Terug naar het overzicht

Flexibele en robuuste codering met het energiecentrale-coderingssysteem KKS

Overzicht

Codering van de bedrijfsmiddelen bij RWE  

Codering van de bedrijfsmiddelen bij RWE

  • In het Rijnlands bruinkoolgebied in Duitsland exploiteert RWE Power AG de energiecentrale Neurath – als een van de vier energiecentrales.
  • Zoals in alle energiecentrales speelt ook hier een nauwkeurige en duurzame codering van alle bedrijfsmiddelen een belangrijke rol. Fouten zouden hier onoverzienbare gevolgen kunnen hebben.
  • De regels daarvoor zijn sinds de vroege jaren 1980 gedefinieerd in het energiecentrale-coderingssysteem KKS. Voor de opschriften gebruikt RWE Power AG coderingsoplossingen op basis van UV-led-printers van Phoenix Contact.

Klantprofiel

In het Rijnlands bruinkoolgebied in Duitsland exploiteert RWE Power AG vier energiecentrales: Frimmersdorf, Neurath, Niederaußem en Weisweiler – met een bruto-productiecapaciteit van meer dan 10 gigawatt. Vanaf 2009 werd de besturingstechniek in de blokken D en E in de energiecentrale vernieuwd met als doel de efficiëntie en flexibiliteit van de blokken te verhogen.

Toepassing

Omdat bij de vernieuwing van de besturingstechniek in de energiecentrale Neurath ook talrijke stamkabels opnieuw moesten worden gecodeerd, ging de betreffende afdeling op zoek naar een geschikt afdruksysteem met een zo laag mogelijk energieverbruik en geluidsarme werking. Naast de printkwaliteit was ook de gedefinieerde schildgrootte belangrijk, omdat de schildjes in de reeds gemonteerde houders moesten passen.

Het energiecentrale-coderingssysteem KKS dient daarbij als leidraad voor de codering. Het biedt installatiebouwers en exploitanten van energiecentrales ondersteuning bij een eenduidige codering en identificatie van de bedrijfsmiddelen. De KKS-coderingen, die uit een letter- en cijfercombinatie van 15 tot 17 tekens bestaan, worden gedefinieerd in de richtlijnen VGB B105 en B106. Op basis hiervan worden all aggregaten en bedrijfsmiddelen gecodeerd en gemarkeerd.

Oplossing

KKS-sleutel met bron, doel en kabeltype  

KKS-sleutel met bron, doel en kabeltype

De daarvoor verantwoordelijke afdeling binnen RWE was op zoek naar een geschikt afdruksysteem. Onlangs werd gekozen voor het systeem BLUEMARK LED van Phoenix Contact. Met het nieuwe model BLUEMARK CLED kunnen nu zelfs tot 120 schildjes per uur worden geprint. En dat milieuvriendelijk en geluidsarm.

Een eenduidige kabelcodering bevat naast de bron en het doel het KKS-nummer alsmede het kabeltype. Volgens DIN EN 62491 worden alle kabels aan beide uiteinden gecodeerd.

De barcode vereenvoudigt de identificatie  

De barcode vereenvoudigt de identificatie

Alle procestechnische coderingsschildjes in het arsenaal energiecentrales van RWE Power AG in het Rijnlands bruinkoolgebied hebben naast de KKS-sleutel en korte tekst ook een barcode. Deze kan in het kader van mobiel onderhoud bijvoorbeeld voor een schademelding worden gebruikt.

Onder de ruwe omgevingsomstandigheden in een energiecentrale zijn vooral een hoge printkwaliteit en temperatuurbestendigheid onmisbaar voor een duurzame codering met een lange levensduur.

Codering van het medium volgens DIN 2403  

Codering van het medium volgens DIN 2403

Na de ontwikkelingswerkzaamheden voor energiecentrale Neurath heeft RWE Power AG besloten om het afdruksysteem ook in de energiecentrales Niederaußem en Weisweiler in te voeren. Naast printers en schildjes worden daarbij nog meer toebehoren van Phoenix Contact toegepast: van coderingshouders en kleurcoderingen voor het medium tot en met bevestigingscomponenten.

Inmiddels kiezen ook andere toeleveranciers van RWE zoals Siemens AG voor de energiecentralecodering van Phoenix Contact.

"Met het coderingssysteem van Phoenix Contact kunnen we onze schakelinstallaties naar het voorbeeld van RWE snel en flexibel coderen", licht Patrick Schmidt, projectmanager van business unit Power and Gas van Siemens AG in Essen, toe. Deze heeft in de energiecentrale Weisweiler al enkele schakelinstallaties voorzien van KKS-schildjes van Phoenix Contact. "Hier maken we eveneens gebruik van de door RWE gestandaardiseerde schildjes."

Conclusie

Als de vakafdeling terugkijkt naar het coderingsproject, wordt ook het kostenaspect nog graag even genoemd. Niet in de laatste plaats dankzij de bovenliggende afdruksoftware Clip Project konden zowel de materiaal- als personeelskosten worden gereduceerd. De software biedt open interfaces voor een eenvoudige data-uitwisseling met de bovenliggende documentatiesystemen van de installatie.

Het thema codering zal vanwege de toenemende kostendruk in de branche en de daaruit voortkomende efficiëntieverbetering in de toekomst alleen nog maar belangrijker worden.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten