Terug naar het overzicht

Eenvoudige integratie van decentrale invoeding en verbruikers in het distributienet

Overzicht

Voeding van de straatverlichting  

Bewaking van de toestand van de lampen van de straatverlichting

  • De invoeding van duurzame energiesoorten en het toenemende gebruik van elektrische auto's vragen om een nauwkeurige bewaking van het energienet.
  • Enexis gebruikt compacte besturingen van Phoenix Contact alsmede een software- en database-oplossing voor het verwerken, opslaan, analyseren en duidelijk weergeven van de relevante data.
  • De visualisering van de actuele belastingssituatie van het plaatselijke energienet maakt een betrouwbare energievoorziening voor alle verbruikers mogelijk.

Klantprofiel

Trafo in lokaal netstation  

Trafo in lokaal netstation

Enexis beheert het energienet in zeven provincies van Nederland. De onderneming is daar verantwoordelijk voor de aansluitingen van ongeveer 2,7 miljoen consumenten.

Bovendien werken de medewerkers voortdurend aan een beter, intelligenter, efficiënter en toekomstgericht netwerk.

Toepassing

Compacte besturing ILC 131 ETH in lokaal netstation  

Schakelkast met de compacte besturing ILC 131 ETH en een modem

De invoeding van zonne-energie door particuliere huishoudens alsmede het stijgende aandeel elektrische auto's in Nederland vereisen een nauwkeurige controle van het energienet, zodat spanningsschommelingen worden voorkomen.

De complete bewakings- en visualiseringsoplossing van Enexis controleert daarom de actuele waarden voor de spanning, stroom en energiestromen. Zo kan het lokale net beter worden gepland en gericht worden uitgebreid, maar ook kunnen kortsluitingen sneller worden vastgesteld en gelokaliseerd.

De trafo van het laagspanningsnet, die van het 10 kV- naar het 400 V-niveau transformeert, wordt eveneens bewaakt. Deze voedt, behalve de huishoudens en bedrijven die zich in de buurt bevinden, ook de straatverlichting.

Vroeger was het al mogelijk om deze op afstand in en uit te schakelen, maar de toestand van de lampen kon nog niet worden gecontroleerd. Door de stroomopname te analyseren, kan Enexis nu concluderen of de lampen nog goed genoeg zijn en bij verslechtering van de kwaliteit op tijd een servicetechnicus naar de betreffende locatie sturen.

Oplossing

Visualisering van het lokale net  

Diagnose en visualisering van het lokale net met behulp van een kaartweergave

De actuele data van de drie secundaire-circuitfases van de trafo van het lokale netstation worden door stroomtransformatoren gemeten en door een compacte besturing ILC 131 ETH geregistreerd. Omdat voor de analyse van de waarden van alle registratiesystemen grote servers nodig zijn, slaat een Canadese database-provider de data op. Het gaat daarbij om een SQL-database, waar de ILC 131 ETH direct naartoe schrijft. Daarvoor gebruikt de programmeur functieblokken uit de SQL Library die van de internetsite van Phoenix Contact kan worden gedownload.

Op basis van de verzamelde datasets kan de toestand van de straatverlichting worden beoordeeld. Verder kan de belastingsgraad van de trafo worden bepaald. Overschrijdt deze de vastgelegde grenswaarden, dan kan de servicetechnicus de nodige maatregelen treffen of er kan tot uitbreiding van het netwerk worden overgegaan. Van de andere kant kan bij een lage gemiddelde belasting een voordeligere kleinere trafo worden gebruikt.

Enexis is van plan om de applicatie uit te breiden met omgevingssensoren, zodat de verlichtingssterkte van de straatverlichting in de toekomst adaptief kan worden geregeld. Op dit moment wordt de straatverlichting geregeld aan de hand van de tijden van de zonsopgang en -ondergang die door de Canadese database worden geleverd. Het is echter wenselijk om de in- en uitschakeltijden afhankelijk te maken van de plaatselijke natuurlijke verlichtingssterkte. Zo kan de verlichting op bewolkte dagen duidelijk vroeger aangaan en op zonnige dagen juist later.

De door Enexis ontwikkelde software Gaia biedt de juiste oplossing voor een eenvoudig af te lezen weergave van een grote hoeveelheid gegevens. Op basis van de door Google Earth geleverde informatie kan de gebruiker met de tool inzoomen tot in de afzonderlijke straten en het actuele en historische verloop van de energiestromen en netbelasting laten weergeven. Zo worden bijvoorbeeld verbruikers gedetecteerd die een grotere voedingstoevoer nodig hebben.

Conclusie

De efficiëntie van installaties en systemen kan door de registratie en analyse van de relevante data aanzienlijk worden verhoogd. Hier wordt de meerwaarde van een zogenaamd big data-concept zichtbaar. Algoritmen, databases en netwerkkoppeling kenmerken de besturings- en automatiseringssystemen van de toekomst.

De basis daarvoor wordt gevormd door een intelligente koppeling van het veldniveau met bovenliggend data-opslag en -verwerking alsmede een duidelijke visualisering van de gewonnen informatie. Zo kan Enexis snel en behoeftegericht op kritische gebeurtenissen of overbelastingen reageren en zodoende de continue elektriciteitsvoorziening van de bevolking waarborgen.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20
Referrer:

Deze website maakt gebruik van cookies. Als u onze site blijft gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van deze cookies.
Lees onze privacy policy voor meer informatie.

Sluiten