Productconformiteit (RoHS/REACH)

Maak een conformiteitsbericht aan om te bevestigen dat uw producten aan de eisen voor stoffen conform RoHS en REACH voldoen.

Geef hieronder de productnummers aan om conformiteitsinformatie weer te geven en conformiteitsverklaringen te downloaden.


Tip: U kunt productnummers uit andere toepassingen, bijvoorbeeld een Excel- of PDF-document, kopiëren en invoegen.

Onze belofte

De door Phoenix Contact als RoHS-conform geïdentificeerde producten bevatten lood, zeswaardig chroom, kwik, PBB en PBDE met aan massafractie van maximaal 0,1 % in homogeen materiaal, en cadmium met een massafractie van hoogstens 0,01 %, of zijn, zoals in de bijlagen van richtlijn 2011/65/EU (RoHS 2) is gedefinieerd, uitgezonderd van bovenstaande grenswaarden en zijn in overeenstemming met richtlijn 2015/863/EU. Deze producten stemmen bovendien overeen met bijlage XIV en bijlage XVII van de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH verordening). Deze informatie is gebaseerd op de huidige stand van de kennis en de door onze leveranciers ter beschikking gestelde informatie, en kan zich wijzigen.


Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over de conformiteit van producten met de RoHS-richtlijn of andere richtlijnen en voorschriften, kunt u ons een e-mail sturen:  nl-productcompliance@phoenixcontact.com