Verhoogde beschikbaarheid van waterwegen door toestandgebaseerd onderhoud

Overzicht

Uitwijkplaats voor schepen  

Optimale verkeersstroom bij nauwe doorgangen in waterwegen

  • Exploitanten en installateurs van signaleringen voor waterwegen staan voor de uitdaging de applicatie uitvalveilig te besturen en een duurzame werking te garanderen.
  • Phoenix Contact levert systemen waarvan de componenten diep in de besturingsomgeving zijn geïntegreerd en via diverse communicatiemedia in hogere architecturen kunnen worden geïntegreerd.
  • Door de schaalbaarheid is de oplossing flexibel aanpasbaar voor de meest uiteenlopende eisen en de webgebaseerde diagnose zorgt voor een maximale betrouwbaarheid.

Toepassing

Mast met signaleringslampen  

Led-signaallampen voor lichtsignaalinstallaties

Op veel waterwegen is het niet op alle plaatsen mogelijk dat grote schepen elkaar passeren, omdat daarbij niet overal een veilige afstand kan worden aangehouden. Om het toch mogelijk te maken dat deze doorgangen 24 uur per dag in beide richtingen kunnen worden bevaren, worden uitwijkplaatsen aangelegd of regelingen voor enkelbaans verkeer getroffen. Voor de regeling van het verkeer op deze plaatsen worden signaleringen gebruikt waarmee de statusmeldingen aan de stuurlui worden doorgegeven.

De drukst bevaren waterwegen ter wereld tellen vaak meer dan 100 doorvaarten per dag. Uitval van de signaleringstechniek en de daarmee gepaard gaande blokkade zouden verstrekkende economische gevolgen hebben.

Oplossing

Schakelkast  

Schakelkast voor de automatisering van de signalering bij waterwegen

Phoenix Contact levert producten en systemen voor alle toepassingsgebieden. Daarbij worden de componenten geïntegreerd in de besturingstechniek, zodat de status van de apparaten kan worden bewaakt en gevisualiseerd. Voor de toepassingen in de signalering van waterwegen zijn de schakelkasten direct bij de signaalapparatuur gemonteerd. Ze zijn voorzien van een onderbrekingsvrije voeding voor de voeding van het 24 volt-spanningsniveau. Met voorgeprogrammeerde functieblokken kan de statusinformatie (bijv. van de accu's) eenvoudig in het applicatieprogramma van de besturing worden geïntegreerd. Daarmee is de informatie ook meteen beschikbaar voor de visualiseringssoftware en kan deze op elk punt binnen het netwerk worden opgeroepen.

Voor installaties in het vrije veld is overspanningsbeveiliging noodzakelijk. Ook voor deze "klassieke" toepassing kan een intelligente overspanningsbeveiliging diep in het applicatieprogramma worden geïntegreerd. Met Plugtrab IQ heeft de exploitant de mogelijkheid vooruitziend onderhoud te realiseren. Het is het enige systeem op de markt dat meer dan twee toestanden herkent en visualiseert. Naast de statusmeldingen groen (alles in orde) en rood (apparaat defect) is met geel nog een bedrijfstoestand mogelijk. Deze meldt een kritische waarde van de intelligente deelnemers en geeft aan dat het element bij de volgende mogelijkheid vervangen dient te worden.

Webgebaseerde visualisering  

Webgebaseerd onderhoud van alle geïntegreerde componenten

Schaalbaar en integreerbaar voor maximale beschikbaarheid en vooruitziende diagnose

Met de intelligente apparaten en de beschikbare interfaces op Phoenix Contact-componenten ontstaan er compleet nieuwe mogelijkheden voor exploitanten en onderhoudsbedrijven.

Bij de componenten is de diagnose reeds geïntegreerd, waarmee lokaal gebruik mogelijk is. Maar de gebruiker kan er ook voor kiezen om met een van de vele voorgeprogrammeerde functieblokken de apparaten in het applicatieprogramma te integreren.

De signaalinstallaties en de besturingsschakelkasten beschikken over webgebaseerd onderhoud, die met verschillende media oproepbaar is. Daarbij kan de verbinding zowel lokaal als via mobiele netwerken of eigen SHDSL-verbindingen worden gerealiseerd. De schaalbaarheid van het systeem maakt een optimale aanpassing aan de eisen van de exploitant met een voordelige oplossing mogelijk. Tegelijkertijd wordt een maximale beschikbaarheid van de installatie en daarmee een betrouwbaar verkeer op de waterwegen gegarandeerd.

Uw voordelen

  • eenvoudige, snelle en diepe integratie van alle componenten dankzij voorgeprogrammeerde functieblokken
  • betrouwbare oplossing door voorgeprogrammeerde en geteste functies binnen de applicatie
  • integratie in reeds aanwezige besturingssystemen met gestandaardiseerde Ethernet-protocollen
  • flexibel aanpasbaar aan de eisen voor de applicatie dankzij schaalbare besturingshardware

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Programma-/configuratiegeheugenSD FLASH 2GB APPLIC A2701190
Onderbrekingsvrije voedingenbijv. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/102320225
Overspanningsbeveiligingsmodulenbijv. PT-IQ-1X2-24DC-UT2800976
Energiemetingsmodulenbijv. EEM-MA2502901363
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Programma-/configuratiegeheugenSD FLASH 2GB APPLIC A
Onderbrekingsvrije voedingenbijv. QUINT-UPS/ 24DC/ 24DC/10
Overspanningsbeveiligingsmodulenbijv. PT-IQ-1X2-24DC-UT
Energiemetingsmodulenbijv. EEM-MA250

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: