Veldbuscommunicatie via aanwezige stamkabels

Veldbuscommunicatie via aanwezige stamkabels

Vrije aderparen voor veldbustechniek gebruiken

Weinig installatiewerkzaamheden, voordelige netwerkopbouw, flexibel dankzij veldbustechniek.

Uw voordelen

  • geringe installatiekosten door gebruikmaking van vrije aderparen in de stamkabelinstallatie
  • korte productiepauze door eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
  • groot toepassingsspectrum door optimale overdrachtskwaliteit tot 20 km
  • toekomstzeker dankzij uitbreidingsmogelijkheid van geïntegreerde veldbusinstallatie
  • beproefde oplossing – bij grote Duitse chemieconcerns al jaren in gebruik

Toepassing

Gedurende de lange levenscyclus van een procestechnische installatie worden installatiedelen permanent geoptimaliseerd en uitgebreid, alsmede de veldtechniek en de besturingstechniek vernieuwd. De schakelruimten blijven echter op de oorspronkelijke locaties en de ingebouwde bekabeling dient net zo lang mee te gaan als de installaties. De eigenaren staan daardoor vroeg of laat voor het probleem dat de tientallen jaren geleden ingeplande reserves bij de stamkabel bijvoorbeeld hun grenzen hebben bereikt.

De enige mogelijkheid om uit dit dilemma te komen is een moderne bustechnologie. Hierbij spelen PROFIBUS of ook wel Ethernet-derivaten een belangrijke rol.

De klassiek toegepaste, meerpolige stamkabels zijn niet geschikt voor veldbus. Om deze technologieën in te voeren, moesten daarom tot nu toe speciale kabels volgens de norm (afgeschermde, getwiste aderparen) worden gelegd en door vakkundig personeel worden geconfectioneerd. De daaruit voortkomende hoge installatiekosten en de lange productie-uitval betekenen voor de eigenaar een enorme financiële last.

Typische signaaloverdracht van het veld naar de schakelruimte  

Typische signaaloverdracht van het veld naar de schakelruimte

De oplossing

Industriële PROFIBUS- resp. Ethernet-extender  

Industriële PROFIBUS- resp. Ethernet-extender

Met een eenvoudig foefje maakt Phoenix Contact het mogelijk de misschien wel laatste beide vrije aders van een stamkabel te gebruiken voor PROFIBUS- of Ethernet-communicatie.

Dat werkt over meerdere kilometers, zonder afscherming en ook zonder speciaal te letten op het type kabel. Er wordt bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een omzetting van het PROFIBUS- of Ethernet-signaal naar de extreem robuuste SHDSL-technologie.

Eerst wordt het bussignaal omgezet in een SHDSL-signaal (Symmetric Digital Subscriber-Line) en na de overdracht via het kabeltraject weer terug omgezet naar het bussignaal.

De communicatie op dit kabeltraject vindt transparant plaats en is niet te herkennen voor de master. Daardoor vervalt een bewerkelijke koppeling en configuratie van de apparaten door een GSD- of DTM-bestand.

Seriële dataoverdracht via industriële extenders  

Industriële extenders gebruiken het laatste aderpaar voor seriële dataoverdracht naar een remote IO-station

Als de veldbusverbinding opgebouwd is, is de keuze aan u:

  • ofwel een remote I/O-systeem in het veld te installeren en in de schakelruimte een veldbus-master
  • ofwel afzonderlijke signalen via een multiplexer in het veld te verzamelen en in de schakelruimte op vrije I/O-kaarten te rangeren.
links: lijnstructuur (2-draads) / rechts: point-to-point-verbinding (2-draads)  

links: lijnstructuur (2-draads) / rechts: point-to-point-verbinding (2-draads)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20