Netwerken via lichtgeleiderkabels

Netwerken via lichtgeleiderkabels

Storingvrij en krachtig

Dataoverdracht via lichtgeleiderkabels.

Onze lichtgeleiderconverters ondersteunen de in de remote communicatietechniek gebruikelijke communicatieprotocollen PROFIBUS, Modbus/RTU/ASCII/TCP en DeviceNet/CAN alsmede de interfaces RS-232, RS-422 en RS-485. De elektromagnetische stoorvastheid, de hoogwaardige potentiaalscheiding van het optische traject alsmede realiseerbare afstanden tot 45 km zijn de belangrijkste voordelen in vergelijking met conventionele kopergebonden dataoverdracht. Benut deze voordelen voor uw veeleisende remote communicatietoepassing.

Uw voordelen

  • Maximale overdrachtsveiligheid en -datasnelheden over grote afstanden
  • automatische bewaking en weergave van de optische signaalkwaliteit
  • waarschuwing voor uitval via potentiaalvrij schakelcontact
  • indicatie van de bedrijfstoestand met diagnose-led
  • robuuste modulen met een breed temperatuurbereik
  • apparaatspecifieke toelatingen: ATEX, UL HazLoc, toepasbaar tot een hoogte van 5000 m

Modulaire PSI-MOS-hub

Alle PSI-MOS-converters zijn modulair opgebouwd. Ze kunnen met een systeemvoeding en overige modulen worden gecombineerd tot een modulaire hub.

Veldbus-hub  

Koper en lichtgeleiderkabel naar wens combineren

Snelle diagnose in geval van storing

Lichtgeleiderkabel-topologie  

Installatiedelen redundant koppelen met lichtgeleider-mediumconverters

De Ethernet-mediumconverters beschikken naast talrijke diagnose-leds over een Link-managementfunctie (Link Fault Pass Through). Hiermee wordt de verbinding permanent bewaakt. Beide zijden van de netwerkverbinding kunnen link-verbrekingen direct herkennen. De complete verbinding via het optische traject gedraagt zich zodoende net zo transparant als een communicatieverbinding via puur koper. Bij een netwerkonderbreking wordt het overdrachtstraject afgeschakeld. Er kunnen direct redundantiemechanismen in werking treden.

De signalering van de FEF-functie (Far End Fault) op de mediumconverters maakt bovendien bij een verlies van de link de lokalisatie van het segment met de storing mogelijk.

Communicatie via lichtgeleiderkabel met verafgelegen installaties

Lichtgeleiderkabel-topologie  

Koppelen van verafgelegen installaties met lichtgeleiderkabel

Een voordeel van de optische dataoverdracht is de vergroting van het maximale bereik. Met een kopergebaseerde Ethernet-communicatie kunnen hooguit afstanden van 100 meter tussen twee deelnemers worden overbrugd.

Deze afstand is voldoende voor kleine installaties, maar is ontoereikend voor communicatie met verafgelegen installaties. Maakt u daarentegen gebruik van optische kabels en industriële mediumconverters of switches, dan zijn bij een point-to-point-verbinding afstanden van enkele kilometers geen probleem.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20