Seminars

Kennis van experts voor uw veiligheid

Veiligheidsseminar bij een klant  

Wij beantwoorden uw vragen op het gebied van veiligheid

Onze seminars rondom speciale thema's ondersteunen u vanaf de specificatie tot aan de validatie van maatregelen tegen systematische fouten.

Door hieraan deel te nemen doet u kennis op voor het realiseren van EN ISO 13849 en de praktische toepassing van de software-assistent SISTEMA, die u hulp biedt bij het beoordelen van veiligheid van besturingen.

EMC-richtlijn en laagspanningsrichtlijn

Op 20 april 2016 zijn de vernieuwde EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) en de laagspanningsrichtlijn van kracht gegaan. In dit seminar krijgt u een uitgebreid overzicht over de actueel benodigde processen en methoden om te voldoen aan de richtlijnen. Daarnaast lichten we de wettelijke verbanden en de nieuwe relevante begrippen toe. U krijgt informatie over de verschillen in vergelijking met de voorgaande uitgaven. Een belangrijk aspect hierbij zijn de risicoanalyse en -beoordeling die volgens beide geactualiseerde richtlijnen vereist zijn.

Beschrijving Taal
EMC-richtlijn en laagspanningsrichtlijn [PDF, 0,11 MB]
Seminar van een halve dag
Engels

Realisatie van ISO 13849-1

In dit seminar leert u hoe u veiligheidsgerichte onderdelen van de besturing ontwerpt en de betrouwbaarheid voor veiligheidsfuncties in de vorm van een performance level bepaalt. Dit is vastgelegd in de norm EN ISO 13849-1. Naast de geschikte hardwarestructuren voor veiligheidsbesturingen leert u de procedure voor het genereren van veilige software. Na afloop kunt u het vereiste performance level van een veiligheidsbesturing bepalen en kent u de hiervoor benodigde interfaces ten behoeve van de mechanica. U kunt veiligheidsbesturingen optimaal opbouwen en kent de basisprincipes en procedures voor het berekenen van het bereikte performance level. Bovendien heeft u een overzicht van de mogelijkheden van de software SISTEMA, software voor het beoordelen van veiligheidsfuncties.

Beschrijving Taal Stand
Realisatie van EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

SISTEMA-gebruikerscursus

Na deelname aan dit gebruikersseminar beschikt u over de noodzakelijke kennis om optimaal met de software SISTEMA te kunnen werken. SISTEMA is software voor het beoordelen van veiligheidsfuncties, die gratis door de BGIA ter beschikking wordt gesteld. De tool biedt een omvangrijke ondersteuning bij de toepassing van EN ISO 13849-1 voor het bepalen van een performance level.

Beschrijving Taal Stand
Software Assistent SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Safety-seminar aanvragen

Vraag hier uw eigen safety-seminar aan. Nadere details bespreken we graag met u.

U kunt er ook voor kiezen om aan een van onze ingeplande seminars op een vaste locatie deel te nemen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany