Meetpunten en lokale tanks

Meetpunten en lokale tanks

Zicht op de kwaliteit en kwantiteit

Bewaak de gewonnen stoffen die op weg zijn naar verdere verwerking of opslag in tanks.

Op de weg van de production-site naar de verdere verwerking of de opslagtanks dienen de kwaliteit en het debiet van de gewonnen stoffen voortdurend te worden bewaakt en dient er op lekkage te worden gecontroleerd. Gestandaardiseerde meetprocedures, bijvoorbeeld volgens API, vereisen dat de gegevensverwerking in de elektronica dienovereenkomstig gestandaardiseerd is.

Hiervoor biedt Phoenix Contact met modulaire besturings- en I/O-systemen oplossingen aan voor vrijwel alle gangbare signaalsoorten. Specifieke functieblokbibliotheken maken de integratie van de meetstations aanzienlijk eenvoudiger. Voor het geautomatiseerd vullen en legen van de opslagtanks vindt u bovendien beproefde bewakingsoplossingen.

Uw voordelen

  • een modulaire oplossing voor vrijwel alle veldapparaten dankzij ondersteuning voor alle gangbare protocollen
  • altijd zicht op de kwaliteit en kwantiteit met bewakingstechniek volgens API-standaard
  • snelle engineering van complexe berekeningen dankzij specifieke functieblokken

Functieblokken voor olie en gas

Screenshot: functieblokken voor olie en gas van Phoenix Contact  

API-conforme functieblokken vereenvoudigen de engineering

Met API-conforme functieblokbibliotheken voor de berekening van gasvolumes krijgt u nauwkeurige waarden over uw winning.

Bovendien wordt dankzij kant-en-klare functieblokken de engineering aanzienlijk vereenvoudigd, en u bespaart tijd en kosten.

Tankbewaking

Olie- en gastanks  

Besturings- en communicatietechniek voor de bewaking van tanks

Dankzij de modulaire opbouw van onze besturings- en communicatietechniek kan uw tankbewakingssysteem op elk gewenst moment worden uitgebreid.

Zo bent u altijd nauwkeurig geïnformeerd over de vulstanden en de aan- en afgevoerde hoeveelheden, want de calculatie is gebaseerd op de actuele gegevens van uw tanks.

LACT-eenheden

Gasstation in de sneeuw  

Meet- en bewakingsoplossingen voor de analyse van de gewonnen stoffen

Voor LACT-eenheden (Lease Automatic Custody Transfer) biedt Phoenix Contact geautomatiseerde meet- en bewakingsoplossingen met specifieke functieblokken aan.

Op basis van de API-standaard worden de gewonnen stoffen geanalyseerd op dichtheid, temperatuur en bestanddelen. Voor de berekening en verdere verwerking staat zodoende altijd API-conforme informatie ter beschikking.

Meet- en besturingsoplossingen

4 … 20 mA, Modbus, NAMUR, FOUNDATION Fieldbus of PROFIBUS PA: het modulaire besturingssysteem van Phoenix Contact maakt de verwerking van veel gangbare meetwaarden mogelijk.

Op de weg naar de opslagtank kunt u dus doorlopend apparaten zoals pompstations, kleppen of debietmeters uitlezen en aansturen. Het grote voordeel voor u: het systeem laat op elk gewenst moment wijzigingen toe, zodat ook nog meer telecommunicatietechniek naadloos kan worden geïntegreerd.

Topologie: meet- en besturingsoplossingen  

Meet- en besturingsoplossing voor het transport van olie en gas naar de lokale tank

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20