Seminars

Kennis van experts voor uw veiligheid

Voordracht over de machinerichtlijn  

Wij lichten de wettelijke voorschriften voor u toe en adviseren u omtrent de realisatie

Al bij de aanschaf, voor de inbedrijfstelling, tijdens het bedrijf en ook bij de modernisering van een installatie gelden er voor eigenaren van machines zeer uiteenlopende wettelijke voorschriften.

Om veilige machines beschikbaar te stellen, moeten de voorschriften op het gebied van bedrijfs- en machineveiligheid worden aangehouden.

Machineveiligheid voor veiligheidsdeskundigen

In het kader van de risicobeoordeling moet de machineveiligheid worden beoordeeld. Daarbij is de functionele veiligheid een belangrijk aspect. Dit seminar geeft u op basis van de in Duitsland geldende voorschriften een uitgebreid overzicht van de fundamentele eisen. De onderwerpen vormen een aanvullende module bij de kwalificatie van veiligheidsdeskundigen.

Aan de hand van praktijkgerichte voorbeelden worden de normatieve en technische verbanden aanschouwelijk gemaakt. Bovendien worden de voor de eigenaar kenmerkende relevante vragen rondom de veilige toepassing van machines beantwoord.

Beschrijving Taal
Machineveiligheid voor veiligheidsdeskundigen [PDF, 0,11 MB]
Seminar van één dag
Engels

Machineveiligheid en rechtszekerheid

Een jurist maakt u in drie onderdelen bekend met de eisen zoals die voor machinefabrikanten en -eigenaren gelden op basis van de in Duitsland geldende rechtsvoorschriften:

  • Aansprakelijkheid
  • Inkoop
  • Gedrag in geval van schade

Na elk onderdeel wordt de praktische realisatie van de eisen toegelicht door een safety-engineer. Na afloop bent u bekend met de eisen volgens de geldende rechtsvoorschriften en beschikt u over informatie voor de praktische realisatie.

Beschrijving Taal Stand
Machineveiligheid en rechtszekerheid [PDF, 0,12 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Veilig bedrijf van machines

Dit seminar geeft u op basis van de in Duitsland geldende verordening inzake bedrijfsveiligheid een uitgebreid overzicht van de fundamentele eisen aan het veilige bedrijf van machines. Verder komen de thema's wijzigingen aan machines en aaneenschakeling van machines aan bod. Onder bepaalde omstandigheden wordt u als eigenaar van machines aangemerkt als machinefabrikant en dient u te voldoen aan de eisen waaraan een fabrikant dient te voldoen. Hiervoor worden in Duitsland geldende criteria toegelicht om de desbetreffende situatie te kunnen inschatten. U krijgt informatie over hoe u eventueel de rol als fabrikant en de daarmee gepaard gaande verplichtingen kunt vermijden.

Beschrijving Taal Stand
Veilig bedrijf van machines [PDF, 0,11 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Basis machineveiligheid

Dit seminar geeft u een uitgebreid overzicht van de fundamentele eisen aan de machineveiligheid voor de productie en het bedrijf van machines in Duitsland. U weet waarom veiligheidstechniek absoluut noodzakelijk is en een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen van ongevallen. U bent bekend met de methoden en processen voor het bereiken van de machineveiligheid. U hebt overzicht over de veiligheidsnormen, relevante Duitse wetten, Europese richtlijnen en verordeningen voor fabrikanten en eigenaren van machines.

Beschrijving Taal Stand
Basis machineveiligheid [PDF, 0,11 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Safety-seminar aanvragen

Vraag hier uw eigen safety-seminar aan. Nadere details bespreken we graag met u.

U kunt er ook voor kiezen om aan een van onze ingeplande seminars op een vaste locatie deel te nemen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany