Efficiënte aansturing van straatverlichting door cloud-koppeling

Overzicht

Led-straatverlichting  

Led-verlichting is tegenwoordig standaard en biedt een groot aantal extra functies

  • Voor beheerders van straatverlichtingsinstallaties is een efficiënte en energiebesparende aansturing van de installatie van groot belang.
  • Phoenix Contact levert schaalbare systemen, van eenvoudige schakelprocessen tot aan complexe verlichtingsalgoritmen.
  • Voor toekomstige toepassingen of wijzigingen in de omstandigheden voor openbare inrichtingen (bijv. videobewaking) levert Phoenix Contact nu al de passende technologie.

Toepassing

Producten voor de besturing van lichtpunten  

Producten voor de besturing van lichtpunten

Led-technologie is tegenwoordig de juiste optie voor de verlichting van wegen, openbare pleinen, tunnels en andere vergelijkbare inrichtingen en is de opvolger van conventionele verlichtingsconcepten.

Maar het grote potentieel van de led-technologie wordt doorgaans niet ten volle benut. Het vervangen van lichtpunten is weliswaar zinnig, maar op zich zonder extra maatregelen nog niet effectief. Pas door de optimale aansturing van de verlichtingselementen ontstaan enorme besparingsmogelijkheden door een meer energie-efficiënte werking. Moderne straatverlichting dient naast de pure verlichting bovendien extra toepassingsmogelijkheden te omvatten.

Oplossing

Led-verlichting  

Led-verlichting

Voor de straatverlichting levert Phoenix Contact producten en systeemoplossingen die ofwel door de fabrikanten van verlichtingssystemen kunnen worden geïntegreerd of als extra modulen voor het bedrijf kunnen worden ingebouwd.

Het productenprogramma loopt uiteen van elektromechanische producten voor een decennialang gebruik tot aan koppeling van de lichtpunten met cloudsystemen. Zo worden er bijvoorbeeld laadsystemen voor de elektromobiliteit ontwikkeld die direct in de lichtmast worden geïntegreerd. Daarmee zijn er voor de fabrikant van de verlichting ook gestandaardiseerde interfaces beschikbaar voor het management van afrekensystemen op basis van cloudtechnologieën.

Aanpassing van de applicatie aan specifieke eisen van de beheerders

De gemeente of de beheerder van de verlichtingsoplossing beslist welke extra kenmerken de installatie krijgt. De mogelijkheden lopen daarbij uiteen van eenvoudig schakelen met de bijbehorende instellingen tot aan de integratie van gegevens van het kadaster en webtoepassingen.

Phoenix Contact voorziet nu al in de toekomstige trends van moderne steedse infrastructuur die in toenemende mate vraagt om een samensmelting van meerdere toepassingen in een lichtpunt. Er wordt niet alleen om een netwerkkoppeling van de lampen gevraagd, maar ook steeds vaker om het beschikbaar maken van een openbaar WLAN-netwerk. Daar komen nog een duidelijke toename van videobewaking en een sterk groeiend aantal elektrisch aangedreven voertuigen bij. Juist voor dit soort taken ontwikkelt Phoenix Contact producten die bij het samenstellen van de verlichtingsoplossing kunnen worden gecombineerd en de functieomvang naar wens aanvullen. Daarom speelt de beschikbaarstelling van data voor diverse cloudtoepassingen een belangrijke rol.

Bovendien kunnen voor een energie-efficiënt bedrijf ook data van klassieke webtoepassingen worden gebruikt. Dit zijn bijvoorbeeld gedetailleerde weersgegevens of nieuwe instellingsparameters uit de evenementenagenda van de gemeente, waarmee de verlichting tijdens een optocht grotendeels wordt geregeld.

Topologie laadregeling  

Laadregeling voor verschillende toepassingen

Uw voordelen

  • toekomstbestendig systeem dankzij modulaire opbouw en cloudkoppeling
  • schaalbare verlichtingsoplossingen afgestemd op de toepassing door de integratie van extra functies
  • jarenlange technologie-ervaring dankzij talrijke gerealiseerde projecten

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
GPRS-meldsysteem voor besturing op afstand van de uitgangenTC MOBILE I/O X3002903807
AC-laadregelingbijv. EM-CP-PP-ETH2902802
Overspanningsbeveiliging Type 2bijv. BLT-T2-1S-320-UT2906101
Draadloos moduul - access pointFL WLAN 51002700718
BeschrijvingTypeArtikelnr.
GPRS-meldsysteem voor besturing op afstand van de uitgangenTC MOBILE I/O X300
AC-laadregelingbijv. EM-CP-PP-ETH
Overspanningsbeveiliging Type 2bijv. BLT-T2-1S-320-UT
Draadloos moduul - access pointFL WLAN 5100

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: