Machine- en installatiegebruikers

Machine- en installatiegebruikers

Veilig en flexibel

Wij leveren veilige communicatieoplossingen voor een maximale beschikbaarheid van de installatie.

Uw toepassing: productie-installaties beschermen tegen storingen en uitval

Storingen en productie-uitval door ongeautoriseerde toegang of schadelijke software vormen in installaties met netwerkkoppeling een hoog economisch risico. Vaak zijn gevoelige productie-installaties niet voldoende tegen deze gevaren beveiligd, vooral als ze binnen het interne netwerk worden veroorzaakt.

Dit kan door het naar binnen brengen van schadelijke software door externe hardware gebeuren, bijvoorbeeld door een servicetechnicus, maar ook door onopzettelijk foutieve invoer. Daarom is het belangrijk productie-installaties zowel tegen ongewenste externe en interne toegang te beveiligen, als de verdere verspreiding van binnengedrongen beschadigingen in te dammen.

Onze oplossing: veilige netwerkconcepten en security appliances

Gesegmenteerd productienetwerk  

Netwerksegmentering met mGuard security appliances

Phoenix Contact biedt daarom netwerkconcepten aan die het office-netwerk loskoppelt van het productienetwerk en bovendien een veiligheidsarchitectuur met meerdere verdedigingslagen (defense in depth) mogelijk maken.

Door een segmentering van het productienet kan een verdere verspreiding van schadelijke software worden voorkomen. Bovendien biedt Phoenix Contact met de mGuard security appliances firewall-concepten aan die het dataverkeer in het netwerk controleren en filteren, zodat de installatie tegen broadcasts en foutieve datapakketten beveiligd is. Met de managementsoftware mGuard device manager wordt bovendien een uniforme configuratie en een eenvoudigere administratie van de apparaten in het netwerk bewerkstelligd.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20