Eenvoudige modernisering van de waterwinputten in Barsinghausen met WellControl

Overzicht

Zuivering van het grondwater  

Bij de zuivering worden onder andere ijzer en mangaan uit het grondwater gehaald.

  • De gemeente Barsinghausen heeft in 2017 ca. 1,7 miljoen m3 drinkwater geleverd.
  • Een moderne automatisering van de daarvoor benodigde installaties draagt bij aan een betrouwbare watervoorziening, ook bij lang aanhoudende droogte en sterk schommelend verbruik.
  • Met WellControl heeft Phoenix Contact een oplossing voor de volledige automatisering van een waterbron.
  • Naast de betrouwbaarheid van WellControl en de ondersteuning door Phoenix Contact werd de exploitant overtuigd door de eenvoudige configuratie.

Klantprofiel

Waterbehandelingsinstallatie Eckerde  

In Eckerde wordt het water door zes waterwinputten omhoog gepompt en gezuiverd

De gemeente Barsinghausen omvat 18 wijken die zich uitstrekken over een oppervlak van ongeveer 103 km². De openbare nutsbedrijven voorzien ca. 35.500 inwoners en ondernemers dag en nacht van drinkwater. Het grootste gedeelte daarvan wordt gewonnen in de waterbehandelingsinstallatie Eckerde, waar zes waterwinputten op een flinke watervoerende laag zijn aangesloten.

Toepassing

Waterbehandelingsinstallatie Eckerde  

WellControl is een voorgeconfigureerde en door de gebruiker aanpasbare oplossing

In het kader van de planning voor het aanboren van een waterbron, besloot het gemeentelijk nutsbedrijf een nieuw automatiseringssysteem voor de pompen aan te schaffen. De modernisering was nodig omdat de installatie die tot dan toe gebruikt werd niet meer aan de moderne stand van de techniek voldeed. Afgezien van de automatisering moest het visualisatiesysteem dat in de centrale werd gebruikt vervangen worden. Bij de formulering van de voorwaarden waaraan de nieuwe automatiseringsoplossing moest voldoen, kwam een flink eisenpakket uit de bus. Zo moesten de medewerkers niet alleen omvangrijke procesinformatie kunnen inzien, maar ook de   diagnose van de installatie en bediening van de buitenstations uit kunnen voeren. Het belangrijkste doel was de veiligheid en betrouwbaarheid van de installaties, waarbij de bedrijfskosten die daarbij zouden ontstaan niet uit de hand mochten lopen. Na een omvangrijke analyse van de systemen die op de markt werden aangeboden, kozen de gemeentelijke nutsbedrijven voor de automatiseringsoplossing WellControl van Phoenix Contact.

De oplossing

Complete oplossing  

Naast de Axiocontrol-besturing AXC 1050 bevat de oplossing talrijke verdere componenten van Phoenix Contact

WellControl is een prefab besturingskast die alle vereiste besturings- en regeltaken overneemt. De oplossing zorgt dus voor een complete automatisering van de waterbron. De installatiebouwer of -exploitant hoeft alleen nog te zorgen voor de individuele planning en realisatie van het vermogensgedeelte. Vervolgens worden beide gedeelten via gestandaardiseerde en gedocumenteerde interfaces met elkaar verbonden en het hele systeem wordt op de centrale regeling aangesloten. Om de applicatie in bedrijf te nemen is alleen een configuratie van de veldapparaten en functies nodig. De medewerkers hoeven daarom niet over programmeerkennis te beschikken en er hoeft geen speciale software te worden aangeschaft. De configuratie wordt uitgevoerd op een webvisualisatie ter plaatse of op afstand via de besturing AXC 1050.

Met de in WellControl geïntegreerde apparaten zijn omvangrijke diagnosemogelijkheden mogelijk voor op de toestand gebaseerde reparaties. Zo geeft de onderbrekingsvrije voeding Quint Power met IQ Technology en de overspanningsbeveiliging Plugtrab PT-IQ naast een continu overzicht over de actuele toestand, ook informatie over de resterende gebruikslevensduur. Op die manier kunnen onderhoudswerkzaamheden beter georganiseerd worden. De toestandsinformatie van de veldapparaten wordt bovendien door de besturing geanalyseerd en naar het besturingssysteem gestuurd. De medewerkers van de nutsbedrijven Barsinghausen hebben dus altijd zicht op de toestand van de installatie. Voor de communicatie met de gemoderniseerde waterwinput worden bedrijfseigen leidingen gebruikt. Aangezien er dankzij een viervoudige, redundant netwerk een zeer betrouwbare communicatie is, hebben de verantwoordelijken gekozen voor het Modbus TCP-protocol. Als er ooit een verbinding via het remoteprotocol IEC 60870-5-104 nodig is, kan deze in een paar handelingen worden opgebouwd.

Conclusie

De gemoderniseerde installatie werd in de zomer van 2017 in bedrijf genomen en werkt sindsdien storingvrij. René Bloise, werkzaam als afdelingshoofd waterbeheer in de waterbehandelingsinstallatie, stelt vast dat afgezien van de betrouwbaarheid van WellControl en de omvangrijke ondersteuning door Phoenix Contact, de eenvoudige configuratie hem overtuigd heeft. Installatieparameters kunnen zo ontzettend snel aan gewijzigde omstandigheden worden aangepast.“ Op basis van de gestandaardiseerde automatiseringsoplossing kunnen de resterende waterwinputten nu één voor één op de moderne stand van de techniek worden gebracht. In combinatie met het omvangrijke productportfolio van Phoenix Contact kunnen toekomstige uitbreidingen en moderniseringen eveneens gewoon in het totaalsysteem worden geïntegreerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Referrer: