Terug naar het overzicht

Uitrusting van schakelkasten bij Stadtwerken Wolfenbüttel

Stroomvoorziening van huishoudens over 306 kilometer

Het 20 kV-middenspanningsnet van Stadtwerke Wolfenbüttel GmbH wordt gevoed via twee transformatorstations van energieleverancier E.ON Avacon (voorheen HASTRA). Het verzorgingsgebied is het stadsgebied Wolfenbüttel met ongeveer 55.000 burgers.

Een netbesturing zorgt voor de bewaking en aansturing van het stadseigen 20 kV-middenspanningsnet (140 km). De stroom wordt vervolgens via 191 transformatorstations getransformeerd naar het 1 kV-niveau voor het laagspanningsnet – 400/230 Volt. Dit net, met een totale lengte van ca. 306 km, voorziet de aangesloten huishoudens van stroom.

De toepassing

E.ON Netz rust de schakelkasten voor het transformatorstation Wolfenbüttel uit met de nieuwste generatie klemmen voor stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers van Phoenix Contact.

De verwachting dat elektrische energie continu beschikbaar is, verlangt een hoge mate van flexibiliteit en veiligheid van energieleveranciers bij de opwekking en verdeling. Dit geldt vooral ook voor passieve verbindingselementen, die een belangrijke schakel vormen in de energietechniek.

Tegen deze achtergrond heeft Phoenix Contact samen met grote energiebedrijven in Duitsland een nieuwe generatie schakelbare klemmen gerealiseerd. Daarbij werd rekening gehouden met de bestaande eisen m.b.t. de veelvuldige schakelvarianten in secundaire circuits van stroomtransformatoren van energieproducenten -leveranciers en -distributeurs.

De oplossing

In nauwe samenwerking met E.ON Avacon, E.ON Netz Hannover en Phoenix Contact werd de uitrusting van de schakelkasten voor transformatorstation Wolfenbüttel ontworpen en gerealiseerd met de nieuwe generatie stroom- en spanningsklemmen.

De belangrijkste eis die E.ON aan de testscheidingsklemmen stelde, was dat deze zouden voldoen aan de richtlijnen volgens VBG 4 (UVV). Ter beveiliging tegen elektrische ongevallen werd door de industriële beroepsgenootschappen voorschriften ter voorkoming van ongevallen uitgegeven, met regels op het gebied van vingeraanrakingsveiligheid. In deze voorschriften is gedefinieerd dat aanrakingsgevaarlijke delen van een elektrisch apparaat niet met een VDE-testvinger volgens IEC 529/DIN VDE 0470-1 zijn aan te raken. De nieuwe generatie klemmen voor stroom- en spanningsmeetwaardeomvormers voldoen aan deze hoge mate van veiligheid voor technici.

Zo zijn de dwars en langs schakelbare bedieningselementen en alle toebehoren, zoals schakelbare bruggen en testbussen, vingeraanrakingsveilig uitgevoerd en kunnen variabel op verschillende niveaus van de klem worden toegepast. De toegepaste URTK-serie, zowel de klemmen zelf als de toebehoren, voldoen aan alle criteria. Het engineeringsproces wordt in belangrijke mate ondersteund door de software CLIP PROJECT.

Voordelen

CLIP PROJECT houdt bij de productkeuze doeltreffende rekening met de eisen op het gebied van bedrading en functionaliteit van aansluitklemmen. Een directe weergave van de betreffende productafbeelding biedt de gebruiker nog meer ondersteuning. De engineering van complete klemmenstroken vindt eenvoudig en snel plaats door keuzegeoriënteerde voorstellen voor vereiste eindplaten, eindsteunen en schakelbare bruggen. Met een logicatest maakt CLIP PROJECT een afsluitende controle van de klemmenstrook op volledigheid en correcte opbouw van de applicatie mogelijk.

Kwalitatief hoogwaardige productiedocumentatie is voor E.ON een voorwaarde voor de snelle en foutloze montage van schakelkasten en installaties. CLIP PROJECT biedt hier een professionele oplossing. De ontworpen klemmenstrook wordt met het in CLIP PROJECT geïntegreerde CAE-programma EPLAN Eview op schaal weergegeven en afgedrukt. Deze tekening kan worden geëxporteerd naar AutoCAD.dxf-formaat en is in alle CAE-programma's te gebruiken. De stuklijsten van de ontworpen klemmenstroken kunnen met een muisklik in MS-Word en MS-Excel worden geïmporteerd. De in CLIP PROJECT aangegeven codering van de klemmenstrook wordt direct overgenomen in de coderingssoftware CMS-Mark-Win.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten