Systembekabelingsconcept verkort de ombouwtijd naar een nieuw besturingssysteem

Overzicht

Granulaat van polystyrol  

Het productenaanbod van Trinseo omvat thermoplastische harsen zoals polystyrol

  • In een kunststofinstallatie diende een meer dan 30 jaar oud besturingssysteem te worden vervangen door een moderne oplossing.
  • Een doordacht systeembekabelingsconcept zorgt voor een snelle en foutloze overdracht van de veldsignalen aan de schakelkasten van het nieuwe ABB-systeem.
  • Na de plausibiliteitstests hoeft slechts één signaal per adapter steekproefsgewijs te worden getest.

Klantprofiel

Trinseo-vestiging in Tessenderlo  

Trinseo-vestiging in Tessenderlo

Als dochtermaatschappij van materiaalbedrijf Trinseo concentreert Trinseo Plastics zich op gespecialiseerde polymeeroplossingen.

Het productenaanbod omvat een groot aantal thermoplastische harsen. Daatoe behoren ook materialen van polystyrol, dat op de locatie in het Belgische Tessenderlo wordt geproduceerd.

Toepassing

Global Process Control Engineer Wim van Drongelen  

Wim van Drongelen is verantwoordelijk voor de retrofit van alle locaties

De besturingstechniek die Trinseo tot nu toe in de productie-installaties gebruikte, werd in 1984 in bedrijf genomen. Toen duidelijk werd dat binnen afzienbare tijd geen reserveonderdelen meer leverbaar zouden zijn, besloten de daarvoor verantwoordelijke medewerkers tot een modernisering.

In het kader van deze optimalisatie werd het tot dan toe gebruikte besturingssysteem op alle locaties van de onderneming vervangen. De verantwoordelijke Global Process Control Engineer Wim van Drongelen kreeg de planning voor de modernisering van het besturingssysteem toevertrouwd.

Samen met de systeembekabelingsspecialisten van Phoenix Contact heeft hij een dragend oplossingsconcept uitgewerkt en gerealiseerd. Een toekomstgerichte aanpak moet daarbij aan de volgende eisen voldoen:

  • handhaving van de bestaande veldbekabeling
  • snelle ombouw van de afzonderlijke locaties
  • reductie van de benodigde I/O-tests
  • realisatie van een Zero Defect-strategie
  • minimalisatie van de ombouwkosten

Oplossing

Voorgeïnstalleerde besturingssysteemkast  

Besturingssysteemkast met VIP-interfacemodulen en aangesloten systeemkabels

Als nieuw besturingssysteem gebruikt Trinseo de S800 van ABB, waarvan de I/O-kaarten via afzonderlijke aders met de veldsignalen worden verbonden. Om de ombouw snel en foutloos te kunnen uitvoeren, gebruikt de onderneming aan I/O-zijde passieve interfacemodulen uit de VIP-serie VARIOFACE Professional, die de besturingssignalen 1:1 naar een meerpolige connector omzetten.

De modulen worden gekenmerkt door een compact en robuust design. De connectoren van de VIP-systeemkabels zijn eveneens robuust uitgevoerd, want ze worden in een speciaal productieproces omspoten. Zo kunnen de afzonderlijke aders tijdens de montage niet beschadigd raken.

De uitdaging was om de klemmenstroken ook aan veldzijde van een meerpolige connector te voorzien. Deze opdracht werd voor het eerst met klemadapters volbracht, die in plaats van de afzonderlijke aders direct op de klemmenstroken zijn gemonteerd. Hierbij moest vooral rekening worden gehouden met de omstandigheden van de bestaande installatie alsmede met het voorkomen van fouten. Daarom zijn er varianten voor een- en twee-etageklemmen alsmede voor de links- en rechtszijdige montage gemaakt. Een kleurcodering zorgt voor een eenvoudigere toewijzing en snellere test van de installatie.

Om het concept in de praktijk te kunnen uitproberen, werd het eerst in een miniplant-installatie geverifieerd en geoptimaliseerd. Vervolgens begon de één jaar durende ombouw. "We hadden 2500 I/O-signalen om te migreren", zegt Wim van Drongelen. "Alle signalen moesten worden geregistreerd en gestructureerd volgens het nieuwe concept. De I/O-schakelkasten inclusief software werden vervolgens binnen acht maanden geproduceerd en geleverd."

Na het plaatsen van de besturingsschakelkasten en het verwijderen van de oude afzonderlijke aders werden de klemadapters gemonteerd en de eerder gelegde systeemkabels aangesloten. Vanwege de gestructureerde systeemopbouw was na de plausibiliteitstests geen 100-procentcontrole van de signalen nodig. Er is slechts één signaal per adapter steekproefsgewijs getest.

Conclusie

Door de toepassing van installatie-specifiek gegenereerde adaptie-oplossingen alsmede van standaardcomponenten uit het systeembekabelingsprogramma van Phoenix Contact heeft Trinseo de besturingstechniek nu overzichtelijk en gestructureerd gerealiseerd.

Klemadapters, voorgeconfectioneerde systeemkabels en passieve interfacemodulen maken in combinatie met de voorgeïnstalleerde schakelkasten een snelle en foutloze vervanging van het besturingssysteem mogelijk. Het aantal te testen I/O's werd gereduceerd tot 15 tot 20 procent. Hierdoor is de tijd voor de ombouw inclusief stresstest met twee weken verkort en werden de kosten verlaagd. Bovendien kon de productie sneller weer van start gaan.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer: