Energie-efficiëntie

Energie-efficiëntie

Kosten besparen, efficiëntie verbeteren

Herken besparingsmogelijkheden in uw installatie om maatregelen te kunnen treffen voor een efficiënt energiemanagement.

Als ervaren partner van de automatiseringsbranche ondersteunt Phoenix Contact u met producten, oplossingen en knowhow om aan DIN EN ISO 50001 te kunnen voldoen. Registreer de verbruikswaarden van elektrische stroom, water of perslucht en creëer op basis van deze gegevens een intelligent energiemanagementsysteem.

Zo kunt u uw kosten aanzienlijk reduceren – zonder het prestatievermogen van uw machines en installaties te beperken. Hiertoe biedt Phoenix Contact u een modulair oplossingenconcept aan dat we naar uw wensen precies op maat maken, van sensoren via analyse tot aan het management.

Uw voordelen

 • kosten besparen met intelligent management van het energieverbruik
 • altijd overzicht over belangrijke gegevens – dankzij betrouwbare en constante registratie van meetwaarden
 • DIN EN ISO 50001 snel en eenvoudig realiseren met één contactpersoon en een modulair oplossingenconcept
 • profiteren van nationale subsidies – ISO 50001 in de gehele installatie realiseren
 • milieubesparend produceren – besparingsmaatregelen voor schaarse hulpbronnen direct afleiden
 • procesoptimalisatie door parallelle registratie van bedrijfs- en machinegegevens
 • condition monitoring dankzij directe constatering van wijzigingen in de meetwaarden

Energiebesparing – made by Phoenix Contact

PDCA-cyclus  

Competente ondersteuning bij het voldoen aan DIN EN ISO 50001

Op basis van de internationale standaard DIN EN ISO 50001 ondersteunen wij u met modulaire oplossingen bij het realiseren van uw energiebesparingsmaatregelen.

Doelen van energiemanagement:

 • energieverbruiksdoelen vastleggen
 • energiegegevens transparant en toewijsbaar maken
 • optimaliseringsmogelijkheden zichtbaar maken
 • voortdurend verbeteringsmaatregelen treffen voor meer efficiëntie

Wat leveren energie-efficiëntiemaatregelen op?

 • reductie van het energieverbruik en daarmee kostenbesparing
 • verbetering van de concurrentiepositie
 • constante energiemonitoring, d.w.z. door synergie wordt de beschikbaarheid van de installatie verhoogd
 • voldoen aan wettelijke voorschriften

Besparingpotentieel ontdekken

Energiegegevensregistratie  

energiegegevens registreren, analyseren en maatregelen afleiden

Zo kunt u de efficiëntie van de door u gebruikte energie verbeteren:

 • optimalisering van verbruiks-, proces-, en productie-installaties, bijv. door vervanging van inefficiënte technologie
 • reductie van lekkages, door analyse van afwijkingen in het verbruik
 • energiegegevens registreren, analyseren en bewaken, inclusief belastingsmanagement
 • toepassing van efficiënte energiedragers
 • verbetering van de gegevensstroom als basis voor de inkoop bij de energieleverancier
 • energiewaarden aan de afzonderlijke processen toewijzen
 • exacte, verbruiksgerichte afrekening van de afzonderlijke energieverbruikers
 • aanpassing van het productieproces op het energieaanbod, dus een betere controle over de kosten

Passend voor elke installatie – het modulaire oplossingenconcept

Energiemonitoring volgens DIN EN ISO 50001  

Energiemonitoring volgens DIN EN ISO 50001

Om aan DIN EN ISO 50001 te voldoen, biedt Phoenix Contact een modulair concept, bestaande uit soft- en hardware met een groot aantal interfaces voor de integratie in uw installatie.

Het oplossingenconcept loopt uiteen van de meetwaarderegistratie van de verschillende media zoals stroom, water, perslucht etc., via de gegevensopslag en analyse tot aan monitoring en procesbesturing.

De oplossingen zijn schaalbaar, wat wil zeggen: een eenvoudige en voordelige instap met tegelijkertijd openheid voor uitbreidingen in de toekomst. Professionele dienstverlening bij de inbedrijfstelling ronden het aanbod af.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie