Terug naar het overzicht

EMC, wat doe je er mee? EMC van spoorinfra, dat spoort beter

EMC spoorinfra
Tijd:12.00 - 16.00 uur
Prijs per persoon: kosteloos

Op welke wijze kun je EMC verantwoord de installaties voor spoorinfra bouwen?
Is dit een kwestie van spoorzoeken of ......Vanuit ProRail wordt ingegaan op de regelgeving omtrent elektromagnetische compatibiliteit van de spoorinfra. Voorbeelden van uit uw praktijk worden besproken.

Doelen

Na afloop van deze themamiddag heeft u meer inzicht op de regelgeving en de praktische uitvoering omtrent EMC van de spoorinfra.

Inhoud

  • EMC interface
    Een EMC interface is een voorziening waarop een kabel in een gebouw, ruimte of schakelkast moet worden aangesloten. Op welke wijze doe je dat dan? Waar moet je allemaal rekening mee houden.
  • Bliksembeveiliging
    Blikseminslagen vormen een risico voor de railinfrastructuur. Apparatuur en systemen in technische ruimtes (van Prorail) dienen hiertegen bestand te zijn. De overspanningsbeveiliging maatregelen (volgens RLN 000138) behandeld en gedemonstreerd.
  • Afscherming
    Een behuizing biedt op velerlei wijze bescherming en moet daarbij de juiste afscherming met betrekking tot elektromagnetische velden bieden. Belangrijk daarbij is de manier waarop kabels ingevoerd worden. Wat kan er gebeuren als de bekabeling niet op de juiste manier is afgewerkt.

 

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Meer informatie