Aandrijflijnproductie

Aandrijflijnproductie

Efficiënte aandrijflijnproductie

Wij bieden u oplossingen aan voor een flexibele productie en een geringe doorlooptijd.

Parallel aan de carrosserie wordt de aandrijflijn met motor, versnellingsbak, assen en aandrijfas geproduceerd. Hier komt het aan op een efficiënte werking van de installatie. Om op de veranderende vraag van de klanten te kunnen reageren en de factor time-to-market klein te houden, moet de productie zo flexibel mogelijk zijn.

Phoenix Contact biedt daarvoor decentrale ruimtebesparende automatiseringsoplossingen. Bovendien bieden wij ondersteuning met softwareproducten en services voor een snelle inproductiename.

Uw voordelen

  • oppervlak-geoptimaliseerde productie door integratie van decentrale automatiseringstechniek in de installatiegeometrie
  • snelle inbedrijfstellingen door open softwarestandaards en ondersteunende parametreringstools
  • gereduceerd vermogensverlies door korte kabeltrajecten

Intelligente 24 V-verdeler

24 V-verdeler  

Oplossing voor de betrouwbare voeding en diagnose

De decentrale verdeling van de 24 V-voedingsspanning vermindert het vermogensverlies op de kabels en verhoogt tegelijkertijd het aantal te voeden apparaten.

Phoenix Contact levert hiervoor een geschikte combinatie voor een kwalitatief hoogwaardige voeding en diagnose.

Eenvoudige inbedrijfstelling

Screenshot parametreringssoftware Lineworx  

Eenvoudige parametrering met Lineworx

Een snelle inbedrijfstelling vereist een geschikt overzicht van de in te stellen parameters, bijv. snelheden, tijden, meetbereiken en IT-configuratie.

De parametreringssoftware Lineworx scant het gebruikersprogramma en leidt de gebruiker door de instelling of aanpassing van zijn installatie heen.

Decentrale signaalregistratie

Veldinstallatie met Axioline E PN  

Flexibele koppeling met het netwerk met Axioline E

Registreer de in- en uitgangsgegevens in de productie direct bij uw installatie.

Met Axioline E kan eenvoudig een flexibele koppeling met het netwerk worden gerealiseerd. De robuusten I/O-modulen in beschermklasse IP65/67 bieden naast verschillende digitale functies voor elk netwerk een IO-Link-master.

Decentrale automatisering

De productie van aandrijflijnen vergt veel ruimte. Automatiseringscomponenten moeten daarom in de installatie integreerbaar zijn. De decentrale automatisering zorgt door kant-en-klare functiemodulen voor waardevolle productieruimte voor het waardetoevoegende proces.

Periferie zoals I/O-modulen in IP67 vullen de decentralisering aan, tot en met de voor IO-Link geschikte sensor. Met de point-to-point-verbinding tussen aansluiting en sensor/actor wisselt u zowel proces- als servicedata uit.

Topologie: decentrale automatisering in de aandrijflijnproductie

Decentrale automatisering zorgt voor productieruimte voor het waardetoevoegende proces

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20