Realisatie

Ondersteuning van experts voor uw veiligheid

Een Phoenix Contact-medewerker legt de eisen op het gebied van de machineveiligheid uit aan een klant  

Wij helpen u om de eisen te realiseren die aan de machineveiligheid worden gesteld

Wij ondersteunen u intensief bij het realiseren van de eisen op het gebied van de machineveiligheid, zodat u zich op uw kerncompetenties kunt blijven concentreren.

Daartoe bieden wij u begeleiding op locatie aan of nemen we complete deeltaken van u over, die wij volgens uw specificaties realiseren.

Procesbegeleiding voor de risicoanalyse en -beoordeling volgens de laagspanningsrichtlijn en EMC-richtlijn op locatie

Op 20 april 2016 zijn de vernieuwde EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) en de laagspanningsrichtlijn van kracht gegaan. Een van de belangrijkste vernieuwingen is de expliciete eis tot het doorvoeren en documenteren van een risicoanalyse en -beoordeling. U krijgt van ons een uitgebreid overzicht over de vereiste processen en methoden om de risicoanalyse en -beoordeling betreffende de elektrische gevaren en de gevaarlijke EMC-invloeden uit te voeren. Daarnaast lichten we de wettelijke verbanden voor u toe.

Een deskundige van Phoenix Contact maakt u bij de advisering bekend met de omgang met de specifieke documentatieformulieren. Hij vertelt welke informatie in welke volgorde in het document dient te worden opgenomen. De door u gecompleteerde bewijsdocumentatie is de basis voor een CE-markering conform de richtlijn.

Beschrijving
EMC-richtlijn en laagspanningsrichtlijn [PDF, 0,17 MB]
Begeleiding

Aanvragen van ondersteuning bij de realisatie

Hier kunt u uw individuele ondersteuning aanvragen. Nadere details bespreken we graag met u.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20