Terug naar het overzicht

Veel energie in een kleine ruimte: K+S voert energiecentrale-coderingssysteem in

Overzicht

Energiecentrale-coderingssysteem bij K+S op locatie Sigmundshall  

K+S heeft op de locatie Sigmundshall een energiecentrale-coderingssysteem ingevoerd

  • In Wunstorf bij Hannover in Duitsland exploiteert K+S AG de kalimijn Sigmundshall met een bedrijfseigen energiecentrale.
  • Decennialang werden installatiedelen, aggregaten en bedrijfsmiddelen op veel verschillende manieren gecodeerd en gedocumenteerd.
  • Nu heeft K+S het coderingssysteem KKS ingevoerd – met systeem-knowhow van Gabo IDM en coderingsschildjes van Phoenix Contact.
  • Daarmee is niet alleen het overzicht over de installatie enorm verbeterd, maar is ook de procesveiligheid aanmerkelijk verhoogd.

Klantprofiel

Kalimijn Sigmundshall  

De kalimijn Sigmundshall in Duitsland is wereldwijd de oudste die nog operatief is

Als internationaal grondstoffenbedrijf wint en veredelt K+S minerale grondstoffen voor toepassing in de agrarische sector, voeding, verkeersveiligheid en industrie.

In Wunstorf in Duitsland exploiteert de onderneming de kalimijn Sigmundshall. Het productenprogramma omvat kalium- en magnesiumhoudende meststoffen en kaliumchloride.

Toepassing

Christian Berghausen, manager van de energiecentrale van de mijn Sigmundshall van K+S (links) en Hans Karl Preuss, directeur van Gabo IDM  

Christian Berghausen van K+S (links) en Hans Karl Preuss van Gabo IDM

Omdat mijnexploitatie en de verwerking van ruw zout energie-intensief zijn, wordt op locatie Sigmundshall gebruikgemaakt van een eigen stoom-en-gasturbinecentrale met een thermisch vermogen van 116 MW. Tot de invoering van het coderingssysteem (KKS) bestond er een grote verscheidenheid aan coderingen en documentatie. "Met de wisseling tussen verschillende installatiebouwers ontstond in de loop der jaren een complex gemengd systeem," zo kan Christian Berghausen, manager van de energiecentrale, zich herinneren. "De installatiecodering en -documentatie waren niet bepaald uniform te noemen."

Er was veel te zeggen voor een allesomvattende codering en documentatie volgens de normen voor alle installatiedelen en bedrijfsmiddelen op basis van het genormeerde energiecentrale-coderingssysteem KKS. In eerste instantie ging het erom de bedrijfszekerheid te verhogen en de arbeidsveiligheid te verbeteren. "Het verwisselen van een aggregaat of een leiding kan tot ernstig letsel of schade aan de installatie leiden," aldus Berghausen. Bovendien dienden onderhoud en reparatie eenvoudiger te worden en de werking van de centrale betrouwbaarder te maken.

De oplossing

Montage van de schildjes in de K+S-centrale Sigmundshall  

Er zijn meer dan 4.800 schildjes in de K+S-centrale in Sigmundshall gemonteerd

Voordat het KKS werd ingevoerd, werden voor de uitschrijving van het project alle vereisten gedefinieerd. De opdracht ging naar Gabo IDM mbH, specialist in technische documentatie van het installatiemanagement in de energiebranche. "Onze core business is het gegevens- en documentenmanagement als basis voor Industrie 4.0," vertelt directeur Hans Karl Preuss van Gabo IDM. "Hiervoor genereren wij in hoge mate geautomatiseerd de benodigde informatie voor de organisatie van de bedrijfsprocessen conform de voorschriften."

Ter voorbereiding coördineerde Gabo IDM de overname van alle beschikbare installatiedocumentatie en gegevensstructuren in het zelf ontwikkelde installatiebeheersysteem AVIS. "Door middel van een analyse van de technische documentatie van de bestaande installatie op dat moment is vervolgens gecontroleerd aan welke normen en voorschriften reeds werd voldaan," zegt Preuss. "Met het oog op de nagestreefde algehele conformiteit werden de vereiste richtlijnen uitgewerkt." Alle stappen van het proces werden één voor één met Berghausen en zijn team besproken en verwerkt.

Na dit intensieve voorbereidende werk werden alle situatietekeningen gedigitaliseerd. De oude coderingen werden omgezet naar KKS, het nieuwe coderingssysteem. Om de conversie van het oude naar het nieuwe systeem transparant vorm te geven, werd nog een database opgezet. Er werden in totaal meer dan 4.800 installatiecoderingsschildjes van Phoenix Contact gemaakt. Hierbij werd gebruikgemaakt van het coderingssysteem TOPMARK LASER, dat door een speciale lasermethode voor een goede leesbaarheid en een hoge bestendigheid zorgt.

De bij Phoenix Contact in het Duitse Blomberg gemaakte coderingsschildjes werden vervolgens voorzien van de bijbehorende mediumkleuren en op de locatie in Sigmundshall met behulp van houders bevestigd. Bovendien werden bij de water- en gasleidingen het medium en de stroomrichting uitvoerig gemarkeerd.

Conclusie

Opvragen van de installatiedocumentatie met behulp van QR-code  

De bijbehorende documentatie is met behulp van de QR-code snel gevonden

Door de digitalisering van de installatiedocumentatie is de beschikbaarheid van de installatie verbeterd. Voor de invoering van KKS moest de documentatie vaak in ordners worden opgezocht, terwijl nu de complete documentatie met behulp van de QR-code meteen beschikbaar is.

"Met ons KKS-project konden we het overzicht over de installatie enorm verbeteren en de proceszekerheid aanmerkelijk verhogen," concludeert Berghausen. Positief is ook, dat de invoering van het complete ordeningssysteem inclusief 2D-stroomschema's het inwerken van nieuwe medewerkers vereenvoudigt. "Onze verwachtingen zijn volledig vervuld, zowel in technisch opzicht als wat tijd betreft," aldus Berghausen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten