Elektromobiliteit en milieubescherming: laadstations met bijzondere CO2-balans

Overzicht

Laadsystemen voor elektrische voertuigen met behuizingstechniek van beton  

Laadsystemen voor elektrische voertuigen met behuizingstechniek van beton

  • Een laadinfrastructuur voor de elektromobiliteit moet niet alleen gebieden volledig afdekken en functioneel zijn, maar dient ook aan ecologische criteria te voldoen.
  • Velocity Aachen GmbH heeft met Pion Technology AG een oplossing gerealiseerd waarbij in een laadzuil een behuizingssysteem met een bijzondere ecologische balans wordt toegepast.
  • Daarbij wordt als materiaal een fijnstof filterende betonsoort gebruikt, alsmede talrijke componenten van Phoenix Contact.
  • Binnenkort zullen tegen de 1000 e-bikes in het stadsgebied Aken (Duitsland) beschikbaar zijn.

Klantprofiel

Het bedrijf Velocity Aachen GmbH ontwikkelt in samenwerking met de hogeschool RWTH en regionale industriepartners een mobiliteitssysteem op huurbasis voor toepassing in stedelijke gebieden – daarbij ontstaan in Aken intermodale knooppunten van een laadinfrastructuur voor e-bikes en elektrische auto's. De bestuurders van een elektrische auto kunnen ook overstappen op een e-bike en zodoende het verkeer in de binnenstad nog verder ontlasten.

Toepassing

Voedingen van Phoenix Contact in een junction box  

Voedingen in de praktijk

Elektrische voertuigen zijn de trend – ze leveren een waardevolle bijdrage aan de energierevolutie en milieubescherming. De opbouw van de benodigde laadinfrastructuur komt echter maar moeizaam op gang: veel investeerders schrikken terug voor de hoge investeringskosten en lange terugverdientermijnen. Het ontbreken van een laadinfrastructuur die volledige gebieden afdekt heeft op zijn beurt een negatief effect op de alledaagse bruikbaarheid van elektrische voertuigen – en schrikt veel kopers af. Mogelijk biedt het project Velocity Aachen in samenwerking met het Duitse bedrijf Pion Technology AG uit Hanau een uitweg voor dit dilemma.

Verschillende tariefopties – van een eenvoudige online-standaardreservering tot aan een jaarabonnement voor forenzen en vaste gebruikers – moeten voor een gedifferentieerd en doelgroepgericht aanbod zorgen. Daarmee wordt door Velocity Aachen aan twee succescriteria voor elektromobiliteit tegelijkertijd voldaan: een hoge beschikbaarheid in combinatie met een solide businessmodel. Een vereiste hiervoor is dat de installaties voortdurend zorgvuldig onderhouden moeten worden en bedrijfsklaar moeten zijn.

De oplossing

Laadpunt van beton ook voor elektrische autos  

Laadpunt van beton ook voor elektrische auto's

"Wij geven onze klanten een mobiliteitsbelofte en hechten veel waarde aan een hoge beschikbaarheid van de installaties," vertelt Dennis Brinckmann, directeur van Velocity Aachen. "Omdat energie-efficiëntie hoog op onze prioriteitenlijst staat, moet alle techniek hierop inspelen, ook die van onze toeleveranciers."

De innovatieve behuizingstechniek is een bijdrage van Pion Technology AG – met beton als behuizingsmateriaal voor laadzuilen. Door de fotokatalytische eigenschappen filtert dit materiaal fijnstof uit de omgevingslucht.

De stations leveren dus een actieve bijdrage aan de verbetering van de leefomgeving. Het gaat hierbij om een continu proces – waarvan het effect niet in de loop van de tijd afneemt. Het fijnstof zet zich af op het betonoppervlak en wordt door de regen weggespoeld. Daarbij maken de oprichters van Velocity gebruik van nog een andere Pion-innovatie: "Vooral de zichzelf klimatiserende behuizingsunit voor de laadtechniek zorgt voor een hoge betrouwbaarheid van het proces," zegt Brinckmann, "omdat ook bij hoge laadvermogens geen gebruikgemaakt wordt van actieve koelelementen, die uit kunnen vallen."

Laadregeling volgens IEC 61851 Mode 3  

Laadregeling volgens IEC 61851 Mode 3

Ook voor Pion fungeert Phoenix Contact als toeleverancier voor het laadtechnische systeem. "Toen we op zoek waren naar een fabrikant met veel knowhow op het gebied van e-mobility hebben we contact gezocht met Phoenix Contact," vertelt Edgar Klug, bestuurslid van Pion Technology AG. "Phoenix Contact ondersteunt ons zowel op het gebied van de regelingstechniek als bij de laadconnectoren."

Behalve de speciaal voor Velocity Aachen ontwikkelde stations voor e-bikes levert het bedrijf uit Hanau in hetzelfde design ook Mode 3-laadstations voor elektrische auto's. Daarbij wordt de EVCC Basic toegepast, een compacte Mode 3-besturing van Phoenix Contact op basis van norm IEC 61851. De besturing is ruimtebesparend in de sokkel van het laadstation ondergebracht. Aangepast aan de uitvoering van het laadstation – met een outlet (volgens IEC 61851 aansluiting B) of met een vast aangesloten laadkabel (aansluiting C) – wordt een speciaal voor deze toepassing geoptimaliseerde printplaatoplossing gebruikt. Voor de integratie van de laadstations in cloud-gebaseerde betaalsystemen gebruikt Pion communicatiecomponenten van Phoenix Contact.

Conclusie

De formule voor de samenstelling van het beton verraadt Klug niet, maar de kosten voor zand, cement en water zijn aanmerkelijk lager dan bij vergelijkbare behuizingsconcepten van metaal of kunststof. De projectpartners Brinckmann en Klug zijn overtuigd van het succes van hun mobiliteitsconcept en uit de feedback vanuit de markt blijkt tot nu toe dat ze gelijk hebben. Daarbij geeft de combinatie van de toegepaste technologieën de doorslag. Een solide businessmodel, een schaalbare en betaalbare laadinfrastructuur alsmede de ecologische balans van de toegepaste materialen vormen een interessant totaalconcept dat de aantrekkelijkheid en het acceptatieniveau van de elektromobiliteit verhoogt.

Wilt u met ons uw laadoplossing realiseren?

Stuur ons nu uw aanvraag en profiteer van onze diensten:

  • Samenstelling van geschikte hard- en softwarecomponenten
  • Fabricage van laadconnectoren met uw logo voor een consistente branding
  • Kabeluiteinde op verzoek ook gestript, geconfectioneerd of verkrompen
  • Opstellen van geteste bekabelingsschema's voor een eenvoudige en betrouwbare implementatie
  • Rekening houden met de huidige laadstandaarden, normen en de meet- en ijkwetgeving
  • Support bij het koppelen van aanbieders van het afrekenproces alsmede gebouwen- en energiebeheersystemen

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20