Draadloze toepassingen in de energieopwekking

De toepassing

Koeltorens  

Koeltorens

In de energieopwekking zijn er steeds weer bijzondere uitdagingen bij de communicatieverbinding van infrastructuursystemen in het buitengedeelte van de energiecentrale met het centrale besturingssysteem. Hier volgen enkele voorbeelden:

Temperatuur- en niveaumetingen in fossiele energiecentrales

energiecentrale  

energiecentrale

Voor exploitanten van energiecentrales bestaat er een documentatieplicht naar de autoriteiten voor de niveau- en temperatuurmetingen van de koelwatertoevoer en -afvoer. Daarom worden de meetpunten via de besturingstechniek centraal vastgelegd en gearchiveerd.

Problemen ontstaan er niet alleen bij de grote afstanden tot de centrale gebouwen, maar ook bij de voeding voor de plaatselijke meet- en overdrachtstechniek, die vaak autarkisch wordt opgebouwd. Een bidirectionele communicatie tussen meerdere gebouwen/centrales en de besturingstechniek is hier absoluut noodzakelijk.

Transportinstallaties voor kolen in de fossiele energiecentrale

Transportinstallatie voor kolen  

Transportinstallatie voor kolen

De kolentransportsystemen bevinden zich vanwege het lossen van schepen vaak buiten het directe terrein van de energiecentrale. De kolen worden naast de loslocatie tussentijds opgeslagen op kolenstapels en indien nodig door een graafkraan op de overeenkomstige bandinstallaties getransporteerd. Deze graafkraan rijdt daarbij op rails langs de kolenstapels. Vanwege dit bewegingsverloop is het noodzakelijk, dat de leidingen voor de spanningsvoorziening en ook voor de datacommunicatie met flexibele, draaibare leidingen zijn uitgevoerd.

Deze speciale leidingen zijn echter erg duur en moeten vanwege de omgevingsinvloeden regelmatig onderhouden of vervangen worden. De transportband transporteert de kolen vervolgens over grotere afstand naar het ketelhuis van de energiecentrale, waarvan de aandrijftechniek ook met de besturingstechniek is verbonden.

Waterkrachtcentrales

Waterkrachtcentrale  

Waterkrachtcentrale

De bijzonderheid bij waterkrachtcentrales is het natuurlijke rivierverloop en de daarmee verbonden grote kabelafstanden tussen de plaatselijk verdeelde niveaumetingen en aansturingen van hoogwaterpompen, die ook met de controleruimte moeten communiceren.

De oplossing

Draadloos systeem Radioline  

Draadloos systeem Radioline

Phoenix biedt hiervoor het modulair uitbreidbare draadloze systeem Radioline aan, dat met name geschikt is voor installaties, die verdeeld zijn over een groot oppervlak. Met het systeem kunnen I/O-gegevens, zoals temperaturen, vulstanden en storingsmeldingen zeer eenvoudig worden geregistreerd en draadloos aan de controleruimte worden overgedragen.

Het toewijzen van de in- en uitgangen vindt plaats met een draai aan het duimwiel van de modulen. Daardoor onstaat zeer eenvoudig een verdeling en een willekeurige vermenigvuldiging van de I/O-signalen in het netwerk, en dat zonder programmering!

Flexibele communicatietrajecten

Communicatietrajecten  

Communicatietrajecten

Omdat vaak grote afstanden of onbegaanbaar terrein overbrugd moeten worden, kunnen deze gegevens anders alleen na intensieve bekabelingswerkzaamheden worden geregistreerd. Dankzij de geïntegreerde repeater-functionaliteit bij Radioline kunnen communicatietrajecten zeer flexibel in verschillende structuren (punt-naar-punt-, lijn-, ster- of boomstructuren) worden opgebouwd.  

Het draadloze systeem Radioline biedt niet alleen een adequate kabelvervanging, maar verhoogt ook de beschikbaarheid van de communicatietrajecten door netwerkvorming.

Daarbij kunnen tot maximaal 250 repeater-slaves in een netwerk worden geïntegreerd. Mocht een draadloze verbinding eens niet beschikbaar zijn, probeert de repeater-slave automatisch om de master via een andere netwerkdeelnemer te bereiken. De verandering van meetwaarden gaat meestal zeer langzaam. Daarom kunnen hier lage overdrachtssnelheden op het communicatietraject worden gebruikt. Deze lage overdrachtssnelheden maken echter een groot bereik mogelijk bij de licentievrije draadloze verbindingen.

Autarkische PV-voedingsinstallaties

Draadloos systeem Radioline  

Voorgemonteerd systeem voor autarkische voedingen

Mocht door de bijzondere locatie van een meet- of schakelpunt voeding ontbreken, dan leveren wij ook autarkische PV-voedingsinstallaties, die geconfigureerd zijn voor het benodigde vermogen. Daardoor zijn er eigenlijk geen grenzen meer bij de realisering van decentrale meet- of schakelpunten.

Met het draadloze systeem Radioline kunnen op deze manier:

 • obstakels eenvoudig worden overwonnen
 • slijtagegevoelige sleepringen en kabelstrengen op mobiele apparaten worden vervangen
 • stations op afstand zonder kabeltoegang zeer eenvoudig met de besturingstechniek worden verbonden

Phoenix Contact heeft niet alleen alle noodzakelijke componenten, maar levert naar wens ook voorgemonteerde en kant-en-klare stations, die in overeenstemming met uw eisen zijn uitgerust.

De bijzonder veilige draadloze technologie:

TRUSTED WIRELESS

Onze eigen draadloze technologie TRUSTED WIRELESS is ontwikkeld voor de licentievrije 2,4 GHz ISM-band. Versie 2.0 garandeert betrouwbare overdracht van data en signalen over grote afstanden en onderscheidt zich in het bijzonder door:

 • Hoge betrouwbaarheid door AES-codering, frequency hopping en coëxistentiemanagement
 • Meerdere kilometers bereik door instelbare overdrachtssnelheden (16 … 500 kBit/s)
 • Mesh-netwerken met maximaal 250 knooppunten en netwerkoptimalisatiefunctie

Het draadloze systeem Radioline kan daarom zonder verdere beveiligingsmechanismen worden gebruikt.
Het typische storingsspectrum in de industriële omgeving bij energieleveranciers is niet van invloed.

Uw voordelen op een rij

 • Draadloze oplossing voor grote afstanden
 • Eenvoudige configuratie via duimwiel op de module - zonder software
 • Slijtage- en licentievrije datacommunicatie zonder lopende kosten
 • Het dure leggen van kabels is niet nodig
 • Hoge beschikbaarheid door alternatieve communicatietrajecten in het netwerk
 • Potentiaalscheiding via de draadloze verbinding

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20