Voeding voor de wisselverwarming

Veilige energievoorziening

Veilige energievoorziening

Voeding voor veiligheidstechnische systemen.

Uw voordelen

  • snel aanspreken van standaard installatieautomaten door Selective Fuse Breaking Technology (SFB-technologie)
  • voorkoming van fouten dankzij preventieve functiebewaking
  • betrouwbaar starten van zware belastingen door middel van de statische vermogensreserve POWER BOOST
  • breed toepassingsspectrum dankzij breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C
  • goedgekeurd volgens EN 50155

Toepassing

Redundante opbouw van de voeding met QUINT POWER  

Redundante opbouw van de voeding met QUINT POWER

Wissels staan bloot aan extreme weersomstandigheden. Om ook in de winter voor een goede werking te kunnen zorgen, worden wissels voorzien van wisselverwarmingen. Zowel de wisselbesturing als de wisselverwarming moeten betrouwbaar worden voorzien van 24 V gelijkspanning. Dit gebeurt door middel van een redundante voedingsopbouw.

Om de bedrijfszekerheid te maximaliseren, moeten parallel geschakelde 24 V-voedingen vanuit twee onafhankelijke netten van spanning worden voorzien. De spoorwegen hebben daarvoor 230 V met 16,7 Hz ter beschikking, die de transformator uit de 15 kV-rijdraadspanning genereert. Daarnaast wordt de 230 V met 50 Hz van de energiemaatschappij gebruikt.

De oplossing

Voedingen uit de serie QUINT POWER  

Voedingen uit de serie QUINT POWER

Phoenix Contact biedt met de moduulserie QUINT POWER voedingen aan die geschikt zijn voor toepassing in de signaaltechniek. Vier modulen met 5 tot 20 A nominale uitgangsstroom voldoen aan de spoorwegrichtlijn EN 50155 en zijn geschikt voor toepassingen in railvoertuigen.

Componenten die in de signaaltechniek worden gebruikt, dienen naast de trillings- en schokbestendigheid ook bestand te zijn tegen invloeden van buitenaf. Of de componenten nu blootgesteld zijn aan extreme hitte of kou, vochtige of droge lucht: voor toepassing in de signaaltechniek leveren wij producten die aan de hoge eisen voldoen en die door kwaliteit, betrouwbaarheid en robuustheid worden gekenmerkt.

Betrouwbare werking bij een ingangsfrequentie vanaf 16,7 Hz

De voedingen zijn geschikt voor toepassing met 16,7 Hz bij de ingang. Via een transformator wordt de spanning uit de rijdraad gebruikt. Alle voedingen zijn parallel schakelbaar, om het vermogen te verhogen of redundante systemen op te bouwen.

QUINT POWER-voedingen zijn zeer robuust. Alle volgens EN 50155 gecertificeerde modulen beschikken over een breed temperatuurbereik van -40 °C tot +70 °C. De Selective Fuse Breaking Technology (SFB) levert gedurende 12 ms de 6-voudige nominale stroom om standaard installatieautomaten snel aan te spreken. Kortgesloten stroomcircuits worden selectief afgeschakeld, de gevolgen van de kortsluiting worden begrensd en belangrijke installatiedelen blijven in bedrijf.

Preventieve functiebewaking

De continue bewaking van uitgangsspanning en -stroom resulteert in een uitgebreide diagnose. Deze preventieve functiebewaking geeft kritische bedrijfstoestanden aan en meldt deze aan de besturing voordat er een storing optreedt.

QUINT POWER met lakcoating

Voedingen in de spoorwegindustrie  

Voedingen die aan de hoogste eisen voldoen

De lakcoating van de printplaten waarborgt ook een betrouwbare werking van de voeding onder extreme omgevingsomstandigheden zoals stof, corrosieve gassen of een luchtvochtigheid van 100 procent.

De QUINT POWER-modulen bieden een betrouwbare bescherming tegen uitval door

  • kruipstromen als gevolg van corrosie, die vooral in omgevingen met een luchtvochtigheid van meer dan 60 % optreden
  • elektrochemische migratie, waarbij een laagje vocht op de printplaat wordt gevormd, dat de ader en het soldeermateriaal aantast

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20