Informatie over NFPA 79

Ready for NFPA 79

Ready for NFPA 79 (edition 2018)

Machinebouwers opgepast: in delen van de VS is overspanningsbeveiliging voor machines verplicht. Maak uw machine gereed voor de nieuwe NFPA 79 (2018).

Voor machine- en installatiebouwers die hun producten exporteren naar Noord-Amerika of binnen het geldingsbereik daarvan in het verkeer willen brengen, zijn de daar geldende wetten en voorschriften van toepassing. Een van de belangrijkste vakspecifieke normen naast de NEC is de in 2018 herziene NFPA 79.
Ervaar hier aan welke verplichtingen voor elektrische machines volgens NFPA 79 moet worden voldaan voor de toepassing van overspanningsbeveiligingsmodulen (SPD's).

NFPA 79 (2018) - met ons op safe spelen

  • Vervulling van NFPA 79 (2018) dankzij UL Listed-keurmerk op alle VAL-US-producten
  • Geen overschrijding van de kortsluitstroom dankzij een hoge kortsluitvastheid van 200 kA
  • Vereenvoudigde keuring van de installatie door inspecteurs, omdat de voorschriften volgens NFPA 79 (2018) worden aangehouden
  • Universele toepassing van de VAL-US-producten volgens de eisen van NFPA 79 (2018)
Terug naar boven

Onze FAQ's over NFPA 79 (2018) voor u

De NFPA 79 (Electrical Standard for Industrial Machinery) is een Amerikaanse norm voor de veiligheidsstandaard van industriële machines uit de VS. Hierin zijn regels op elektrisch en elektronisch gebied opgenomen, die tot gevaarlijke situaties in de machine kunnen leiden als ze verkeerd worden uitgevoerd. Daartoe behoren onder andere overstroombeveiliging, bekabeling en veiligheidscircuits en sinds kort de toepassing van overspanningsbeveiliging.
De NFPA 79 wordt om de 3 jaar aangepast. De actueelste versie is die van 2018.

Elke machine die in bedrijf wordt genomen, moet voordien door een inspecteur worden gecontroleerd en goedgekeurd (approved). Voor deze keuring wordt naast de National Electrical Code (NEC – NFPA 70) ook de NFPA 79 toegepast. Is de inspecteur van mening dat de machine niet volledig aan de norm voldoet, kan hij de keuring en daarmee ook de NFPA 79-certificering weigeren. De machine mag dan niet in bedrijf worden genomen.

De richtlijn geldt voor alle industriële machines in de VS. Welke versie van de NFPA 79 in de desbetreffende staat/regio geldt, is afhankelijk van de geldende versie van de National Electrical Code in die staat/regio. Voor machines die op "Hazardous Locations" worden toegepast, geldt bovendien de NEC, Article 500 en volgend.

In industriële machines toegepaste schakelkasten moeten behalve aan de NEC en de NFPA 79 ook nog voldoen aan de norm UL 508A. Worden door deze drie reglementen verschillende eisen gesteld, dan gelden de strengste voorschriften. Bij overstroombeveiligingen moet dan bijvoorbeeld de laagste waarde worden gebruikt.

Terug naar boven

De bescherming van personen speelt een heel belangrijke rol. Een geval van overspanning mag de veiligheidscircuits van een machine niet beschadigen, om zo gevaarlijke situaties voor mensen bij de machine te voorkomen. Overwegingen omtrent verdere inzetbaarheid van de machine na een overspanning zijn hier niet van belang.

Volgens de NEC (2017) en NFPA 79 (2018) moeten industriële machines die van veiligheidscircuits zijn voorzien, worden toegerust met overspanningsbeveiliging (Surge Protective Device, SPD) voor de voeding. Deze moet een "UL Listed"-toelating volgens norm UL 1449 hebben. Bovendien moet de kortsluitvastheid (Short-Circuit Current Rating – SCCR) hiervan groter zijn dan de kortsluitstroom op de inbouwlocatie.

Overspanningsbeveiligingsmodulen voor de voeding dienen zo dicht mogelijk bij de voedingsaansluiting worden geïnstalleerd. Afhankelijk van de plaats van de machine in de installatie dienen de passende SPD-typen (zie NFPA 79 (2018), Article 7.8) te worden gekozen. De VAL-US-serie maakt het wat betreft erg eenvoudig: als UL Listed Type 1-modulen mogen ze overal in de installatie worden toegepast. Daarbij kan het nodig zijn om te letten op de beveiliging van de kabels tegen overstroom.

