Gevolgen van overspanningen

Overspanningen die in een stroomcircuit inkoppelen, veroorzaken in de meeste gevallen aanzienlijke schade aan apparaten en installaties. Vooral apparaten die continu in bedrijf zijn, lopen een hoog risico. Dergelijke schades kunnen extreem hoge kosten veroorzaken.

Want niet alleen het opnieuw aanschaffen of repareren van de beschadigde apparaten kost geld. Veel duurder is een langdurige uitval van de installatie of zelfs het verlies van software of data.

Schadefrequentie

Schadefrequentie door overspanningen (bron: GDV / 2013)  

Schadefrequentie door overspanningen (bron: GDV / 2013)

De statistieken van de verzekeraars vertonen ieder jaar aanzienlijke cijfers voor de schadefrequentie door overspanningen. Schade aan de hardware wordt in de meeste gevallen wel vergoed door de verzekering. Schade aan software en uitval van installaties is doorgaans niet verzekerd, met grote financiële consequenties van dien.

Uit de statistieken over 2013 van de Duitse verzekeraars blijkt bij de brandverzekeringen voor onroerend goed dat het aandeel van de schades die zijn ontstaan door overspanning 57,9 % bedraagt. Daar komt bliksemschade nog bij met 10,5 %. Het aandeel overige schades bedraagt 31,6 % (bron: GDV).

Potentieel gevaar

Overspanningsschade aan een elektronisch component  

Overspanningsschade aan een elektronisch component

Elk stroomcircuit werkt met een eigen specifieke spanning. Daarom is elke verhoging van de spanning, die tot overschrijding van de bovenste tolerantiegrens leidt, een overspanning.

De omvang van de schade die optreedt, hangt in hoge mate af van de spanningsvastheid van de gebruikte componenten, alsmede van de energie die in het desbetreffende stroomcircuit kan worden omgezet.

Effectieve beveiliging volgens het beveiligingskringprincipe

Weergave van het beveiligingskringprincipe  

Weergave van het beveiligingskringprincipe

Het beveiligingskringprincipe beschrijft een naadloze maatregel ter beveiliging tegen overspanningen. Daarbij dient een denkbeeldige kring te worden getrokken om het te beveiligen object. Op alle punten waar kabels deze kring kruisen, dienen overspanningsbeveiligingsmodulen te worden geïnstalleerd. Bij de keuze van de beveiligingsmodulen dient rekening te worden gehouden met de nominale gegevens van het desbetreffende stroomcircuit. Hierdoor is het gebied binnen de beveiligingskring zodanig beveiligd, dat leidinggebonden overspanningsinkoppelingen consequent worden vermeden.

Het beveiligingskringprincipe kan in de volgende deelgebieden zinvol worden onderverdeeld:

  • Voeding
  • M&R-techniek
  • Informatietechniek
  • Zend- en ontvanginstallaties

PHOENIX CONTACT B.V.

Hengelder 56
6902 PA Zevenaar
Postbus 246
6900 AE Zevenaar
(0316) 59 17 20

Hi! Mijn naam is Phil, de chatbot van Phoenix Contact.

Ik maak u graag wegwijs op de E-Plaza. Waar kan ik u mee helpen? Klik rechts onderaan deze pagina om een chatgesprek met mij te starten.