Analyse/inspectie

Deskundigenbeoordeling voor uw veiligheid

Een medewerker controleert veiligheidsfuncties op een machine  

Wij onderzoeken de veiligheid van uw machines op locatie

Volgens de Duitse arbeidsomstandighedenwet zijn eigenaren van machines ertoe verplicht maatregelen te treffen voor de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers.

Bovendien is volgens de in Duitsland geldende regelgeving op het gebied van bedrijfsveiligheid de actuele stand der techniek met betrekking tot de functionele veiligheid een belangrijk onderdeel van periodieke controles.

Om u te ondersteunen bij het aanhouden van deze voorschriften, nemen wij graag de huidige stand op uw locatie onder de loep om u advies te kunnen geven voor mogelijke optimalisaties.

Machineanalyse

In het kader van een machineanalyse analyseren wij in samenwerking met uw verantwoordelijke veiligheidsmedewerker op locatie de actuele veiligheidsstatus van het machinepark of de machine. Dit gebeurt op basis van de gegevens die u ter beschikking hebt en de technische documentatie. Hiermee laten we maatregelen zien om te kunnen voldoen aan de wettelijke eisen en stellen we de actuele conformiteitsstatus m.b.t. 2006/42/EG vast.

Beschrijving Taal Stand
Fundamentele machineanalyse [PDF, 0,13 MB]
Voor eigenaren van machines conform arbeidsomstandighedenwet en de regelgeving op het gebied van bedrijfsveiligheid
Engels 12.10.2015

Machine-inspectie

Bij de machine-inspectie controleren wij in samenwerking met uw verantwoordelijke veiligheids-, bedienings- en onderhoudspersoneel de realisatie van de veiligheidsfuncties, de stand der techniek van de beveiligingssystemen alsmede de correcte installatie, inclusief veiligheidsafstanden.

Beschrijving Taal Stand
Gedetailleerde machine-inspectie [PDF, 0,18 MB]
Voor eigenaren van machines conform arbeidsomstandighedenwet en de regelgeving op het gebied van bedrijfsveiligheid
Engels 12.10.2015

Aaneenschakelingsanalyse

Bij de aaneenschakelingsanalyse controleren wij of een bestaande aaneenschakeling van machines in Duitsland of Oostenrijk als geheel van machines dient te worden beschouwd zoals bedoeld in de machinerichtlijn 2006/42/EG (MRL), artikel 2, vierde liggende streepje. Voor een procedure die aan de wettelijke voorschriften voldoet, analyseren, beoordelen en documenteren wij de huidige status. Eventueel wijzen wij op daaruit resulterende benodigde maatregelen.

Beschrijving Taal Stand
Analyse voor eigenaren van machines [PDF, 0,23 MB]
Is een aaneenschakeling een geheel van machines?
Engels 12.10.2015

Analyse/inspectie aanvragen

Hier kunt u uw persoonlijke MRL-analyse of -inspectie aanvragen. Nadere details bespreken we graag met u.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany