Impuls- en hogestromenlaboratorium

Impuls- en hogestromenlaboratorium

Hoogstaand, competent en geaccrediteerd

De juiste equipment voor normconforme tests.

Speciaal voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen beschikt Phoenix Contact over een modern, hoogstaand en geaccrediteerd laboratorium met een oppervlak van 1.300 m². Hier kunnen onder andere storingen worden nagebootst zoals die optreden bij blikseminslagen, schakelingen of elektrostatische ontladingen.

Inwijding in mei 2014

Op 21 mei 2014 heeft Phoenix Contact het nieuwe onderzoeks- en technologiecentrum voor overspanningsbeveiliging geopend. Met deze hoogstaande bekwaamheid op eigen locatie breiden wij onze toonaangevende rol op het gebied van deze technologie verder uit.

In het nieuwe gebouw zijn hoogspannings- en hogestromenlaboratoria met kantoorruimten voor ontwikkeling, constructie en marketing onder één dak samengebracht. De laboratoria met een totaaloppervlak van circa 1.300 m2 zijn speciaal afgestemd op de technologische en veiligheidstechnische eisen voor testtechniek en voldoen aan vrijwel alle internationaal gestandaardiseerde eisen van de bekende toelatingsinstanties.

Door het grote aantal testmogelijkheden kan het technologiecentrum in Blomberg als het uitgebreidste laboratorium voor overspanningsbeveiligingsmodulen ter wereld worden genoemd.

Video starten

De juiste equipment voor hoogstaande tests

Stootstroomgeneratoren in het laboratorium  

Stootstroomgeneratoren in het laboratorium

De testinstallaties van het laboratorium zijn in staat stootstromen en stootspanningen van verschillende impulsvormen te genereren. Ook kunnen netfrequente kortsluitstromen en DC-stromen bij een fijn instelbare spanning worden opgewekt.

Een bijzonderheid van het laboratorium is dat het krachtige voedingstoevoersysteem met stootstroomgeneratoren kan worden gekoppeld. Zo ontstaat een realiteitsgetrouwe omgeving voor het testen van overspanningsbeveiligingsmodulen.

Het hogestroom-testveld

Hogestroom-testveld  

Hogestroom-testveld in het laboratorium

Hier zijn tests van overspanningsbeveiligingsmodulen met stootstroomimpulsen tot 100 kA (8/20) μs in combinatie met een krachtige wisselstroombron mogelijk.

De test simuleert de werking van de beveiligingsmodulen en de wisselwerking daarvan met het voedingssysteem in geval van overspanning.

Naast deze speciale test voor overspanningsbeveiligingsmodulen kan het testveld universeel één- tot driefasig worden gebruikt.

Zo wordt getest

De stootstroom-testinstallatie genereert bliksemstromen met curvevorm (10/350) μs tot 100 kA en stootstromen met curvevorm (8/20) μs tot 200 kA. Daarmee kunnen overspanningsbeveiligingsmodulen uit de hoogste vermogensklasse volgens de norm worden getest.

Voor het genereren van de impulsen staat een energie van 141 kJ ter beschikking, afkomstig van een condensatorbank met 44 μF en een maximale laadspanning van 80 kV. Een modulair opgebouwd meetgegevens-registratiesysteem met een hoge bemonsteringsfrequentie levert de uiterst nauwkeurige meetgegevens.

De zelfstandig werkende DC-testinstallatie bestaat uit een krachtige DC-bron en een speciale impulsstroomgenerator. Deze generator is precies afgestemd op de eisen op het gebied van gelijkstroomtesttechniek.

Het systeem biedt de mogelijkheid impulsstromen (8/20) μs in het DC-systeem in te koppelen om
overspanningsbeveiligingsmodulen voor DC-applicaties te kwalificeren. Deze installatie maakt onder andere tests volgens EN 50539-11 "Eisen en tests voor overspanningsbeveiligingsmodulen voor toepassing in fotovoltaïsche installaties" mogelijk. De DC-bron wordt ook voor tests met kortsluitstromen tot 2.700 A ingezet. De spanning kan in stappen van 1 volt tot 1.800 V DC worden ingesteld.

Geautomatiseerd testen is een belangrijke succesfactor voor een economisch testbedrijf. De focus ligt daarbij op tijdintensieve testprocessen. Deze processen worden met name beschreven in IEC/EN 61643-21 "Overspanningsbeveiligingsmodulen voor toepassing in telecommunicatie- en signaalverwerkende netwerken".

De zelf ontwikkelde testinstallaties zijn voorzien van de modernste automatiseringstechniek, die het gehele testproces aanstuurt en bewaakt. Het testsysteem documenteert en analyseert de meetwaarden en genereert uiteindelijk een duidelijk testrapport.

Ons dienstenprogramma omvat:

 • volledige test van bliksemstroombeveiligingen en overspanningsbeveiligingsmodulen volgens de normen IEC/EN 61643-11, EN 50539-11, IEC/EN 61643-21, UL 1449
 • bliksemstootstroomtest met impulsvorm (10/350) μs met een amplitude tot 100 kA
 • stootstroomtests met impulsvorm (8/20) μs tot een amplitude van 200 kA
 • bewijs van de effectiviteit van overspanningsbeveiligingsconcepten op basis van IEC/EN 61643-12
 • tests van de isolatievastheid met een piekwisselspanning tot 8 kV
 • één- en driefase kortsluitstroomtests tot ...
  ... 50 kA bis zu 500 V/50 Hz
  ... 25 kA bis zu 1000 V/50 Hz

Geaccrediteerd volgens DIN EN ISO/IEC 17025

DAkkS accreditatie  

DAkkS accreditatie

Het testlaboratorium is op basis van DIN EN ISO/IEC 17025 geaccrediteerd. Deze norm beschrijft "Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria". De Duitse accreditatie-instelling heeft het realiseren van en het voldoen aan de eisen volgens ISO 17025 gecontroleerd en goed bevonden.

De accreditatie is een waarmerk voor:

 • vakkundige en technische bekwaamheid
 • een effectief managementsysteem voor de kwaliteitsbewaking
 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid tegenover derden

Testrapporten uit geaccrediteerde testlaboratoria hebben wereldwijd een hoog acceptatieniveau.

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.