Stringbox-oplossingen

Overzicht

Vrijstaande PV-installatie  

Vrijstaande PV-installatie

  • Engineers en installatiegebruikers staan voor de uitdaging de geplande opbrengst en de beschikbaarheid van de installatie te optimaliseren.
  • Met de stringboxen van Phoenix Contact bent u er zeker van een geteste en daarmee betrouwbare oplossing toe te passen.
  • Een ander positief aspect vormen de installatievriendelijkheid en eenvoudige integratie in de infrastructuur van de installatie.

Toepassing

Uit een enquête van het tijdschrift Photon bleek dat deskundigen 70 % van de Duitse fotovoltaïsche installaties als gebrekkig beoordelen. Door montagefouten worden de voorspelde opbrengst en daarmee de return-on-invest van een fotovoltaïsche installatie pas later bereikt. De verwachte terugbetaling door de vergoeding voor de netinvoeding blijft in eerste instantie achterwege.

Medewerker in gesprek met een klant  

De juiste configuratie van de stringboxen is van doorslaggevend belang

Met de functies Aansluiten, Meten en Beveiligen is de stringbox (GAK; Engelse term string combiner box) het doorslaggevende element tussen een economisch ontwerp en een langdurige beschikbaarheid van de fotovoltaïsche installatie. De GAK wordt echter vaak alleen gekozen op basis van kostenaspecten. Kwaliteit en duurzaamheid spelen een minder belangrijke rol.

Voor betrouwbare en kwalitatief hoogstaande stringboxen moeten engineers en installateurs letten op normconforme producten.  Voor de GAK geldt EN 61439, de norm voor schakelinrichtingen die de opbouw, de keuze van componenten en de vereiste tests beschrijft. Volgends deze norm is ook een uitgebreide documentatie over de technische eigenschappen en toepassingsvoorwaarden alsmede een juiste installatie en onderhoud vereist. Alle informatie moet als installatie-instructie worden meegeleverd in de taal van het land waar het apparaat wordt geïnstalleerd.

De oplossing

Schakel- en verdeelinrichtingen van Phoenix Contact waarborgen een storingvrije werking van fotovoltaïsche installaties. Dankzij optimaal op elkaar afgestemde componenten en communicatie-interfaces koppelt u de stringboxen snel en eenvoudig met een hoger parkmanagement. Een gespecialiseerd team, samengesteld uit alle relevante bedrijfsonderdelen, werkt samen met u als opdrachtgever op maat gesneden oplossingen uit.

Ontwikkelingsoriëntatiefase met de klant  

Schakelkastoplossingen voor elke wens van de klant

Ontwikkeling
In de fase voorafgaand aan de ontwikkeling wordt op alle terreinen nauw samengewerkt met onze klanten om de wensen zo goed mogelijk te kunnen realiseren. Specifieke uitdagingen worden al van tevoren herkend. Hierdoor wordt het ontwikkelingsproces doelgericht en efficiënt vormgegeven.

Nadat de oriënterende fase is afgesloten, begint de constructiefase. Deze fase wordt afgesloten met de productie van prototypen, die een specifiek test- en proefproces moeten doorlopen. De daaruit voortgekomen inzichten worden gebruikt bij de optimalisatie van de oplossing.

Test- en proefproces
Met behulp van de temperatuurtest worden bijv. hotspots opgespoord. Als resultaat daarvan worden alle componenten optimaal geplaatst. Uitval als gevolg van thermische overbelasting wordt daarmee uitgesloten.

In eigen testlaboratoria worden de prototypen onderworpen aan elektrische en mechanische tests. De tests zorgen ervoor dat de oplossingen in de voorziene installatie-omgevingen storingvrij functioneren.

Door middel van thermografische controle in een eigen laboratorium worden mogelijke hotspots gedetecteerd en alle componenten optimaal in de stringbox gerangschikt. Uitval als gevolg van thermische overbelasting kan daarmee worden uitgesloten.

Thermografiebeelden van stringboxen in vergelijking  

Door het temperatuur-geoptimaliseerde schakelkastdesign wordt uitval als gevolg van thermische overbelasting uitgesloten

Productie
Nadat alle relevante tests in de ontwikkelingsfase zijn afgesloten, wordt het artikel vrijgegeven voor productie. De componenten worden in one-piece-flow geproduceerd om elke afzonderlijke stap efficiënt te kunnen uitvoeren. Er kan snel en flexibel op veranderingen in bouwvormen en batch-grootten worden gereageerd. De informatie die nodig is voor de kwaliteitsbewaking is in één oogopslag beschikbaar en waarborgt zo een gestroomlijnd productie- en montageproces.

 

Kwaliteit
In de productielijn worden hulpmiddelen gebruikt die een productie met exact gelijkblijvend resultaat van alle producten mogelijk maken. De toepassing van schroevendraaiers met bewaking van het aandraaimoment zorgt voor betrouwbare en veilige aansluitingen. Zo is elke afzonderlijke GAK gegarandeerd van gelijkblijvende kwaliteit. In de laatste stap van het productieproces volgt de eindtest volgens IEC 61439. Vervolgens wordt een testprotocol opgemaakt. Alle schakel- en verdeelinrichtingen en de daarin toegepaste elektronische componenten zijn voorzien van serienummers, waarmee ze op elk moment eenduidig kunnen worden geïdentificeerd.

SCB compact en SCB next generation  

Twee intelligente oplossingsconcepten: GAK met string-zekering buiten de schakelkast voor 32 strings en GAK met standaard string-zekering voor 16 strings

Uw voordelen

  • toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering
  • optimale positionering van de overspanningsbeveiliging
  • toepassing van de beste aansluittechnieken en geschikte componenten
  • lagere kosten en kortere bedradingstijd
  • geen separate voeding in het veld nodig
  • ruimtebesparende installatie door compacte bouwvorm
  • toepassingsgeoriënteerde analyse en advisering

Producten

BeschrijvingTypeArtikelnr.
Stringbox voor 32 strings met inline-zekeringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
Stringbox voor 16 strings met standaard string-zekeringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
BeschrijvingTypeArtikelnr.
Stringbox voor 32 strings met inline-zekeringSOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
Stringbox voor 16 strings met standaard string-zekeringSOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: