke functies ondersteund. Dankzij het concept kan een groot aantal veldapparaten via de prefab modules en objecten in de automatisering geïntegreerd worden.

Conclusie

„Met de modernisering van afzonderlijke stappen binnen het zuiveringsproces, in combinatie met de nieuwe automatiseringstechniek en de intelligente veldapparaten, beschikken we nu over een naadloos concept dat de basis vormt voor een rendabele exploitatie van onze zuiveringsinstallatie", aldus directeur Ralf Schmidt. Om na de sanering op de meest efficiënte manier te kunnen werken, zijn een modern besturingssysteem en betrouwbare componenten niet genoeg. Er moet vooral aandacht worden besteed aan het totaalconcept. Als de gebruiker prefab modules voor de verbinding van complexe veldapparaten op het besturingssysteem gebruikt, kunnen de componenten eenvoudiger geïntegreerd worden en is de beschikbaarheid van de applicatie tijdens het bedrijf aanzienlijk hoger.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: