Waterwegen

Waterwegen

Meer veiligheid

Wij leveren intelligente automatiseringssystemen voor meer veiligheid en efficiëntie op waterwegen.

Terug naar Toepassingen en oplossingen

Categorieën

  • Sluizen
    Sluizen

    Signaallampen en automatiseringstechniek van Phoenix Contact waarborgen een veilige en voordelige werking van sluizen.

  • Uitwijkplaatsen voor schepen
    Uitwijkplaatsen voor schepen

    Met oplossingen van Phoenix Contact worden de toestanden van de installaties bij uitwijkplaatsen voor schepen met remote communicatietechniek bewaakt en signalen veilig geschakeld.

Bruggen, sluizen en bakens zorgen ervoor, dat het personen- en goederenverkeer op waterwegen probleemloos en zonder vertraging kan worden afgewikkeld. Signalen die van veraf zichtbaar zijn regelen het verkeer en zorgen ervoor dat het scheepvaartverkeer vroegtijdig op obstakels zoals bruggen of tegenverkeer kan reageren.

Om het sluisproces veilig te laten verlopen, moeten installaties optimaal geautomatiseerd zijn. Oplossingen van Phoenix Contact ondersteunen de veilige werking van sluizen volgens de machinerichtlijn. Intelligente automatiseringssystemen bieden meer veiligheid en meer efficiëntie voor een modern waterverkeersmanagement.

Overzicht: waterwegen

Overzicht: waterwegen  

Oplossingen voor een betrouwbaar scheepvaartverkeer op waterwegen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20