Op maat gesneden signaalrangering bespaart ruimte in de schakelruimte

Op maat gesneden signaalrangering bespaart ruimte in de schakelruimte

Ruimtebesparend

Creëer ruimte in de schakelruimte met compacte rangeerconcepten voor de procestechniek.

Uw voordelen

  • verlaging van de rangeerkosten door tot 20 procent reductie van de schakelkasten
  • projectspecifieke engineerings- en bestelondersteuning
  • volledig signaalrangeerconcept uit één hand
  • slechts één leverancier voor alle componenten

Toepassing

In procestechnische installaties blijven conventionele analoge en binaire signalen de meest gebruikte signaalvormen. Dit is de soort signaaloverdracht die voor de handling en diagnose het eenvoudigst is, maar voor deze klassieke parallelle bekabeling is wel de meeste ruimte in de schakelruimte nodig.

Afhankelijk van de installatie moeten enkele honderden tot duizenden signalen in het veld met afzonderlijke aderparen aan de IO-kaarten van de centrale besturing worden gekoppeld. De afzonderlijke sensor- en actorleidingen worden in veldaansluitkasten, zogenaamde junction boxes, verzameld en via meerpolige stamkabels naar de centrale schakelruimte getrokken. Daar staan rangeerkasten of -racks, waarop deze stamkabels met de verschillende signalen transparant worden aangesloten. Van daaruit vindt vervolgens de kruisrangering via signaalsoort-afhankelijke interfacemodulen naar de diverse IO-kaarten van de DCS plaats. Zowel de interfacemodulen als de IO-kaarten van de centrale besturing bevinden zich meestal in aparte kasten of racks.

Het wordt snel duidelijk, dat voor een efficiënte signaalrangering met heel veel details rekening moet worden gehouden. Installatiebeheerders, engineeringsbureaus en leveranciers van besturingstechniek zijn allen in gelijke mate geïnteresseerd in compacte rangeerconcepten. Het is tenslotte de bedoeling dat het aantal schakelkasten wordt geminimaliseerd, om zodoende de grootte en kosten van de gehele schakelruimte te kunnen reduceren. Een ander punt waarmee rekening moet worden gehouden, is de migratie-openheid.

Voorbeeld van een opbouw van een rangering voor intrinsiekveilige signalen

Voorbeeld van een opbouw van een rangering voor intrinsiekveilige signalen

De oplossing

Schakelruimte van een procestechnische installatie  

Schakelruimte van een procestechnische installatie

Of een rangeerconcept juist of onjuist is, hangt in grote mate af van de omstandigheden en de besturingstechniek. In de afgelopen decennia is er op het gebied van de signaalrangering veel veranderd, vooral wat betreft de signaaldichtheid.

Als aanbieder van alle componenten tussen besturingssysteem en veld beschikken wij over internationale ervaring met veel eindklanten en DCS-aanbieders en bieden wij u een omvangrijk productenprogramma met de meest uiteenlopende rangeercomponenten aan, waarmee de signaaldichtheid vrij kan worden gekozen.

Tot 20 procent ruimtebesparing door op maat gesneden signaalrangering  

Tot 20 procent ruimtebesparing door op maat gesneden signaalrangering

Wij ontwikkelen al decennialang interfacemodulen en bekabelingsoplossingen die zowel geschikt zijn voor de verschillende IO-componenten van de grootste leveranciers van besturingssystemen als voldoen aan de lokale vereisten van de beheerders.

Naast de aansluit- resp. rangeerklemmen, de passieve interface- en relaismodulen produceren wij ook alle actieve interface-componenten, zoals bijv. SIL-gecertificeerde voedingsscheidingsmodulen, IS-signaalverdubbelingsmodulen, klepsturingsmodulen, overspanningsbeveiliging en veiligheidsrelais.

Al deze modulen zijn door de toepassing van de modernste technologieën temperatuur-geoptimaliseerd ontwikkeld en zeer smal. Zo kunnen bijvoorbeeld tot 1024 analoge ingangen in een 80x80 cm-kast intrisiekveilig worden gescheiden en gerangeerd. Dat betekent een ruimtebesparing van ruim 20 procent. Ze worden eenvoudig door middel van een robuust draagsysteem, de Termination Carrier, ruimtebesparend in de kast gemonteerd en met systeemconnectoren in een handomdraai aangesloten.

Van advisering tot en met levering – alles uit één hand

Schakelkast met een hoge aansluitdichtheid  

Schakelkast met een hoge aansluitdichtheid

Onze producten worden wereldwijd in vrijwel alle soorten procestechnische installaties in combinatie met alle gangbare besturingssystemen ingezet. Met deze knowhow werken wij graag het juiste rangeerconcept voor uw schakelruimte uit – voor nieuwe installaties, kleine uitbreidingen en migraties.

Wij selecteren samen met u de juiste producten, helpen u bij de elektrische schema's en leveren met onze partners alles uit één hand – neem contact met ons op.

Onze producten

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20