Oplossingen voor de coderingen in de energiecentrale

Toepassing

Energiecentrale  

Energiecentrale

Het coderingssysteem voor energiecentrales (KKS) is bedoeld voor de uniforme en systematische codering van energiecentrales. RDS-PP (Reference Designation System for Power Plants) is een moderne vervanging voor het beproefde energiecentrale-coderingssysteem KKS. Het heeft vele vernieuwingen en uitbreidingen, die rekening houden met de huidige eisen voor de codering van energiecentralecomponenten.

Ten opzichte van KKS werd RDS-PP ook met het oog op nieuwe vormen van energieopwekking, bijv. decentrale installaties, verder ontwikkeld en wordt door alle vakbereiken voor planning, goedkeuring, realiseren, bedrijf en onderhoud toegepast. De codering conform KKS en RDS-PP bestaat uit een letter- en cijfercombinatie van 15 tot 17 tekens. Daarbij worden de letters normaal gesproken gebruikt voor de classificatie van systemen en aggregaten. De cijfers zijn bedoeld voor de telling.

Soorten codering

Soorten codering

Om tegemoet te komen aan de stijgende kostendruk, zijn gestroomlijnde en efficiënte onderhoudsprocessen voor controles en onderhoudswerkzaamheden aan de generator en bedrijfsmiddelen ter plekke beslist noodzakelijk. De klassieke methode, om werkopdrachten en controleprotocollen in papiervorm te verstrekken, kan hier vooral door moderne en industrieconforme identificatie- en communicatiemogelijkheden kostenbesparend worden vervangen. Verder is een informatieuitwisseling via het centrale documentatie- en onderhoudssysteem papierloos mogelijk. Een steeds belangrijkere rol speelt hier vooral het identificatieproces zoals barcode, QR-code of RFID. Hiermee kunnen mobiele en elektronische onderhoudsprocessen optimaal en papierloos worden opgebouwd.

Identificatie via barcode

Barcode met oprichtingsjaar PxC

Barcode

De barcode wordt nu al vaak gebruikt in de installatiecodering voor toekomstbestendig, mobiel onderhoud. Vanwege de hoge eisen aan de omgeving blijkt de barcode op de borden in een energiecentrale echter niet de optimale oplossing te zijn. Vuil en veroudering leiden vaak tot hoge foutpercentages en beperkte identificatie.

Identificatie via matrixcode

QR-code

QR-code

Wij ondersteunen verschillende matrixcodes, zoals QR-codes. Via de matrix-code kan m.b.v. mobiele apparaten betrouwbaar relevante informatie worden verzameld.

Identificatie via RFID

RFID

RFID UHF

Bij de RFID-technologie wordt verschil gemaakt tussen actieve en passieve transponders (transmit en response). De principiële opbouw van een RFID-transponder bestaat uit een antenne, een microcontroller en een permanent geheugen, dat uitgelezen en beschreven kan worden. Om optimaal onderhoud te waarborgen, worden in de energiecentrale voornamelijk passieve transponders zonder eigen accuvoeding gebruikt. Bij de passieve transponders wordt verschil gemaakt tussen de High-Frequency (HF)- en Ultra-High-Frequency (UHF)-transponders. De HF-transponder wordt geactiveerd op een frequentie van 13,56 MHZ, bijv. via een handheld. De transponder bereikt daarbij een maximale afstand van 1 m. De UHF-transponder met een frequentie van 868 MHZ (Midden-Europa) is geschikt voor grotere bereiken tot 4 m. Beide transpondersoorten kunnen in de energiecentrale worden gebruikt:

  • Omdat bij elektrische bedrijfsmiddelen vooral de eenduidige identificatie gewaarborgd moet zijn, wordt hier afgezien van grotere afstanden en de daarmee verbonden RFID. Bij de RFID worden alle RFID-transponders geregistreerd, die zich binnen het bereik van de handheld bevinden.
  • Bij mechanische constructies en grote aggregaten is vanwege slechte toegankelijkheid van enkele gedeelten vooral het gebruik van de UHF-transponder zinvoller. Hier wordt over het algemeen ook een mogelijke RIFD van meerdere RFID-transponders geaccepteerd.

Codering van buisleidingen

Schildjeshouders met gekleurde aanvullende bouwstenen en markeringsbord  

Schildjeshouders met gekleurde aanvullende bouwstenen en markeringsbord

Buisleidingen moeten in overeenstemming met DIN 2403 conform de doorstromende vloeistof door verschillende kleuren worden gecodeerd. In aanvulling op de buisleidingbanden, die niet-ingegraven buizen op mogelijke gevarenpunten coderen, worden de buizen die bij een aggregaat horen in de regel volgens KKS gecodeerd. De kleuren kunnen door het modulair opgebouwde coderingssysteem individueel worden verstrekt. Er wordt een houder gebruikt, die een schildje met het formaat van 90 x 38 mm kan opnemen. Het schildje blijft in de houder door de beide aan de buitenkant toegevoegde mediumkleuren bevestigd en wordt door twee popnagels vastgemaakt. Hierdoor kan het schildje bij verandering van de codering snel worden vervangen, zonder dat de houder gedemonteerd hoeft te worden.

De oplossing

Phoenix Contact biedt u een coderingssysteem, waarmee alle coderingstaken in de energiecentrale met slechts een printer flexibel uitgevoerd kunnen worden.

De Bluemark ID-printers

Het coderingssysteem met coderingsmateriaal  

Het coderingssysteem met coderingsmateriaal

De kern van dit coderingssysteem wordt gevormd door de high-speed-printers uit de BLUEMARK ID-serie. Coderingen, die met het speciale UV-led-drukproces zijn aangemaakt, voldoen aan alle eisen in de energiecentrale-omgeving.

Ze zijn resistent tegen hoge thermische, chemische en mechanische belastingen. Door het grote aanbod aan coderingsmaterialen en systeemtoebehoren zijn de verschillende coderingstaken van de energiecentralecodering bijna volledig gedekt.

Uw voordelen

  • Een complete oplossing - van afdrukken tot elektronische identificatie
  • Drie identificatieprocessen (barcode, QR-code, RFID) - een printsysteem
  • Efficiënt en papierloos documentatie- en onderhoudsbeheer
  • Komt overeen met de internationale normen: ISO, IEC en VGB (B105)
  • Gegarandeerd veeg- en krasbestendige markeren bij tegelijkertijd milieuvriendelijke UV-printtechnologie
  • Verdere materialen voor bijna alle toepassingen in de energiecentrale (ader-, kabel- en apparatencodering, buisleiding- en aggregatencodering, media- en waarschuwingslabels)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20