Relais voor een betrouwbare rembesturing

Relais voor een betrouwbare rembesturing

Betrouwbaar schakelen in de spoorwegtechniek

Spoorwegrelais zorgen voor de galvanische scheiding tussen sensoren en besturing.

Uw voordelen

  • optimale werking van het relais door elektronica met een breed ingangsbereik
  • breed temperatuur- en ingangsspanningsbereik tot klasse TX
  • robuuste steekbare relais: wasdicht (beschermklasse RTIII) en ongevoelig voor stof en vocht
  • schok- en trillingsbestendig volgens DIN EN 50155
  • veilige scheiding tussen spoel en contact volgens DIN EN 50178

Toepassing

De rembesturing hoort bij de veiligheidsrelevante systemen van een trein. Afhankelijk van de toepassing kunnen intelligente extra functies in de rembesturing worden geïntegreerd, zoals belastingsafhankelijk remmen of noodremvoorzieningen. Hierbij worden in geval van een noodstop de schijfremmen ondersteund door extra remsystemen.

De oplossing

Spoorwegrelais van Phoenix Contact  

Spoorwegrelais van Phoenix Contact

Voor de besturing van extra remsystemen worden speciale relaismodulen van Phoenix Contact toegepast. Om de extra rem, bijvoorbeeld een magneetrailrem, te activeren, dient er aan meerdere voorwaarden voldaan te zijn: encoders op de wagenassen registreren continu de rijsnelheid en analyseren deze.

Vanaf een vooraf gedefinieerde snelheid gaat er een signaal naar het spoorwegrelais. Het elektromechanische relais schakelt door en geeft het 24 V DC-signaal door aan de centrale besturing. Bovendien zorgt het relais voor een galvanische scheiding tussen veldsensoren en besturing.

De bij railvoertuigen gebruikelijke stoorsignalen, de zogenaamde transiënten, worden eruit gefilterd. Daardoor is de centrale besturing tegen overspanning en overstroom beveiligd en verlopen alle veiligheidsrelevante functies van dit systeem storingvrij.

Hardvergulde contacten voor een betrouwbaar contact

Het betrouwbare schakelen van het spoorwegrelais wordt gegarandeerd door hardvergulde contacten. Door het vergulden kan er geen extra laag door oxidatie op de contacten ontstaan. Maar door deze ene eigenschap wordt een relais nog geen spoorwegrelais, want vergulde contacten worden ook gebruikt in andere industriële toepassingen waarin kleine belastingen en signalen moeten worden geschakeld.

Het moduul PLC.../21RW wordt pas een speciaal relais door de conformiteit aan de spoorwegnorm EN 50155. Elektromechanische relais moeten standaard aan EN 61810 voldoen.

Extreme temperaturen komen niet zelden voor

De spoorwegrelais hebben een breed temperatuur- en ingangsspanningsbereik. Dat is een eis in de norm EN 50155, want in de dagelijkse praktijk spelen de hoge eisen die de omgevingstemperatuur stelt een belangrijke rol.

Schakelkasten voor de rembesturing worden op treinen onder andere onder de passagierscoupés in een zogenaamde voertuigkast ondergebracht. De voertuigkast is van staal gemaakt en is niet temperatuur-geïsoleerd. Afhankelijk van het seizoen en de locatie van de trein kunnen zo binnenruimtetemperaturen in de voertuigkast ontstaan die aanmerkelijk verschillen van omgevingstemperaturen in industriële applicaties.

In extreme gevallen kan zelfs een ingangsspanning van tot 125 procent van de nominale spanning bij tegelijkertijd een hoge omgevingstemperatuur van tot +70 °C optreden. Door de hoge spanning gaat er meer stroom door het relaismoduul, wat een hogere verwarming tot gevolg heeft. Bij een tegelijkertijd hoge omgevingstemperatuur zou een normaal relaismoduul vroegtijdig uitvallen.

Andere toepassingsgebieden voor spoorwegrelais

Spoorwegrelais van Phoenix Contact worden voor de meest uiteenlopende toepassingen in railvoertuigen gebruikt, bijvoorbeeld in de besturing van vacuümtoiletten. Het relais is ook hier het verbindende element tussen veldniveau en centrale besturing en zorgt voor de galvanische scheiding.

De speciaal voor de spoorwegindustrie ontwikkelde relais met hun smalle moduulbouwvorm van slechts 6,2 mm zijn flexibel steekbaar en daarmee onderhoudsvriendelijk.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20