Oplossing voor de bedrijfsvoering

Overzicht

Invoedingsmanagement  

Invoedingsmanagement

 • Een hoog gegevensniveau is een wezenlijke basis voor de efficiënte bedrijfsvoering van een grote fotovoltaïsche energiecentrale.
 • Het datamanagementsysteem SOL-DMS van Phoenix Contact is afgestemd op de eisen voor grote fotovoltaïsche installaties en universeel schaalbaar.
 • Als onderdeel van het parkmanagementsysteem kan het SOL-DMS naadloos in de infrastructuur worden geïntegreerd.

Toepassing

Een centraal datamanagement is een sleuteltaak om grote fotovoltaïsche installaties efficiënt te kunnen bedrijven. Om de installatie in bedrijf te houden, worden de meest uiteenlopende data geregistreerd, bijv. opbrengstwaarden, foutmeldingen of bedrijfskengetallen. De data-archivering gebeurt standaard lokaal op een server in de installatie.

Om de efficiëntie te kunnen beoordelen, is registratie en archivering van data gedurende de levenscyclus van de installatie noodzakelijk. Phoenix Contact levert hiervoor een fabrikant-neutraal datamanagementsysteem voor het registreren, archiveren en analyseren van directe of berekende bedrijfsdata. Het SOL-DMS  stelt specifiek samengestelde data voor verschillende gebruikersgroepen ter beschikking.

Topologie datamanagementsysteem

Fabrikant-neutraal datamanagement voor het registreren, archiveren en analyseren van bedrijfsdata

De oplossing

Het managementsysteem SOL-DMS van Phoenix Contact dient voor de visualisering van data die normaal gesproken decentraal in het veld worden geregistreerd en door besturingen beschikbaar worden gemaakt. De data komen van verschillende bronnen, bijv. van PV-strings, omvormers, een weerstation of informatie vanuit het stroomnet.

De data van alle toepassingsgebieden worden doorgegeven aan een centrale server, opgeslagen in een database en beschikbaar gemaakt voor de eindgebruiker. Door uitsluitend gebruik te maken van HTML5-functionaliteit kan voor de weergave van de data een standaard-PC of webterminal met een gebruikelijke browser worden gebruikt.

Alle geregistreerde data worden in gedefinieerde tijdrasters in een database gearchiveerd en als waarde of historische trend op een website weergegeven. De aangemelde gebruiker ziet alleen de data in de trend die tot zijn gebruikersgroep behoren.

Een alarmarchief geeft een overzicht over alle, willekeurig in het systeem gegenereerde meldingen. De gebruiker kan deze meldingen aangepast aan zijn werkterrein laten filteren en vervolgens op een interface laten weergeven. Als er bijv. storingen optreden, dan kan dit per sms worden gemeld. Dan wordt de deelnemer geïnformeerd die daartoe aangewezen is vanwege zijn rol of die vrijgeschakeld is voor de ontvangst van meldingen met een bepaalde inhoud of deelinhoud.

Screen datamanagementsoftware  

De datamanagementsoftware geeft op elk moment informatie over de status van de gehele installatie

Visualisering
In het SOL-DMS zijn voorgedefinieerde objecttypen in het visualiseringssysteem vastgelegd. Daartoe behoren o.a. objecttypen zoals weerstation, segmentregeling, stringboxen en DNO Control voor de bewaking van de netaansluitingsvoorwaarden. De gebruiker kan deze objecttypen als sjabloon gebruiken. Bovendien bestaat de mogelijkheid tot integratie en gebruik van eigen designs die binnen de visualiseringsmogelijkheden liggen.

Op de startpagina worden de afzonderlijke clusters (arrays) als gekleurde punten weergegeven. In groene toestand draait de installatie met de gewenste performance. Er hoeft niet handelend te worden opgetreden. Wordt de kleur van de punt geel, dan betekent dit een waarschuwing. In dit geval blijft de array weliswaar in werking, maar er dient een controle te worden uitgevoerd.

wordt de kleur van de punt rood, dan is er een storing opgetreden. Het desbetreffende deel van de installatie levert geen energie meer. Er wordt een gedefinieerde alarmmelding afgegeven. De kleur blauw wil zeggen dat er in dit deel van de installatie onderhoud wordt uitgevoerd. Afhankelijk van de kleurtoestand in het totaaloverzicht kan de gebruiker in verdergaande submenu's informatie inwinnen over de toestand van de desbetreffende arrays tot op stringniveau. Dankzij de overzichtelijke visualisering is hij zo op elk moment op de hoogte van de toestand van de installatie.

Data-archivering
Het SOL-DMS registreert en archiveert de data gedurende de gehele levenscyclus van de installatie. Dit stelt bijzondere eisen aan de archivering van de data wat betreft compressie en redundantie. Voor de gegevensopslag gelden de volgende regels:

 • opslag van de basisgegevens om de 15 seconden en beschikbaarheid gedurende 24 uur
 • na 24 uur worden de data tot een 60 seconden-interval gecomprimeerd
 • na zes maanden worden de data tot een 5 minuten-waarde gecomprimeerd
 • na twee jaar tot een waarde van 15 minuten
 • de data kunnen maximaal 25 jaar worden bewaard
Opslag van alle relevante installatiegegevens tot maximaal 25 jaar

Opslag van alle relevante installatiegegevens tot maximaal 25 jaar

Uw voordelen

 • snelle installatie en inbedrijfstelling
 • flexibiliteit door schaalbare aanpassingsmogelijkheid voor elke installatiegrootte
 • geringe engineeringswerkzaamheden, want per geval uitbreidbaar en reproduceerbaar voor elk installatietype
 • gebruikersgedefinieerde aanpassing door mogelijkheid tot eigen vormgeving van de interface
 • geen bijkomende kosten voor de gebruiker
 • hoge beveiliging tegen onbevoegde toegang, want alle informatie wordt lokaal op de server opgeslagen

Producten

Het SOL Data Management System (DMS) wordt in onderstaande basisconfiguratie aangeboden.

19 inch rack-PC inclusief:

 • Gigabit-Ethernet-switch-panel met Fiber Optic- en koperaansluiting
 • voeding met hoge beschikbaarheid
 • processor
 • RAID-hardeschijfstation
 • werkgeheugen
 • Windows-besturingssysteem
 • anti-virussoftware

Klantspecifieke configuraties zijn op aanvraag mogelijk. Alle benodigde softwaretools zijn al voorgeïnstalleerd en beschikbaar.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: