Advisering

Advies van experts voor uw veiligheid

Een Phoenix Contact-medewerker geeft advies op het gebied van veiligheid bij het exploiteren van machines  

Wij adviseren u op het gebied van veiligheidsaspecten bij wijzigingen en aaneenschakeling van machines

Als u als eigenaar van een machine wijzigingen aan uw machine doorvoert, kan het zijn dat u machinefabrikant in plaats van eigenaar wordt. In dat geval bent u verantwoordelijk voor de nieuwe conformiteit van de machine, waarbij aan alle op de thuismarkt geldende richtlijnen voldaan dient te worden.

Ook als u in eigen regie bestaande of nieuwe machines voor een productie-installatie aaneenschakelt, kan het zo zijn dat u de verplichtingen en verantwoordelijkheden van een fabrikant van een complete machine krijgt.

Advisering bij wijzigingen

Bij de advisering op het gebied van wijzigingen aan machines gaan we in op de wettelijke stand van zaken met de uit wezenlijke wijzigingen voortkomende consequenties. Dit gebeurt op basis van de Duitse en Oostenrijkse wettelijke voorschriften. Wij verklaren u de mogelijke beslissingscriteria voor de classificatie van de geplande wijzigingen. Aan de hand hiervan kunt u vaststellen of de wijziging een wezenlijke wijziging is. Bovendien maken wij u vertrouwd met een modeldocument ter beoordeling en classificatie van alle relevante aspecten. Wij lichten de inhoud uitvoerig toe aan de hand van een voorbeeldbeoordeling van ten minste één wijziging. Het ingevulde modeldocument kunt u gebruiken als bewijs van de analyseresultaten.

Beschrijving Taal Stand
Advisering bij wijzigingen [PDF, 0,14 MB]
Is de wijziging aan een machine ook een wezenlijke wijziging?
Engels 12.10.2015

Advisering bij aaneenschakelingen

Bij de advisering op het gebied van aaneenschakeling van machines gaan we in op de wettelijke stand van zaken met betrekking tot een geheel van machines met de daaruit voortkomende consequenties. Dit gebeurt op basis van de Duitse en Oostenrijkse wettelijke voorschriften. Wij verklaren u de mogelijke beslissingscriteria voor de classificatie of de geplande aaneenschakeling een geheel van machines vormt. Bovendien laten we u de mogelijkheden zien waarmee een geheel van machines eventueel kan worden vermeden.

Beschrijving Taal Stand
Advisering bij aaneenschakelingen [PDF, 0,14 MB]
Is een aaneenschakeling een geheel van machines?
Engels 12.10.2015

Advisering aanvragen

Hier kunt u uw persoonlijke advisering aanvragen. Nadere details bespreken we graag met u.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany