Functieblokken

Uitbreiden en integreren eenvoudig gemaakt

Drivers en functieblokken eenvoudig downloaden en installeren zonder veel
programmeerwerkzaamheden. Zo breidt u uw systemen snel en comfortabel uit met bijvoorbeeld
IT-functies, telecontrol-functies, SQL-koppelingen of regeltechniek.

Dat levert voordelen op:

  • kant-en-klare functieblokken reduceren de programmeringswerkzaamheden
  • eenvoudige integratie van infrastructuur
  • voorgeprogrammeerde functieblokken helpen programmeerfouten te voorkomen
  • download freeware of licentieplichtige functieblokken

Onze functieblokken zijn op thema ondergebracht in bibliotheken. Standaard-
bibliotheken bevatten bijvoorbeeld functies waarmee u vanuit het besturingsprogramma eenvoudiger toegang verkrijgt tot uw I/O-klemmen. Bibliotheken met technologiefuncties bieden voorgeprogrammeerde toepassingen voor regelingstaken, communicatieprotocollen tot en met branchegerichte oplossingen.

Het merendeel van onze functieblokken kunt u gratis gebruiken. Voor enkele bouwstenen is een runtimelicentie in de besturing vereist. Deze licenties staan op geheugenkaarten, die u in het toebehorenprogramma van onze besturingen vindt. Indien de benodigde licentie niet op de besturing wordt aangetroffen, werken de functieblokken gedurende zes uur onbeperkt, daarna worden ze uitgeschakeld.

Om de toepassing en de onderlinge samenwerking van de functieblokken te verduidelijken, vindt u hier tevens bijbehorende toepassingsvoorbeelden. De toepassingsvoorbeelden zijn projecten die gereed zijn voor gebruik en met de desbetreffende ontwikkelomgeving kunnen worden toegepast. De source code van de voorbeelden kan worden bekeken en kan als basis dienen voor eigen toepassingen.

Met de toepassingsvoorbeelden van Phoenix Contact:

  • wordt de inbedrijfstelling van de I/O-componenten vereenvoudigd
  • staan beproefde bronnen voor programmaontwikkeling ter beschikking
  • worden oplossingen inzichtelijk beschreven
  • wordt de onderlinge samenwerking van verschillende componenten en functies gedocumenteerd

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20