Verminderd aantal onderdelen en lagere opslagkosten

Verminderd aantal onderdelen en lagere opslagkosten

Eén systeem, volledige flexibiliteit

Verminder uw aantal verschillende onderdelen en blijf toch flexibel met gestandaardiseerde producten en uniforme toebehoren.

Perfect op elkaar afgestemde productoplossingen zijn voor u een doorslaggevende factor om de productiekosten van een machine zo laag mogelijk te houden. Onze uniforme en gestandaardiseerd toebehoren kunt u voor veel productgroepen inzetten. Zo reduceert u het aantal verschillende onderdelen, brengt u de opslagkosten omlaag en blijft u toch flexibel. Gestandaardiseerde producten maken dankzij de uniforme ontwerp- en bedieningsconcepten inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden voor uw monteurs en servicetechnici eenvoudiger.

Met CLIPLINE complete staat u een aansluitklemmensysteem voor alle aansluitingen ter beschikking. Realiseer met het relaissysteem RIFLINE complete alle standaard relaistoepassingen en gebruik het I/O-systeem Axioline F voor alle gangbare netwerken.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie