Beweegbare bruggen

Beweegbare bruggen

Veiligheid is onze drijfveer

Met oplossingen van Phoenix Contact regelt u de beweging van de brug betrouwbaar vanuit de controleruimte.

Terug naar Wegverkeer

Categorieën

Beweegbare bruggen worden voornamelijk gebruikt om weg- en railverkeer over rivieren en kanalen te leiden. Vanwege het mogelijke gevaar voor de verkeersdeelnemers worden bijzondere eisen gesteld aan de bewaking, bediening en functionele veiligheid. De beweging van het draagwerk moet door middel van sensoren en actoren vanuit de controleruimte worden geregeld.

Met oplossingen van Phoenix Contact regelt u de beweging van de brug inclusief de beveiligingsfuncties betrouwbaar en veilig.

Uw voordelen

  • aanzienlijke verlaging van de onderhouds- en energiekosten door diagnose en monitoring van alle stations binnen het besturingssysteem
  • overdracht van alle data voor analyse en archivering aan de controleruimte via draadloze telecomnetwerken
  • automatische besturing van de verlichting in geval van een communicatiestoring door instelling van een kalender

Veilige brugbeweging

Beweegbare brug  

Brugbeweging volgens de machinerichtlijn

Te snelle bewegingen van bruggen kunnen schade veroorzaken aan de brugmechaniek.

Stilstand- en toerentalbewaking bewaakt de snelheid van het heffen en dalen. Daarmee vermijdt u schade aan de brug en voldoet u aan de eisen volgens de machinerichtlijn.

Robuust automatiseren

Automatiseringssysteem Axioline  

Automatiseringssysteem voor ruwe omstandigheden

De automatiseringstechniek van de toekomst is snel, eenvoudig en robuust. Met Axiocontrol en Axioline biedt Phoenix Contact u een automatiseringssysteem aan dat uit krachtige en perfect op elkaar afgestemde besturingen en I/O's bestaat.

Het systeem, dat berekend is op ruwe omgevingen, is ook bestand tegen sterke trillingen of schokken die ontstaan door de beweging van bruggen.

Redundant aansturen

Redundante RFC-besturingen  

Redundante besturing voor een maximale beschikbaarheid

Bij het heffen en laten zakken van verkeersinfrastructuurelementen zoals bruggen zijn betrouwbare automatiseringssystemen onontbeerlijk.

De oplossing: redundant opgebouwde automatiseringsconcepten op basis van de krachtige besturing RFC 460R. Zo bent u er zeker van dat de automatisering altijd functioneert. Valt er een besturing uit, dan neemt de andere de taken direct en naadloos over.

Veiligheid door redundantie

Een goed gestructureerde, krachtige automatisering met redundante besturings- en netwerktechniek en een daarvoor geschikt veldniveau zorgt voor een maximale beschikbaarheid van de beweegbare brug.

Met industriële switches en besturingstechniek van Phoenix Contact realiseert u eenvoudig en toekomstbestendig de hoogste eisen aan uw installatiebesturing. Naast de passende producten bieden onze safety-specialisten ook ondersteuning bij de optimale engineering van uw installatie.

Topologie: redundante besturing van beweegbare bruggen  

Redundantieconcept voor maximale beschikbaarheid van beweegbare bruggen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20