Seminars

Kennis van experts voor uw veiligheid

Een Phoenix Contact-medewerker geeft klanten training in de omgang met safety-producten  

In de seminars zorgen wij voor kennisoverdracht van experts op het gebied van de machinerichtlijn

De thema's van onze seminars dekken alle uitdagingen af die de Europese machinerichtlijn voor het produceren en in het verkeer brengen van machines met zich mee brengt.

Geheel naar wens brengen wij u op de hoogte van de wettelijke basiseisen tot aan gedetailleerde informatie voor de realisatie.

Machineveiligheid en rechtszekerheid

Een jurist maakt u in drie onderdelen bekend met de eisen zoals die voor machinefabrikanten en -eigenaren gelden op basis van de in Duitsland geldende rechtsvoorschriften:

  • Aansprakelijkheid
  • Inkoop
  • Gedrag in geval van schade

Na elk onderdeel wordt de praktische realisatie van de eisen toegelicht door een safety-engineer. Na afloop bent u bekend met de eisen volgens de geldende rechtsvoorschriften en beschikt u over informatie voor de praktische realisatie.

Beschrijving Taal Stand
Machineveiligheid en rechtszekerheid [PDF, 0,12 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Machinerichtlijn

Dit seminar is bestemd voor iedereen die machines volgens de richtlijn wil produceren, in bedrijf nemen of in verkeer brengen. Daarbij wordt vooral ingegaan op de in de Europese Economische Ruimte geldende conformiteitsbeoordelingsprocedures en de praktische en procesgeörienteerde realisatie ervan. Verder wordt uitvoerig behandeld wat er noodzakelijk is om een machine volgens de richtlijnen te construeren, te bouwen en in verkeer te brengen.

Beschrijving Taal Stand
Machinerichtlijn [PDF, 0,15 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Risicobeoordeling

In dit seminar krijgt u de benodigde knowhow voor de praktische uitvoering van een risicobeoordeling in verband met de machinerichtlijn 2006/42/EG. U past de methoden en processen toe voor een realistische voorbeeldmachine en u documenteert de resultaten en afgeleide maatregelen. Na afloop kent u de benodigde stappen voor het uitvoeren en documenteren van een risicobeoordeling van een machine en weet u hoe u deze in de praktijk realiseert.

Beschrijving Taal Stand
Risicobeoordeling [PDF, 0,13 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Praktijkworkshop machineveiligheid

In deze workshop ervaart u hoe u uw theoretische kennis m.b.t. de inhoud van de machinerichtlijn en EN 13849-1 in praktijk kunt toepassen. Dit gebeurt aan de hand van een realistisch voorbeeld van een machine. Alle benodigde maatregelen voor de machineveiligheid worden u daartoe – in aansluiting op de volledige veiligheidslevenscyclus – compleet aan de hand van een voorbeeld van een veiligheidsfunctie gepresenteerd.

Beschrijving Taal Stand
Realisatie van de functionele veiligheid [PDF, 0,14 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

PROFIsafe-systeemcursus

Als medewerker op het gebied van engineering, programmering, inbedrijfstelling of service leert u in dit seminar de werking en opbouw van het PROFIsafe-systeem kennen. U bent vertrouwd met de installatie- en aansluittechnieken van veilige signaalgevers. U weet hoe de veiligheidscategorie, het performance level en het noodzakelijke SIL-niveau bij de engineering van het systeem dienovereenkomstig 1- of 2-kanaals worden gerealiseerd. U kunt eenvoudig en snel een inbedrijfstelling met de software PC WORX en SafetyProg realiseren.

Beschrijving Taal Stand
PROFIsafe-systeem [PDF, 0,11 MB]
Tweedaags seminar
Engels 12.10.2015

FS Technician for Machinery met TÜV Rheinland-certificaat

Dit seminar verzorgt Phoenix Contact als course provider in het kader van het TÜV Rheinland Functional Safety Program. Indien de afsluitende test met succes wordt afgelegd, krijgen de deelnemers het erkende certificaat Functional Safety Technician (TÜV Rheinland) en worden ze op persoonlijke naam als FS Technician (TÜV Rheinland) for Machinery - CE Practice in de lijst op de site van TÜV Rheinland Industrie Service GmbH opgenomen (www.tuvasi.com). Het certificaat geldt binnen de branche als internationaal erkend kwaliteitsbewijs; hiermee toont men aan over de benodigde kennis te beschikken om de eisen met betrekking tot de machineveiligheid in de praktijk te kunnen realiseren.

Beschrijving Taal Stand
Realisatie van de machinerichtlijn [PDF, 0,16 MB]
Seminar van 4,5 dagen
Engels 12.10.2015

Veiligheidslevenscyclus voor machines

In deze serie seminars over de veiligheidslevenscyclus krijgt u de knowhow aangereikt voor het vormgeven en realiseren van alle vereiste handelingen voor de functionele veiligheid van machines. Het complete proces van de functionele veiligheid is onderverdeeld in acht fasen. Door deze structurering is een transparante, planbare en daardoor duidelijke realisatie conform alle veiligheidsrelevante eisen mogelijk. U leert in kleine groepen de proceseisen kennen aan de hand van een realistische voorbeeldmachine.

Beschrijving Taal Stand
Risicobeoordeling [PDF, 0,13 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015
veiligheidsplanning, specificatie, validatieplanning [PDF, 0,13 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015
realisatie, verificatie, codesimulatie, validatie [PDF, 0,14 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

SISTEMA-gebruikerscursus

Na deelname aan dit gebruikersseminar beschikt u over de noodzakelijke kennis om optimaal met de software SISTEMA te kunnen werken. SISTEMA is software voor het beoordelen van veiligheidsfuncties, die gratis door de BGIA ter beschikking wordt gesteld. De tool biedt een omvangrijke ondersteuning bij de toepassing van EN ISO 13849-1 voor het bepalen van een performance level.

Beschrijving Taal Stand
Software Assistent SISTEMA [PDF, 0,12 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Realisatie van ISO 13849-1

In dit seminar leert u hoe u veiligheidsgerichte onderdelen van de besturing ontwerpt en de betrouwbaarheid voor veiligheidsfuncties in de vorm van een performance level bepaalt. Dit is vastgelegd in de norm EN ISO 13849-1. Naast de geschikte hardwarestructuren voor veiligheidsbesturingen leert u de procedure voor het genereren van veilige software. Na afloop kunt u het vereiste performance level van een veiligheidsbesturing bepalen en kent u de hiervoor benodigde interfaces ten behoeve van de mechanica. U kunt veiligheidsbesturingen optimaal opbouwen en kent de basisprincipes en procedures voor het berekenen van het bereikte performance level. Bovendien heeft u een overzicht van de mogelijkheden van de software SISTEMA, software voor het beoordelen van veiligheidsfuncties.

Beschrijving Taal Stand
Realisatie van EN ISO 13849-1 [PDF, 0,15 MB]
Seminar van één dag
Engels 12.10.2015

Basisprincipes van de veiligheidstechniek voor trainees en beginners

In dit seminar leert u waarom veiligheidstechniek absoluut noodzakelijk is en een wezenlijke bijdrage levert aan het voorkomen van ongevallen. U krijgt overzicht over de veiligheidsnormen, relevante wetten, richtlijnen en verordeningen voor fabrikanten en eigenaren van machines. Constructeurs van elektrische, pneumatische en hydraulische componenten voor machines en installaties zijn verplicht zich aan deze wettelijke voorschriften te houden.

Hiertoe brengen wij u op de hoogte van de actuele stand van de constructiebeginselen van de veiligheidstechniek en de besturingstechniek voor veiligheidsfuncties. Bovendien worden basismethoden voor de normatief vereiste beoordeling van veiligheidsfuncties wat betreft structuur, diagnose en uitvalwaarschijnlijkheid gepresenteerd.

Beschrijving Taal
Basisprincipes van de veiligheidstechniek voor trainees en beginners [PDF, 0,1 MB]
Seminar van één dag
Engels

Cursus SafetyBridge-technologie

Als medewerker op het gebied van engineering, programmering, inbedrijfstelling en/of service leert u in dit seminar de werking en opbouw van de SafetyBridge-technologie (SBT V3) kennen. U bent vertrouwd met de installatie- en aansluittechnieken van veilige signaalgevers. U weet hoe de veiligheidscategorie, het performance level en het noodzakelijke SIL-niveau bij de engineering van het systeem dienovereenkomstig 1- of 2-kanaals worden gerealiseerd. U kunt eenvoudig en snel een inbedrijfstelling met de software PC Worx en Safeconf realiseren.

Beschrijving Taal
Cursus SafetyBridge-technologie [PDF, 0,1 MB]
Seminar van anderhalve dag
Engels

Safety-seminar aanvragen

Vraag hier uw eigen safety-seminar aan. Nadere details bespreken we graag met u.

U kunt er ook voor kiezen om aan een van onze ingeplande seminars op een vaste locatie deel te nemen.

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany