Bewakingssysteem voor transformatorbakken

De toepassing

Transformator

Transformator

Bij toepassing van transformatoren, e-spoelen en andere apparaten die met olie werken (bijv. voor de isolatie), gelden voor vloeistoffen die bedreigend zijn voor water vanaf een volume van 1 m3 speciale eisen waaraan de energieleverancier moet voldoen om dergelijke installaties te mogen gebruiken.

Opdat er bij eventueel optredende storingen geen vloeistoffen naar buiten kunnen treden die een gevaar voor het water vormen, moeten alle met olie gevulde apparaten op vloeistofdichte vlakken worden geplaatst, die als opvangbak of als afvoervlak naar een extern reservoir of grote afscheider zijn uitgevoerd. Het samenwerkingsverband Arbeitsgemeinschaft Industriebau, afgekort AGI, heeft hiervoor een werkblad opgesteld waarin verschillende bouwkundige mogelijkheden voor de uitvoering van transformatorenbakken staan beschreven die tegemoetkomen aan de Duitse verordening voor installaties met stoffen die een gevaar voor water vormen (afkorting VAwS).

Bovendien wordt er in het werkblad op gewezen dat regenwater na een visuele controle uit de opvangbak of het reservoir mag worden afgepompt. Dit is belangrijk omdat daarmee in geval van schade alle olie van de transformator kan worden verzameld en niet in het milieu terechtkomt.

De oplossing

Schakelkast van Phoenix Contact

Schakelkastoplossing van Phoenix Contact

Phoenix Contact biedt een nieuw systeem aan voor de continue vulstandbewaking, de alarmering en het afpompen van neerslagwater bij transformatorbakken. Daarbij wordt met een ultrasone sensor de waterstand gemeten, die continu met twee verschillende grenswaarden wordt vergeleken. Na het bereiken van de eerste grenswaarde verstuurt het systeem een e-mail voor vroegtijdige planning van onderhoud. Na het bereiken van de meer kritieke tweede grenswaarde wordt een sms voor de staat van paraatheid verstuurd, zodat directe maatregelen getroffen kunnen worden. 

Bij het daarop volgende stationsbezoek wordt na een visuele controle van het neerslagwater op oliecontaminatie het afpompen door het onderhoudspersoneel gestart, wat vervolgens automatisch verloopt. Daarbij blijft de waterstandmeting continu doorlopen tot een instelbaar minimum volume is bereikt. Een extra staafsonde garandeert dat het afpompen direct wordt gestopt zodra een contaminatie met olie wordt gedetecteerd. De wezenlijke componenten van de installatie zijn gecertificeerd en bouwkundig toegelaten.

Functies van het bewakingssysteem

De volgende functies zijn in de oplossing opgenomen:

 • bewaking van de trafobakvulstanden
 • alarmering bij overschrijding van de grenswaarden
 • eerste alarmeringsniveau via e-mail
 • twee alarmeringsniveau via sms
 • acht vrij te programmeren digitale ingangen voor extra alarmeringen via sms en/of e-mail
 • telefoonboekfunctie voor het beheer van telefoonnummers en e-mailadressen
 • pompbesturing en -beheer
 • visuele alarmering
 • bewaking van de onderbrekingsvrije voedingen met alarmbeheer

Meer informatie over onze producten

Volg de links en vind daar meer informatie over onze producten.

Uw voordelen op een rij

 • automatische meldingsfunctie via sms of e-mail
 • gerichte en op de behoefte afgestemde planning
 • besparing van bedrijfskosten

Het systeem voldoet aan alle relevante wetgeving en voorschriften

 • Wasserhaushaltsgesetz Deutschland (afkorting WHG)
 • Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und über Fachbetriebe, (afkorting VAwS)
 • Arbeitsgemeinschaft Industriebau (afkorting AGI)

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20