Nabezinking

Betrouwbare werking van de installatie

Betrouwbare werking van de installatie

Wij bieden u oplossingen voor een kabelloze datacommunicatie en een onderbrekingsvrije werking van uw installatie.

Het afgezette slib, bestaande uit neergeslagen fosfaten en bacteriën, wordt voor een deel in het nabezinkingsbassin afgepompt en voor het overige deel teruggebracht in het zuiveringsproces, waarin het water van nieuwe bacteriën wordt voorzien. Daarbij wordt de slibspiegel bewaakt om de exacte teruggebrachte hoeveelheid te berekenen. Voor een optimale waterkwaliteit worden bovendien de pH-, troebelheids- en nitraatwaarden bewaakt.

Met oplossingen van Phoenix Contact zorgt u voor een onderbrekingsvrije werking van uw installatie en hebt u dankzij draadloze procesdatacommunicatie altijd overzicht over uw installatie.

Uw voordelen

  • betrouwbare datacommunicatie voor bewegende of moeilijk toegankelijke installatiedelen
  • weinig installatie- en onderhoudswerkzaamheden en lage kosten dankzij Bluetooth-communicatie
  • onderbrekingsvrije werking van de installatie met betrouwbare beveiliging voor motoren

Hybride motormanagement met geïntegreerde veiligheidsfunctie

Bio-P-tank  

Onderbrekingsvrije werking en beveiliging van de motoren dankzij hybride motorstarters

In de biologische fosforverwijderingstanks (afgekort: Bio-P-tanks) wordt het fosfor uit het afvalwater verwijderd door middel van bacteriën in het slib.

De 4-in-1 hybride motorstarters uit de CONTACTRON-productfamilie zorgen voor een betrouwbare beveiliging van de motoren en maken een onderbrekingsvrije werking mogelijk. Met de geïntegreerde veiligheidsfuncties worden alle nood-uit-eisen gerealiseerd.

Betrouwbare communicatie van procesdata via Bluetooth

Nabezinkingsbassin  

Procesdata kostenefficiënt met Bluetooth overdragen

Vooral bij draaiende toepassingen vormen sleepringen een probleem voor de datacommunicatie. Met Bluetooth-modulen van Phoenix Contact kunt u bewegende of moeilijk toegankelijke automatiseringsapparaten eenvoudig, betrouwbaar en kostenefficiënt in uw PROFIBUS-, resp. Ethernet-automatiseringsnetwerk integreren.

Gebruik de voordelen van de Bluetooth-technologie ook voor de overdracht van digitale en analoge proceswaarden.

Beschikbaarheid van installaties verhogen door overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging in de nabezinking  

Oplossingen voor de overspanningsbeveiliging in de nabezinking

In de watermanagementsbranche is de beschikbaarheid van meetsignalen, de datacommunicatie en de besturingstechniek voorwaarde voor een betrouwbare werking van de installatie. Lange communicatietrajecten en schakelingen van grote pompen en aandrijvingen maken de toepassing van overspanningsbeveiliging noodzakelijk.

Ons totale concept voor de overspanningsbeveiliging biedt u comfortabele, voor installatie gerede oplossingen voor alle toepassingen.

Kabelloze datacommunicatie met Bluetooth in de nabezinking

Met PROFIBUS of PROFINET: bereik een optimale waterkwaliteit dankzij een betrouwbare bewaking van het nabezinkingsproces. Gebruik Bluetooth als voordelig alternatief, bijv. voor sleepringen.

Proceswaarden uit het nabezinkingsbassin worden betrouwbaar aan het hogere besturingsniveau doorgegeven. Vermijd storingsgevoelige overdracht via een sleepring, die vaak met hoge installatie- en onderhoudskosten gepaard gaat.

Topologie: kabelloze datacommunicatie met Bluetooth in de nabezinking

Geef proceswaarden betrouwbaar door aan het besturingsniveau via Bluetooth

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20