Overspanningsbeveiligingsmodulen voor signaal- en datatechniek zijn volgens NFPA 79 niet verplicht. Ze kunnen echter wel in machines worden ingebouwd. Aan te raden is hier een overspanningsbeveiligingsmoduul voor de communicatie-interface van de machine, bijvoorbeeld naar de centrale besturingstechniek.

Zowel de NEC als de NFPA 79 kunnen bij de "National Fire Protection Association" worden gekocht of kosteloos worden ingezien. Er zijn zowel elektronische als gebonden versies te koop.

Amerikaanse netvormen

De Amerikaanse netvormen, spanningen en hun frequenties vertonen voor een deel duidelijke verschillen in vergelijking met die in Europa. Daaraan liggen historische redenen ten grondslag. Industriële machines worden voornamelijk met de netvormen "3-phase Wye" en "Delta" toegepast. Er zijn echter nog meer netvormen, waarvan de gangbaarste hieronder worden beschreven.

Terug naar boven

SPD-typen volgens UL 1449

SPD's worden onderverdeeld in verschillende typen. De typen informeren over waar een SPD in de installatie mag worden ingebouwd. Deze indeling geeft geen informatie over de capaciteiten van de apparaten of hun toepassingsbereik in een bliksembeveiligingsconcept. Iets dergelijks is in de hier besproken richtlijnen en normen volkomen onbekend.

Terug naar boven
ClassificatieOmschrijving
SPD Type 1SPD's Type 1 mogen achter een transformator nog voor de hoofdzekering resp. hoofdscheidingsschakelaar van de installatie worden geïnstalleerd.
SPD Type 2

SPD's Type 2 moeten na de hoofdzekering resp. hoofdscheidingsschakelaar van de installatie worden geïnstalleerd.

SPD Type 3

SPD's Type 3 moeten een afstand (= kabellengte) van minimaal 10 m tot de voorgaande overstroombeveiliging resp. scheidingsschakelaar aanhouden.

Eisen aan de producten

Voor deze verschillende netvormen en spanningen staan producten uit de VAL-US-serie ter beschikking. Ze voldoen aan de eisen uit NFPA 79, omdat ze enerzijds al een "UL Listed"-toelating hebben. Anderzijds zijn ze met een kortsluitvastheid (SCCR) van 200 kA (volgens UL 1449 ed 4) universeel zonder verdere berekeningen toepasbaar.

Terug naar boven
3-phase Wye - systeemspanning (fasen)Naam (artikelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (2910374)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (1075896)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (1079099)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (2910383)
3-phase Wye - systeemspanning (fasen)Naam (artikelnummer)
3-phase Wye277/480 V (A, B, C, N, G)VAL-US-277/40/3+1-FM (
)
277/480 V (A, B, C, G)VAL-US-277/80/3+0-FM (
)
347/600 V (A, B, C, N, G)VAL-US-347/30/3+1V-FM (
)
347/600 V (A, B, C, G)VAL-US-347/30/3+0-FM (
)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systeemspanningNaam (artikelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (2910386)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (2910391)
Corner-grounded/ungrounded Delta - systeemspanningNaam (artikelnummer)
Corner-grounded/ungrounded Delta480 VVAL-US-480D/30/3+0-FM (
)
600 VVAL-US-600D/30/3+0-FM (
)

Zekeringen

Overspanningsbeveiliging die volgens UL 1449 als Type 1 Listed is toegelaten, heeft geen overstroombeveiliging nodig (1). Door de NEC wordt echter wel voorgeschreven, dat de kabels tegen overstroom dienen te worden beveiligd. Daardoor kan het vereist zijn de kabels naar de SPD te voorzien van overstroombeveiligingen (Overcurrent Protection Device, OCPD) (2).

De berekening of definitie van de OCPD's wordt volgens NFPA 79 niet uitgevoerd door de fabrikant van het gebruikte moduul, maar door de installatie-engineer, in dit geval door de machinebouwer. Dit geldt ook voor SPD's. De procedure voor de berekening van de OCPD voor overspanningsbeveiligingsmodulen komt overeen met die voor alle andere apparaten. Omdat bij een SPD echter geen sprake is van belastingsstroom, kunnen de door de SPD-fabrikant aangegeven data voor de aansluitkabel worden gebruikt. Hierin staan zowel minimale en maximale doorsneden als het toegestane materiaal van de kabel. Op basis van deze gegevens kan dan zoals gebruikelijk met behulp van de desbetreffende tabellen in de NEC de overstroombeveiliging worden berekend.

Terug naar boven

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.