Terug naar het overzicht

Testen in een handomdraai: vereenvoudigde beveiligingstesten met Fame bij Energienetz Mitte

Overzicht

Netbewaking  

Markus Hose van Energienetz Mitte bedient een Fame-steker

  • Als dochter van de EAM-groep exploiteert Energienetz Mitte circa 50.000 kilometer stroom- en aardgasnetwerken alsmede 71 transformatorstations.
  • De netwerken moeten steeds nauwkeuriger worden bewaakt, en de bewaking moet eenvoudiger en betrouwbaarder worden.
  • Met het teststekersysteem Fame van Phoenix Contact bereikt Energienetz Mitte een hoge flexibiliteit bij een hogere veiligheid en meer bedieningsgemak.
  • Bijzonder pluspunt in vergelijking met eerdere oplossingen: ook tijdens het testen blijft de beveiligingsfunctie in werking.

Klantprofiel

Transformatorstation  

Transformatorstation van Energienetz Mitte © EAM Energie GmbH

Al meer dan 80 jaar zorgt de EAM-groep voor een veilige en betrouwbare energievoorziening van circa 1,4 miljoen mensen in het midden van Duitsland. De in totaal circa 50.000 kilometer lange stroom- en aardgasnetwerken alsmede 71 transformatorstations worden geëxploiteerd door dochtermaatschappij Energienetz Mitte.

Toepassing

Testprocessen  

Met Fame kunnen complete testprocessen in één insteekhandeling worden geïntegreerd

Voorwaarde voor een veilig en betrouwbaar functioneren van het stroomnet is een snelle storingsherkenning. Daarom worden verschillende meetgrootheden zoals stroom en spanning continu bewaakt. Voor de monitoring worden digitale netbeveiligingsrelais gebruikt – deze zorgen voor het af- en omschakelen van defecte leidingen of transformatoren. Identificeert een netbeveiligingsrelais een storing op een toevoerleiding, dan wordt een activeringssignaal naar de vermogensschakelaar van deze leiding gestuurd om deze af te schakelen.

De netbeveiligingsrelais worden regelmatig in het kader van een beveiligingstest op hun functioneren getest. Hiervoor gebruikt EAM een steekbare contacteringsvariant. Na het opbouwen van de verbinding worden eerst de meetwaardeomvormers via een draaischakelaar kortgesloten en daarna wordt het signaal "vermogensschakelaar-uit" onderbroken. Pas na deze stap kan met de eigenlijke functietest worden begonnen. Omdat in de middenspanning gewoonlijk maar één beveiligingsmoduul is gemonteerd, ontbreken gedurende de test alle beveiligingsfuncties.

De oplossing

Om beveiligingstesten eenvoudiger en veiliger te kunnen uitvoeren, heeft Phoenix Contact het teststekersysteem Fame ontwikkeld. Dit systeem combineert een groot aantal benodigde contacten in één enkele insteekhandeling met het testapparaat. Er hoeft geen schakelaar meer te worden bediend – alle schakelingen worden door het insteken van de teststeker gedwongen uitgevoerd. De volgorde van de contacten, scheidingen en kortsluitingen van de meetwaardeomvormers staat door de steker vast en is daardoor altijd juist.

In tegenstelling tot bediening met een schakelaar is er gegarandeerd op elk moment een 100-procent contactoverlapping. Door toepassing van voorgeconfectioneerde teststekers kan de veiligheid nog verder worden verhoogd. Vast aangesloten testleidingen die voorzien zijn van een systeemsteker van het testapparaat maken het afzonderlijke verbinden van de meetleidingen overbodig. Daarmee wordt nog een bron van mogelijke fouten geëlimineerd en bovendien wordt de beveiligingstest sneller.

"Een belangrijke reden om over te stappen op Fame is de snel stijgende complexiteit van de installaties, wat automatisch uitgebreidere beveiligingstesten tot gevolg heeft," zegt Markus Hose, die bij Energienetz Mitte verantwoordelijk is voor het testen van de beveiliging in de transformatorstations. De indertijd aangeschafte testschakelaars zijn niet meer van deze tijd. Met contacten voor telkens slechts drie stromen en drie spanningen alsmede één uitgangssignaal voldoen ze niet meer aan de huidige technische eisen. "In tegenstelling daarmee kan met een één keer opgebouwde Fame-steker de gehele installatie of alle beveiligingssystemen worden getest," aldus Hose. Het is dan ook de bedoeling dat alle nieuwe installaties met Fame worden uitgerust.

Ook kan het testen met Fame veilig en eenvoudig in installaties worden uitgevoerd die niet kunnen worden vrijgeschakeld. Tijdens het testen kan met de teststeker een reserve-beveiligingsmoduul worden aangesloten. Daarmee blijft de netbeveiliging ook tijdens de beveiligingstest behouden.

Conclusie

Fame-steker  

Het gepatenteerde draaigreepmechaniek zorgt voor exacte signaaltoestanden

Van deze bijzondere functie voor een gelijkblijvende netveiligheid wordt ook gebruikgemaakt als een beveiligingsmoduul uitvalt doordat een medewerker eenvoudig en snel een interimbeveiligingsmoduul via de Fame-steker aansluit. Mocht er een beveiligingsmoduul uitvallen of een storing veroorzaken, dan kan een servicetechnicus, die geen speciaal opgeleide beveiligingstechnicus hoeft te zijn, het beveiligingsmoduul ook buiten de reguliere werktijd via de Fame-steker vervangen. Daardoor wordt een storing snel verholpen en de netstoring wordt geminimaliseerd. Vervolgens kan een beveiligingstechnicus de volgende dag het defecte moduul vervangen zonder dat dit effect heeft op het net.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten