Erasmusbrug: de doorvaarthoogte betrouwbaar berekenen en doorgeven

Overzicht

Erasmusbrug in Rotterdam  

De in 1996 geopende Erasmusbrug is het karakteristieke bouwwerk van Rotterdam

  • Vanwege de getijden van de Noordzee kan niet elk schip op elk moment onder de Erasmusbrug in Rotterdam door varen.
  • Om beschadiging aan de schepen en de brug te voorkomen, wordt de actuele maximale doorvaarthoogte gevisualiseerd met zes indicatieborden.
  • De indicatieborden krijgen de desbetreffende analoge waarden van een compacte besturing AXC 1050 via het draadloze systeem Radioline.

Klantprofiel

Projectleider Richard Hecker  

Richard Hecker werkt bij ÆVO en is verantwoordelijk voor de integratie van de meet- en indicatiesystemen

De Erasmusbrug verbindt het centrum van Rotterdam met het stadsdeel Kop van Zuid. De zuidelijke toegang tot het 802 m lange bouwwerk kan worden opgeklapt om hoge schepen doorvaart te verlenen.

De maximale doorvaarthoogte is afhankelijk van de actuele waterstand en wordt via zes indicatieborden doorgegeven aan de bemanning op de schepen.

Toepassing

Controleruimte van de Erasmusbrug  

In de controleruimte wordt de hefbrug aangestuurd en het scheepsverkeer bewaakt

Met de waarden die op de zes indicatieborden worden weergegeven, kunnen de kapiteins van de passerende schepen beslissen of ze onder de gesloten brug door varen of wachten tot het opklapbare gedeelte geopend is.

De voorheen geïnstalleerde oplossing was kabelgebonden, foutgevoelig en bewerkelijk in het onderhoud. Nadat verscheidene blikseminslagen het systeem in 2014 hadden verwoest, kreeg ÆVO B.V. de opdracht het systeem te moderniseren. Daarbij dienden de reeds bestaande visualiseringselementen te worden gehandhaafd. Bovendien moest er een koppeling met de nieuwe controleruimte komen.

In het verloop van het project bleek de seriële communicatie met de zes indicatieborden een uitdaging te zijn. Dit kwam doordat de documentatie van het voorgaande concept en van de aansturing van de borden ontbrak. Daarom moest bij het begin van het project per bit worden bepaald hoe de borden moesten worden aangesproken. Daaruit leidden de specialisten af welke componenten het geschiktst zijn om de taakstelling te realiseren.

De oplossing

Compacte besturing AXC 1050 van het type Axiocontrol  

In de schakelkast in de controleruimte zijn behalve de compacte besturing AXC 1050 ook I/O-modulen geïnstalleerd

De actuele waterstand wordt geregistreerd door twee druksensoren, omgezet in een analoge waarde en van daar doorgegeven aan de analoge ingangsklem AXL F AI4. Als deel van het Axioline-station geeft de ingangsklem de gegevens vervolgens door aan de compacte besturing van het type Axiocontrol AXC 1050, die ze verwerkt. Uit het verschil tussen de waterstand en de absolute hoogte van de Erasmusbrug kan nu de doorvaarthoogte worden berekend, die op de indicatieborden wordt weergegeven.

Voor de seriële gegevensoverdracht aan de visualiseringselementen is de besturing AXC 1050 uitgebreid met het seriële communicatiemoduul AXL F RS UNI, dat de gecalculeerde waarde van de doorvaarthoogte als serieel signaal via het draadloze systeem Radioline doorgeeft aan de zes indicatieborden.

ÆVO heeft voor elk bij de Erasmusbrug aangebracht visualiseringselement een point-to-point-verbinding met elk een richtantenne op het dak van de controleruimte opgebouwd. Op de zes indicatieborden werd eveneens een richtantenne geïnstalleerd, die de seriële signalen ontvangen om de berekende doorvaarthoogte te kunnen weergeven. Om schade door overspanning te voorkomen en daarmee de uitvalveiligheid van de oplossing te verhogen, zijn de coaxiale signaalinterfaces door beveiligingsadapters met Lambda/4-technologie afgezekerd.

De automatiseringsspecialisten van de Nederlandse dochteronderneming Phoenix Contact BV hebben bovendien alle programmeerwerkzaamheden volgens de specificaties van ÆVO op zich genomen. De compacte besturing AXC 1050 werd geprogrammeerd met een volgens IEC 61131-3 gestandaardiseerde PLC-programmeertaal. Deze internationale norm uniformiseert programmeertalen, commandosets en structuren voor automatiseringssystemen. Daarmee wordt het eenvoudig de gemaakte programma's te porteren naar verschillende platforms en daar te gebruiken. De medewerkers van de Nederlandse dochteronderneming van Phoenix Contact hebben verder de draadloze Radioline-oplossing geconfigureerd en gekoppeld met het centrale besturingssysteem.

Conclusie

In de oplossing voor de visualisering van de maximale doorvaarthoogte onder de Erasmusbrug worden verschillende componenten en systemen uit het brede productenprogramma van Phoenix Contact toegepast.

In combinatie met de jarenlange en uitgebreide knowhow van de medewerkers op het gebied van infrastructuurtoepassingen is samen met het ÆVO-team de optimale oplossing voor de taakstelling in Rotterdam uitgewerkt. Na de Site Acceptance Test is de complete toepassing in het reguliere onderhoud en de 24/7-noodservice van ÆVO geïntegreerd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Referrer: