Procesindustrie 4.0

Modernisering en digitalisering van procesinstallaties

Procesinstallaties moderniseren

Wij begeleiden u op de weg naar een moderne, gedigitaliseerde installatie.

Hier ervaart u hoe een drie-stappenplan naar een moderne, digitale installatie eruit ziet. Dat houdt een communicatie volgens de laatste stand der techniek in, alsmede optimale onderhoudsprocessen om ongeplande uitval te voorkomen. In een dergelijke installatie zijn controlerondes en documentatie papierloos.

Stap 1: vernieuwing van de besturingstechniek

Migratie van oude naar nieuwe installaties  

Migratie van oude naar nieuwe installaties

Allereerst dienen eigenaren van installaties de bestaande situatie te analyseren. Hoe oud is het toegepaste besturingssysteem en de meet- en regeltechniek? Dat resulteert in de vraag naar het juiste moment voor een migratie.

Ervaar hoe experts op het gebied van automatiseringstechniek u ondersteunen bij het ombouwen van oud naar nieuw. Door een zorgvuldige inventarisatie van de huidige stand en advisering stellen wij u in staat om de stilstandtijden zo kort mogelijk te houden.

Stap 2: papierloos naar Maintenance 4.0

Industriële WLAN-dekking  

Slimme infrastructuren uitbreiden dankzij industriële WLAN-dekking

Nadat eigenaren hun besturings- en M&R-techniek weer up-to-date hebben gemaakt, volgt de volgende stap van de installatieverbetering in het veld.

Hier vormt de combinatie van slimme installatiecodering en industriële WLAN-dekking het fundament voor efficiënte onderhoudsprocessen, die eigenaren stapsgewijs kunnen invoeren.

Stap 3: meetgegevens met kunstmatige intelligentie koppelen

Preventief onderhoud van installaties  

Mogelijke storingen vroegtijdig constateren door preventief onderhoud

Als u als eigenaar door de registratie van meetgegevens mogelijke storingen al in een vroeg stadium constateert, kunt u het verhelpen daarvan en de daarmee verbonden stilstandtijd goed inplannen. U kunt dit dan zo nodig ook naar een tijdstip verder in de toekomst verschuiven.

Door het integreren van webdiensten kan op een eenvoudige en veilige manier meerwaarde worden gegenereerd. Hier ervaart u hoe dat in zijn werk gaat.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20