Decentrale veldbusverdeling in de energiecentrale

De toepassing

Koeltorens  

Koeltorens

Steeds vaker worden veldbus-gebaseerde automatiseringssystemen in energiecentrales gebruikt. Zo bieden de ultramoderne energiecentrale-besturingstechnieken naast de integratie van eigenbehoefte conform IEC 61850 ook een volledige verbinding met de procestechniek via Profibus DP.

Uniforme diagnose, continue communicatie en uniforme technische tools maken een flexibele aanpassing van de infrastructuur bij de procesoptimalisatie mogelijk.

Systeemstructuur voor energiecentrale-besturingstechniek

Systeemstructuur energiecentrale

Voorbeeld van een systeemstructuur voor energiecentrale-besturingstechniek (SPPA-T3000, Siemens AG)

Beschikbaarheid van de energiecentrale

Om maximale beschikbaarheid van de energiecentrale te bereiken, speelt redundantie hier een belangrijke rol. Uitgaande van de redundante CPU's van de besturingen en redundante busmasters in de besturingstechniek (master-redundantie) worden vaak redundante lichtgeleiderlijnen (lijnredundantie) naar het eigenlijke energiecentraleproces geleid. Daar worden vooral procestechnische componenten zoals motormanagement-modulen, actoren, sensoren, decentrale besturingseenheden en decentrale I/O-modulen direct via Profibus DP met het automatiseringsniveau verbonden.  

Technische achtergronden

Bij Profibus DP is bij koperbekabeling de overdrachtssnelheid afhankelijk van de maximale leidinglengte (zie tabel). Als langere Profibus DP-lijnen in het proces nodig zijn, kan de leidinglengte van de koperbekabeling met overeenkomstige repeaters worden vergroot. Een verdere mogelijkheid om de afstanden te vergroten is het gebruik van mediaconverters voor de omzetting van draadgebonden overdracht naar lichtgeleider-gebaseerde overdracht. Met het gebruik van lichtgeleiderconverters wordt, bij maximale storingsbestendigheid en potentiaalscheiding, een zeer grote overdrachtsafstand bereikt en dat bij tegelijkertijd maximale gegevenssnelheid.

OverdrachtssnelheidLeidinglengte (koper)
9,6 kBit/s – 187,5 kBit/s1000 m
500 kbit/s400 m
1,5 Mbit/s200 m
3, 6, 12 Mbit/s100 m

De oplossing

Overzicht koper-/lichtgeleideroverdracht  

Overzicht koper- en lichtgeleideroverdracht

Phoenix Contact levert een groot aantal mediaconverters voor het realiseren van verschillende netwerktopologieën voor de koper- of lichtgeleiderbekabeling. Met deze apparaten kunnen de typische netwerkstructuren zeer flexibel worden gerealiseerd, zoals lijn-, ster- en boomstructuren alsmede redundante lichtgeleiderringen. De geïntegreerde bargraph geeft continu informatie over de overdrachtskwaliteit van het lichtgeleidertraject. Als een kritiek niveau wordt bereikt, wordt een vroegtijdige waarschuwing afgegeven via een schakelcontact, voordat uitval van de installatie ontstaat.

Samen met een redundant voedingsconcept voor de hulpspanning leveren wij ook individuele veldbus-verdeelstations. Deze stations zijn bijv. bedoeld voor de opname van lichtgeleidergebaseerde, redundante Profibus-lijnen en de verdere draadgebonden onderverdeling tot de actoren in de procesomgeving. Hierbij bewaakt het redundantiemoduul Quint ORING de redundantie in de voeding van het veldbus-verdeelstation. Voeding van de procesapparaten kan met behulp van apparatenbeveiligingsschakelaars eveneens direct vanuit het veldbus-verdeelstation worden uitgevoerd. De noodzakelijke potentiaalverdeling wordt met de aansluitklemmen in de Push-in-aansluittechniek gerealiseerd, die steken van de aders zonder gereedschap mogelijk maakt. Naar wens worden de aansluitingen van het veldbus-verdeelstation volgens het Plug-and-play-principe door connectoren gerealiseerd. Dat verlaagt de montagekosten en verhoogt de foutbestendigheid aanzienlijk.

Veldbus-verdeelstation

Veldbus-verdeelstation

Voorbeeld van een veldbus-verdeelstation

Uw voordelen op een rij

 • Hogere beschikbaarheid door redundante verbinding met het hoofdbesturingsniveau
 • Bewaking van de lichtgeleidertraject-overdracht
 • Connector op de behuizing voor koperen- en lichtgeleiderleidingen
 • Individueel aanpasbare en kant-en-klare schakelkastoplossing
 • Afzonderlijke storingsmeldingen via PROFIBUS bij:
  - Beschikbaarheidsbeperking van de redundante spanning
  - Activeren van een apparatenbeveiligingsschakelaar
  - Onderschrijding van de systeemreserve van het lichtgeleidertraject

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20