Terug naar het overzicht

Veiligheid voor installatie en personen: Rheinenergie bouwt nieuw onderverdeelstation in Keulen

Overzicht

Middenspannings-schakelinstallatie in onderverdeelstation Worringen  

De middenspannings-schakelinstallatie in onderverdeelstation Worringen

  • In het stedelijke gebied en de omgeving van Keulen exploiteert Rheinenergie AG het stroomverdeelnet.
  • Voor de energievoorziening van het gebied gebruikt het bedrijf een 110 kV-netwerk en een lager middenspanningsnet.
  • In het kader van de voortdurende uitbreiding en modernisering van het netwerk is een belangrijk onderverdeelstation vernieuwd.
  • Door de toepassing van het teststekersysteem Fame wordt bij het periodieke testen van de beveiligingstechniek de veiligheid voor de installatie en personen aanmerkelijk verhoogd.

Klantprofiel

Als regionaal energieleverancier voor stroom, gas, water en warmte voorziet Rheinenergie AG uit Keulen rond de 2,5 miljoen mensen en industriële, handels- en kleinbedrijven van energie en drinkwater.

Wanneer alle spanningsniveaus en alle bovengrondse en ondergrondse kabels worden meegeteld, heeft het energienet een totale lengte van circa 19.000 km.

Toepassing

Schakelinstallatie in onderverdeelstation Worringen uit 1963  

De oude schakelinstallatie uit 1963

Het nieuwe onderverdeelstation dient ter behoud van de betrouwbaarheid van de stroomvoorziening en is gebouwd in het noordelijke Keulse stadsgebied Chorweiler. Tot nu toe werden de stadsdelen Roggendorf en Themenhofen van stroom voorzien door een schakelinstallatie uit 1963.

De vroegere 25 kV-netaansluiting en bijbehorende transformatoren zijn al enkele jaren geleden naar een lager niveau gebracht, zodat de schakelinstallatie nog voor de energieverdeling op het spanningsniveau van 10 kV kon worden gebruikt.

Karsten Martin van Rheinenergie AG in Keulen  

Karsten Martin van Rheinenergie AG in Keulen

"Het was niet meer efficiënt om de oude installatie in bedrijf te houden," licht beveiligingstechnicus Karsten Martin van Rheinenergie AG toe. "Voor het nieuwe onderverdeelstation hebben we ook een aanzienlijk kleiner gebouw nodig." Daarbij moesten ook de bedrijfsveiligheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening worden verhoogd.

De oplossing

Rheinenergie moderniseert haar netwerken met het teststekersysteem Fame  

Rheinenergie moderniseert haar netwerken met het teststekersysteem Fame

De nieuwe middenspanningsinstallatie in Worringen wordt via drie voedingen uit het hoofdverdeelstation Fühlingen van stroom voorzien. Met 22 schakelvelden voorziet de installatie 28 omliggende lokale netstations via twee ringen. Naast de transformator voor eigen gebruik is er voorzien in een andere transformator met een maximaal vermogen van 630 kVA, die de omringende klanten direct vanuit het station van stroom voorziet. De nieuwe schakelinstallaties zijn gebouwd door Elatec Power Distribution GmbH. De remote communicatietechniek komt van het Keulse bedrijf SAE IT-systems GmbH & Co. KG.

"De laagspanningsschakelkast met de besturingscomponenten en de beveiligingstechniek engineeren wij zelf en ook de inbedrijfstelling voeren wij zelf uit," zegt Martin. "Daardoor wordt het onderhoud en het periodieke testen van de installatie veel eenvoudiger." Dat het nu zo veel eenvoudiger gaat, is ook te danken aan de toepassing van het teststekersysteem Fame. Daarmee heeft Rheinenergie een ondernemingsbreed geldende standaard die verplicht is voor alle nieuwe installaties.

"Omdat de schakelvolgorde in de meetsteker geconfigureerd is, hoeft zo nodig alleen maar de doorverbinding van de steker te worden aangepast," vertelt Martin. "Als we bijvoorbeeld een ampèremeter nodig hebben om de transformatorstromen tijdens bedrijf te meten, kunnen we de kortsluitbruggen verwijderen." Daarbij zorgt de voorijlende contactering door de twee contactzones van de veer in het basisblok ervoor, dat de aansluiting zonder enige onderbreking van de transformatorcircuits verloopt. De activatiecircuits worden voor het scheiden van de signaal- en transformatorcircuits gescheiden. Daartoe hebben de Fame-teststekers drie stiftlengten, die voor elke pool kunnen worden geconfigureerd.

De verlengde stiften op de contacten van de out-circuits voorkomen het ongewild activeren van de vermogensschakelaar bij het insteken en het testen. "De schakelvolgorde is immers al in de steker vastgelegd," licht Martin toe, "uitvaltijden door onterecht activeren van de vermogensschakelaar zullen dan niet meer voorkomen."

Conclusie

Voor Rheinenergie biedt Fame veel voordelen door zijn flexibiliteit en modulariteit alsmede door de veiligheid bij de toepassing ervan. Martin: "De volgens onze specificaties geconfigureerde oplossingen uit het Fame-programma kunnen we door middel van aparte artikelnummers bestellen – we hoeven deze niet bij elke bestelling opnieuw samen te stellen."

Ook bij de aansluiting van het veiligheidsrelais biedt de aansluittechniek van Phoenix Contact voordelen, ook hier is – net als bij het teststekersysteem zelf – de voorijlende kortsluiting al in de connector geïntegreerd. "Ook in de toekomst kiezen wij bij onze continue modernisering en uitbreiding van het netwerk voor het teststekersysteem Fame van Phoenix Contact," zegt Martin.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie

Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten