Machinefabrikant

Machinefabrikant

Op safe spelen

Profiteer bij de realisatie van uw veiligheidsgerelateerde eisen van de knowhow van onze experts.

Terug naar Services op het gebied van machine- en installatieveiligheid

Categorieën

 • Advisering

  Wij delen onze jarenlange ervaring op het gebied van functionele veiligheid met u.

 • Seminars

  De thema's van onze seminars dekken alle uitdagingen af die de machinerichtlijn voor het produceren en in het verkeer brengen van machines met zich mee brengt.

 • Realisatie

  Wij ondersteunen u intensief bij het realiseren van de eisen op het gebied van de machineveiligheid, zodat u zich op uw kerncompetenties kunt blijven concentreren.

 • Analyse/inspectie

  Voor de rechtszekerheid moet u met een volledige en sluitende documentatie kunnen aantonen dat u alle benodigde stappen van de risicobeoordeling tot en met de validatie hebt uitgevoerd.

Als machinefabrikant, dus als u machines ontwikkelt, construeert, bouwt, wijzigt, completeert of in het verkeer brengt, moet u ook voldoen aan de eisen uit de machinerichtlijn die speciaal op de veiligheid en betrouwbaarheid van besturingen zijn gericht.

Service van experts conform de richtlijnen

Veiligheidslevenscyclus voor machines  

Veiligheidslevenscyclus voor machines

Onze maatregelen zijn gericht op de veiligheidslevenscyclus voor machines overeenkomstig EN ISO 13849 en EN 62061. Dat betekent: wij ondersteunen u continu, planbaar en begrijpelijk bij de realisatie van uw veiligheidsgerelateerde eisen. Op deze wijze kunt u als verantwoordelijke persoon voor de functionele veiligheid alle potentieel gevaarlijke en systematische fouten uitsluiten en werkt u normconform.

Ondersteuning in de veiligheidslevenscyclus van uw installatie
Wij ondersteunen u in elke fase van de veiligheidslevenscyclus van uw installatie – van de risicobeoordeling via de validatie tot aan de CE-markering.

Downloads

Hier vindt u downloads met gedetailleerde informatie over de afzonderlijke fasen, de te treffen maatregelen daarin en onze ondersteuning voor u.

Beschrijving Taal Stand
Fase-overstijgend: procesanalyse [PDF, 79 KB]
analyse van het proces om machineveiligheid te bewerkstelligen
Engels 15.02.2011
Fase 0: risicobeoordeling [PDF, 0,11 MB]
bepalen van de benodigde maatregelen ter risicoverkleining
Engels 15.02.2011
Fase 1: veiligheidsplanning [PDF, 0,12 MB]
management van de functionele veiligheid
Engels 15.02.2011
Fase 2: specificaties [PDF, 0,11 MB]
opstellen en controleren van de hardware- en softwarespecificaties
Engels 15.02.2011
Fase 3: validatieplanning [PDF, 0,11 MB]
planning van de functietests voor veiligheidsfuncties
Engels 15.02.2011
Fase 4: realisatie [PDF, 0,14 MB]
veiligheidsfuncties volgens de specificaties parametreren en programmeren
Engels 15.02.2011
Fase 5: verificatie [PDF, 0,12 MB]
configuratiecontrole van de hard- en software
Engels 15.02.2011
Fase 6: codesimulatie [PDF, 0,11 MB]
simulatie van de veiligheidsfunctie
Engels 15.02.2011
Fase 7: validatie [PDF, 0,11 MB]
functietest, verificatie- en validatierapport, configuratiemanagement
Engels 15.02.2011

Safety-Hotline

+49 5281/946 2777

Dringenauer Straße 30
31812 Bad Pyrmont, Germany